Luận giải các sao phụ tinh

Luận giải các sao phụ tinh – Tử vi đại toàn

Được thời yếu cũng thành mạnh, bại chuyển thành thắng. Thất thời mạnh nhược thành yếu, thắng chuyển thành bại. Âm Dương Ngũ Hành tác hóa biểu hiện ra bên ngoài là thời vận, đắc cách là gặp thời, phá cách là thất thời. Thành bại không chỉ do nhân mệnh, phần đa do dụng thời vận. Trong tử vi có ba cách cục quý. Tinh hệ chính tinh thành cách là quý. Phụ tinh phân bố đúng vị là quý. Hành vận thuận số là quý. Có ba cách cục hung. Tinh hệ chính tinh phá cách là hung. Phụ tinh phân bố thiên lệch là hung. Hành vận bất hợp cách là hung.

 • Phụ tinh trong tử vi là các sao trong tử vi có ảnh hưởng nhỏ hơn so với chính tinh, nhưng cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc phân tích lá số tử vi. Có nhiều loại phụ tinh khác nhau, mỗi loại có ý nghĩa và cách định danh riêng. Một số ví dụ về phụ tinh là:

 • Phụ tá diệu là các sao trong tử vi đẩu số có tác dụng hỗ trợ, nhuyễn hóa hoặc làm mạnh thêm bản chất của các tinh hệ gốc. Phụ diệu được gọi là quý nhân hoặc trợ thủ, mang lại lợi ích cho người mệnh do các nhân tố khách quan tác động. Tá diệu chủ về học vấn, công danh, kinh doanh, phát tài, mang lại lợi ích cho người mệnh do bản thân nỗ lực tranh thủ.

 • Sát tinh trong tử vi là các sao trong tử vi có tính chất hung ác, gây ra những khó khăn, tai ương, thất bại hoặc bạo lực cho người có sao này trong lá số tử vi. Có bốn sao sát được gọi là Tứ Sát Tinh, ngoài ra còn Địa Không và Địa Kiếp:

 • Tứ hoá là bốn ngôi sao có khả năng biến hóa các tinh tú khác trong lá số tử vi. Chúng là Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Kỵ và Hóa Khoa. Mỗi ngôi sao có ý nghĩa và ảnh hưởng khác nhau đến vận mệnh của người xem lá số. Cụ thể:

Mỗi sao trong tử vi đều có tính chất riêng biệt và phối hợp với nhau để tạo nên cách cục và vận hạn của mỗi người. Có rất nhiều phụ tinh trong tử vi, mỗi phụ tinh có ý nghĩa và hình tượng riêng.

Bằng cách lập lá số tử vi theo ngày giờ sinh của mình, người xem tử vi có thể biết được các sao trong lá số tử vi của mình và hiểu rõ hơn về ý nghĩa của chúng. Các sao này mang tính chất riêng biệt được an định trong 12 Cung trên một lá số tử vi:

 • Vòng Thái tuế hình thành bởi 5 sao là Thái tuế, Tang môn, Bạch hổ, Điếu khách, Quan phù. Một số phái tử vi còn bổ sung thêm 7 sao nữa vào vòng này, gồm Thiếu dương, Thiếu âm, Trực phù, Tuế phá, Long đức, Phúc đức, Tử phù.

 • Vòng Lộc tồn, cùng với sao Lộc tồn, còn có 14 sao khác tạo thành là Bác sĩ, Lực sĩ, Kình dương, Thanh long, Tiểu hao, Tướng quân, Tấu thư, Phi liêm, Hỷ thần, Bệnh phù, Đại hao, Phục binh, Quan phủ, Đà la. Mỗi sao có những ý nghĩa và ảnh hưởng khác nhau đến vận mệnh của người đó.

 • Vòng Trường sinh bao gồm 12 sao đó là: Trường sinh, Mộc dục, Quan đới, Lâm quan, Đế vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng.

 • Các sao trong tử vi an theo tháng gồm 6 sao: Tả phụ, Hữu bật, Thiên hình, Thiên giải, Địa giải, Thiên riêu.

 • Các sao trong tử vi an theo giờ là 8 sao Văn xương, Văn khúc, Thai phụ, Phong cáo, Địa không, Địa kiếp,Hỏa tinh, Linh tinh. Một số phái tử vi có sự thay đổi về vị trí của sao Địa không cho sao Thiên không, còn sao Thiên Không thì được an liền sau Thái Tuế và đồng cung với sao Thiếu dương.

 • Các sao trong tử vi an theo ngày gồm 4 sao là Tam thai, Bát tọa, Ân quang, Thiên quý.

 • Tứ trợ tinh là Hóa khoa, Hóa quyền, Hóa lộc, Hóa kỵ.

 • Các sao an theo Chi – 15 sao là Long trì, Phượng các, Thiên đức, Nguyệt đức, Hồng loan, Thiên hỷ, Thiên mã, Hoa cái, Đào hoa, Phá toái, Kiếp sát, Cô thần, Quả tú, Thiên khốc, Thiên hư. Hai Sao Hỏa tinh và Linh tinh được các phái khác an theo giờ sinh.

 • Các sao an theo Can – 5 sao là Lưu hà, Thiên khôi, Thiên việt, Tuần không, Triệt không.

 • Các sao cố định – 4 sao là Thiên thương, Thiên sứ, Thiên la, Địa võng.

Phụ Tinh

Phụ tinh trong tử vi là các sao trong tử vi có ảnh hưởng nhỏ hơn so với chính tinh, nhưng cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc phân tích lá số tử vi. Có nhiều loại phụ tinh khác nhau, mỗi loại có ý nghĩa và cách định danh riêng. Một số ví dụ về phụ tinh là:

Các sao tốt

 • Quý tinh: Hóa Lộc, Lộc Tồn, Thiên Quý, Ân Quang, Long Trì, Tấu Thư, Phượng Các, Thiên Mã, Thiên Khôi, Thiên Việt.

 • Phú tinh: Lộc Tồn, Hóa Lộc.

 • Quyền tinh: Hóa Quyền, Quốc Ấn, Quan Đới, Tướng Quân, Phong Cáo, Đường Phù

 • Phúc tinh: Ân Quang, Thiên Quý, Hóa Khoa, Thiên Hỷ, Thiên Giải, Thiếu Dương, Thiên Quan, Địa Giải, Thiếu Âm, Thiên Phúc, Giải Thần, Hỷ Thần, Thiên Thọ, Thiên Đức, Bác Sỹ, Tràng Sinh, Nguyệt Đức, Đẩu Quân, Đế Vượng, Long Đức, Thiên Y, Thanh Long, Phúc Đức, Thiên Trù.

 • Văn tinh: Thiên Khôi, Văn Xương, Phong Cáo, Thiên Việt, Văn Khúc,Quốc Ấn, Hóa Khoa, Thai Phụ.

 • Đài cát tinh: Tam Thai, Bát Tọa, Lâm Quan, Hoa Cái, Đường Phù.

 • Đào hoa tinh: Đào Hoa, Hồng Loan.

Các sao xấu

 • Sát tinh: Địa Kiếp, Địa Không, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kình Dương, Đà La.

 • Bại tinh: Đại Hao, Tiểu Hao, Thiên Khốc, Thiên Hư, Suy, Bệnh, Tang Môn, Lưu Hà, Tử, Bạch Hổ, Phá Toái, Mộ, Địa Võng, Thiên La, Tuyệt, Bệnh Phù, Tử Phù, Thiên Thương, Thiên Sứ, Quan Phù, Tuế Phá.

 • Ám tinh: Hóa Kỵ, Cô Thần, Quả Tú, Thiên Riêu, Thiên Thương, Phục Binh, Thiên Sứ, Quan Phù, Quan Phủ.

 • Dâm tinh:Thiên Riêu, Hoa Cái, Mộc Dục, Thai, Mộ,.

 • Hình tinh: Thiên Hình, Thái Tuế, Quan Phù.

Các sao không tốt, không xấu

 • Tả Phù, Hữu Bật:

 • Dưỡng:

 • Tuần Triệt:

I*, Hóa lộc

Hóa Lộc thuộc Thổ, là thần phúc đức, hỉ gặp Lộc Tồn. Nhập miếu ở Dần Thân, tác dụng tốt đẹp rất lớn, lạc hãm ở cung Tý Ngọ Mão Dậu, tác dụng tốt đẹp khá nhỏ. Nhập mệnh, là người hiền hòa, giỏi xã giao, nhân duyên tốt, tính tình hào phóng, vui vẻ hài hước, ở ngoài được người khác yêu mến, cả đời hưởng phúc. Hỉ nhập mệnh, thân, quan, tài, di cung, chủ phú quý, thứ đến là nhập cung phúc, điền.

Bất kể chính tinh nào Hóa Lộc, tác dụng thuận lợi tăng gấp nhiều lần, đặc biệt hỉ Thái Dương, Vũ Khúc, Liêm Trinh, Thái Âm, Tham Lang, Phá Quân Hóa Lộc. Hóa Lộc thủ mệnh Thân và quan lộc cung, Khoa Quyền tương phùng, tất làm quan to, kinh doanh cũng có thể trở thành phú ông.

 1. Hóa Lộc thủ thân mệnh, Quan Lộc cung, Khoa Quyền tương phùng, tất là quan lớn, có thể kiếm được nhiều tiền, một đời hay gặp may mắn ngoài dự kiến và sự giúp đỡ của quý nhân.

 2. Hóa Lộc và Lộc Tồn giáp mệnh cung, là cách “Song Lộc giáp mệnh”, chủ phú quý.

 3. Mệnh có Hóa Lộc, mà cung ám hợp của Mệnh có Lộc Tồn, “Minh Lộc ám Lộc”, đại cát, là điềm càng tốt đẹp hơn. Mệnh cung có Lộc Tồn, mà cung ám hợp có Hóa Lộc cũng vậy.

 4. Hóa Lộc là tư sản lưu động, mà Lộc Tồn là tư sản cố định, Hóa Lộc hỉ đồng cung hay hội chiếu với Lộc Tồn, Thiên Mã, là cách “Lộc Mã giao trì”, “Song Lộc triều viên”, cực kì tốt đẹp, đại phú hoặc đại quý.

 5. Hóa Lộc ở cung Tý Ngọ cư Thiên Di, chủ người văn chương cái thế, là cách “Đối diện triều thiên”, Thái Dương ở Tý Ngọ Hóa Lộc là hợp cách.

 6. Hóa Lộc đồng cung với Địa Không, Địa Kiếp, không chủ tiền tài, có phát cũng chỉ hư hoa hào nhoáng, vì tiền bạc mà vất vả. Hoặc Hóa Lộc hãm ở Tý Ngọ Mão Dậu kiến sát tinh, cũng bất lợi. Sách viết: “Phát bất chủ tài, lộc chủ triền vu nhược địa”.

 7. Bản cung và tam hợp cung có Hóa Lộc, nhưng bị Hóa Kỵ xung phá, là cách “Lộc phùng xung phá”, tốt cũng biến thành xấu, tất gặp tổn thất ngoài dự kiến, trèo cao té đau.

 8. Hóa Lộc tối kỵ hung tinh xung phá, như đồng cung hội chiếu với Kình Đà Hỏa Linh, cách cục mất đi cái dẹp, tốt mã dẻ cùi, cũng không phú quý, hoặc vì phú quý mà rước hung họa.

II*, Hóa Quyền

Hóa Quyền thuộc Mộc, là thần nắm quyền sinh sát, nhập miếu ở cung Sửu, không có hãm địa. Nhập mệnh cung, chủ người tính tình ngoan cố, coi trọng quy tắc đạo đức, hành sự ổn trọng, tính nguyên tắc cao, có năng lực thống trị lãnh đạo rất tốt, kiên cường bất khuất, chuyện gì cũng không dễ dàng chấp nhận thất bại, tính tình kì quái, đi đến đâu cũng được mọi người kính trọng khâm phục, dễ được người khác tán thưởng. Hỉ nhập mệnh thân cung, di cung, quan lộc, tài bạch cung, chủ có quyền thế. Hỉ hội Vũ Khúc, Cự Môn, tất làm đại sự. Sao này ở mệnh, chuyên chủ quyền thế.

Nữ mệnh mệnh có Hóa Quyền, trong ngoài vừa ý, hội cát tinh có thể là bậc quý phu nhân.

 1. Hóa Quyền thủ thân mệnh, Khoa Lộc tương phùng, là quan tướng, đại phú đại quý.

 2. Hóa Quyền nhập cung mệnh, cung quan lộc và có Cự Môn hay Vũ Khúc hội chiếu, tất nắm đại quyền, hoặc thống lĩnh trăm ngàn binh lính, võ chức quý hiển.

 3. Hóa Quyền nhập mệnh thân, đồng cung với Hóa Khoa, tất văn chương đứng đầu, mọi người đều khâm phục kính nể, có danh tiếng trong giới văn nghệ, học thuật.

 4. Hóa Quyền và Hóa Khoa giáp mệnh thân cung, chủ quý.

 5. Hóa Quyền đồng cung hay hội chiếu với Hóa Lộc, tài quan song mỹ, cát tinh nhiều thì luận như trên, nếu hung tinh hội nhiều thì không luận là tốt, chủ hư danh hư lợi, hào nhoáng mà không thực.

 6. Hóa Quyền và Hóa Lộc thủ cung tài bạch, cung Phúc Đức, xuất thế vinh hoa.

 7. Hóa Quyền, Hóa Lộc cư cung Nô Bộc, tuy có quan quý cũng vất vả bôn ba.

 8. Hóa Quyền hội Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp Đại Hao Thiên Sứ, dễ nghe lời xằng bậy, tất có quan tai giáng chức, hoặc sự nghiệp gặp tổn thất.

III*, Hóa Khoa

Hóa Khoa thuộc Thủy, đứng đầu trong thi cử, là thần về văn mặc, hỉ hội Khôi Việt. Nhập miếu vượng ở Sữu Ngọ Thân, hãm ở đất Tuần Không, Triệt Không, Địa Kiếp, Địa Không, Kình Dương, Đà La, Nhật Nguyệt hãm địa. Nhập mệnh thân cung, chủ người thông minh ham học, khẩu tài lưu loát, có tài hoa về phương diện ngôn ngữ, văn chương, học tập ưu tú, được đánh giá cao, một đời dễ nổi tiếng. Thủ thân mệnh, Quyền Lộc tương phùng, thông minh. Nếu gặp ác tinh, cũng là tú tài văn chương, có thể là giáo viên. Hóa Khoa hỉ nhập mệnh, thân, di cung. Cư tài bạch cung, quan lộc cung cũng tốt.

Nữ mệnh cát tinh củng chiếu, có thể là quý phu nhân, dù Tứ sát xung phá, cũng chủ phú quý, không có sát tinh hội chiếu thì dịu dàng thanh tú.

 1. Hóa Khoa thủ mệnh thân, đồng cung hội chiếu với Hóa Quyền Hóa Lộc, là số đại quý, quan cao vinh hiển.

 2. Tam phương tứ chính mệnh nếu được Khoa Quyền Lộc hội chiếu, là cách “Khoa Quyền Lộc tam kì”, nếu chính tinh miếu vượng, là quý cách uy chấn thiên hạ.

 3. Hóa Khoa Hóa Quyền giáp mệnh, là quý cách.

 4. Khoa Quyền đối củng, là người bỗng nhiên nổi tiếng, lưu tên bảng vàng, chủ quý.

 5. Khoa Quyền Lộc mệnh phùng hội cát tinh, quyền uy của bậc vương tướng chấn áp mọi người. Là cách có cả danh lẫn lộc.

 6. Hóa Khoa thủ mệnh, ám hợp với Hóa Lộc ở cung lục hợp, là cách “Khoa Minh Ám Lộc”, chủ quý, có thể là quan chức cấp tỉnh.

 7. Hóa Khoa ở mệnh, Hóa Quyền chiếu đến, vận thi cử rất tốt, đỗ hạng đầu.

 8. Khoa hãm bởi hung thần (hãm do Triệt Không, Kiếp Không, Kình Đà, Nhật Nguyệt hãm), có tư chất nhưng không thành công, hào nhoáng mà không thực, khó có thể phát huy tài năng, cũng không giàu có.

 9. Hóa Khoa đồng thủ mệnh với Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang, tam phương tứ chính hội một trong Tứ sát Dương, Đà, Hỏa, Linh thì có tai họa ngục tù.

IV*, Hóa Kỵ

Hóa Kỵ thuộc Thủy, là sao kế đô, là đa quản chi thần, cũng là một hung tinh, nhập miếu ở Tý Sửu, lạc hãm ở Dần Ngọ Tuất Tỵ Hợi, có thể căn cứ vào sự khác nhau giữa chính tinh trong cung mà có tác dụng khác biệt. Hóa Kỵ nhập mệnh, là người thích suy nghĩ vào ngõ cụt, có xu hướng ngoan cố, cá tính mạnh, thích đố kỵ, hay đa nghi, thích quản chuyện không đâu, quan hệ xã hội không tốt, thường có xung đột với người khác, làm việc khi sắp thành thì lại thất bại.

Hóa Kỵ là sao bất hạnh, thường dẫn đến thất bại, hay gặp các tai họa như không vừa ý toại lòng, thất tình, thất nghiệp, phá sản, xung đột, tranh đấu, bệnh tật, thương tích, làm hỏng, thủ thân mệnh, một đời không thuận, hay rước thị phi. Trừ một số trường hợp nhỏ, nhập 12 hai cung thì đâu đâu cũng là hoạ, có ý nghĩa phá hoại, duy gặp cát tinh nhập miếu thì có thể giảm bớt cái hung, nếu hội chiếu với hung tinh mà không gặp cát tinh thì không lường trước được tai họa.

Nữ mệnh Hóa Kỵ nhập mệnh thân cung nhiều lời, tính tình lanh lợi. Không hội cát tinh thì một đời vật chất khó khăn, chủ nghèo hèn. Hội hung tinh Hóa Kỵ họa nặng, nhiều cát tinh hội thì tai họa khá nhẹ.

 1. Hóa Kỵ cư mệnh thân, di, độ hung cực lớn, chủ một đời không thuận, hay gặp trắc trở thất bại, tuy nhiên người này cũng không phải không có tài năng.

 2. Hóa Kỵ ở mệnh, người này hay đố kỵ với người hiền tài, bụng dạ nhỏ hẹp. Nếu không, bản thân cũng bị người khác xa lánh, đố kỵ, đấu đá lẫn nhau.

 3. Người thủy nhị cục, mệnh cung phùng Hóa Kỵ không đáng sợ. Bởi lẽ Hóa Kỵ thuộc thủy, người sinh thủy nhị cục phùng Hóa Kỵ, có thể nhờ tác dụng của sao Hóa Kỵ này mà đạt được thành tựu lớn hay nhỏ, nhưng cái hung của Hóa Kỵ cũng không vì vậy mà tan

 4. biến, người này vẫn gặp những điều không thuận lợi mà trên đây nói về Hóa Kỵ.

 5. Thiên Đồng cư cung Tuất tọa mệnh, người sinh năm Đinh đối cung Cự Môn cư Thìn Hóa Kỵ xung, lại tốt đẹp, chủ đại quý.

 6. 5, Cự Môn cư Thìn tọa mệnh, người sinh năm Tân hội Văn Xương cư Mệnh hoặc đối cung Hóa Kỵ, lại luận là tốt, là kì cách, chủ đại phú đại quý.

 7. Thái Dương, Thái Âm miếu vượng (Thái Dương ở cung Dần Thìn Tỵ Ngọ cung, Thái Âm ở Dậu Tuất Hợi Tý cung) Hóa Kỵ, không hung, lại luận là phúc, nếu Thái Âm Thái Dương cư lạc hãm hội Hóa Kỵ thì đại hung.

 8. Các sao ở hãm địa hội Hóa Kỵ, cực kỵ.

 9. Liêm Trinh cư hãm địa (tỵ hợi), Hóa Kỵ, càng kỵ, chủ đại hung, cư quan lộc thì có tù ngục kiện tụng.

 10. Hóa Kỵ đồng cung với Liêm Trinh, Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang, tất gặp tai họa ngoài dự kiến.

 11. Hóa Kỵ đồng thủ mệnh với Kình Đà Hỏa Linh Tứ sát, tượng đại hung, đa phần là số ngục tù, tàn phế, chết thảm.

 12. 11. Hóa Kỵ và Thiên Hình đồng thủ mệnh, đại hung, là điềm chết ngoài đường, chết không toàn thây, hội Tứ sát càng nguy hiểm. Gặp ở niên hạn, có chảy máu.

 13. Hóa Kỵ thủ mệnh, đồng cung với Tử Vi, Thiên Phủ, Văn Xương, Văn Khúc, Tả Phụ, Hữu Bật, Khoa, Quyền, Lộc lại hội Kình Đà Hỏa Linh thì làm việc không dứt khoát, hoạnh phát hoạnh phá, không kiên trì, là số phát tài nhưng không bền.

 14. Hóa Kỵ đồng cung với Sát, Phá, Tham, Liêm, Cự, Vũ, Cơ thủ mệnh, tam phương tứ chính hội một trong Tứ sát, có tai nạn tù ngục.

V, Văn Xương – Văn Khúc

Văn Xương (tức văn quế) thuộc Kim, Nam Đẩu, chủ khoa giáp, là sao đỗ đầu văn. Văn Khúc (tức văn hoa) thuộc Thủy, Bắc Đẩu, sao chủ khoa giáp. Hai sao này nhập miếu ở Tỵ Dậu Sửu, Dần Ngọ Tuất lạc hãm. Người có Văn Xương hay Văn Khúc nhập mệnh cung, mày thanh mắt đẹp, nho nhã, có phong thái của danh sĩ, học rộng nhớ nhiều, thông minh ham học, có tinh thần nghiên cứu, cơ biến dị thường, có thể tranh biện, cũng dễ dàng thành công, thân vinh quý hiển, một đời phúc thọ song toàn, dù bị Tứ sát xung phá, cũng không hạ tiện.

Xương Khúc nhập mệnh là người có hứng thú ưa thích văn học nghệ thuật như thơ ca, tản văn, âm nhạc, hội họa, nhảy múa, diễn tấu, học thuật, kĩ nghệ… khả năng biểu đạt cao. Văn Khúc còn mang ý nghĩa đào hoa, Văn Xương thì không.

Văn Xương chủ người đoan trang thanh tú, kiến thức rộng, đầu óc mẫn thiệp, phúc thọ đều có. Văn Xương thủ mệnh, hãm địa hội nhiều hung tinh, cũng chủ mồm mép, cơ xảo, bản lĩnh hơn người.

Văn Khúc nhập mệnh, có duyên với y học chiêm tinh tướng học, tôn giáo, huyền học, tâm lý học, nếu có Thái Âm, Tham Lang, Thiên Đồng đồng cung thì càng rõ ràng. Vì vậy sách có viết: “Văn Khúc Thái Âm đồng cung, cửu lưu thuật sĩ”.

Văn Khúc Văn Xương, là người đa học đa năng, nếu như một trong hai sao hãm địa đơn thủ mệnh Thân, lại hội hung tinh Kình Đà Hỏa Linh Địa Kiếp đồng cung hay xung phá thì giỏi mồm mép ngụy biện, thường tranh cãi với người khác, có chết cũng không chịu thừa nhận lỗi sai của mình, hoặc tự cho mình thanh cao, câm hận thế tục, đa phần là những người có tài nhưng không gặp thơi, hào nhoáng mà không thực, danh lợi đều chỉ là hư ảo. Vì vậy sách có viết: “Xương Khúc hãm cung hung sát phá, hư dự chi long”.

Văn Xương Văn Khúc, nữ mệnh không hợp, tuy thông minh tài hoa, cơ xảo lanh lợi, nhưng thủy tính dương hoa, dễ thu hút đám ong bướm, đào hoa, vì vậy sách có viết: “Nữ nhân Xương Khúc, thông minh phú quý chỉ đa dâm”, “Dương phi háo sắc, tam hợp Văn Xương Văn Khúc”.

Văn Xương

 1. Văn Xương chủ người đoan trang thanh tú, kiến thức rộng, đầu óc mẫn thiệp, phúc thọ đều có. Nhập cung miếu vượng thì trên người có nốt ruồi kín, đa phần là nốt ruồi son, nốt ruồi đen thì cũng không xấu, ở cung Ngọ Tuất hãm địa, thân thể có vết lốm đốm, người gầy.

 2. Văn Xương thủ mệnh, nhập miếu hội nhiều cát tinh, công danh hiển hách, đặc biệt hỉ đồng cung với Văn Khúc

 3. Văn Xương hỉ người Kim tứ cục, phú quý song toàn, trước khó sau dễ, trung vãn niên có danh tiếng.

 4. Văn Xương thủ mệnh, hãm địa hội nhiều hung tinh, cũng chủ mồm mép, cơ xảo, bản lĩnh hơn người.

 5. Văn Xương hội Thái Dương, Thiên Lương, Thiên Đồng, Lộc Tồn, có thể phát huy tài năng về phương diện văn hóa, học thuật, nghệ thuật, quản lý, chủ phú quý.

 6. Văn Xương Vũ Khúc thủ thân mệnh cung, văn võ kiêm toàn, có tài cán nổi bật, nếu làm về văn hóa, chính trị, thương nghiệp có thể đứng đầu.

 7. Văn Xương đồng thủ với Kình Dương, lại có Liêm Trinh, Thất Sát đồng thủ thì chủ người gian trá giả dối.

 8. Văn Xương Tham Lang đồng cung, chính sự điên đảo, rối rắm.

 9. Văn Xương Tham Lang thủ mệnh ở cung Tỵ Hợi, hội sát tinh Hóa Kỵ, chủ xương cốt vỡ vụn, chết yểu.

 10. Văn Xương Cự Môn đồng cung, mất ý chí, gặp hạn trắc trở thì chán chường hoặc có lúc gió chiều nào xoay theo chiều đó.

 11. Văn Xương Phá Quân đồng cung, chỉ tai nạn đường thủy, ví dụ như chết đuối, hoặc bị bệnh về đường tiết niệu, sinh sản hay gan thận.

 12. Văn Xương, Tả Phụ hội cát tinh, có thể làm quan to.

 13. Văn Xương hóa Khoa ở Mệnh, chủ người học hành ưu tú, có tài hoa và kiến thức, thi cử có tên bảng vàng.

 14. Văn Xương củng chiếu với Hóa Khoa, lợi cho việc thi cử, có tên bảng vàng. Hoặc Văn Xương ở cung quan lộc Hóa Khoa cũng vậy.

 15. Văn Xương hãm và Thiên Tướng, chết yểu. (Mệnh có Kiếp Không Kình Đà, hạn có Thất Sát Kình Đà thì luận như trên)

 16. Văn Xương hóa Kỵ ở Mệnh, cũng chủ người hiếu học, nhưng có trở ngại trong học tập, miếu vượng Hóa Kỵ tai nạn nhỏ, hãm địa gặp Hóa Kỵ thì tai nạn lớn.

Văn Khúc

 1. Văn Khúc thủ mệnh, đồng cung với Văn Xương, hội cát tinh, đỗ đầu khoa thí, chắc chắn làm quan.

 2. Văn Khúc chủ người có tài tranh biện, bác học đa năng, hãm địa thì thích khoe khoang tài học, hào nhoáng mà không thực. Văn Khúc đơn thủ mệnh Thân cung, lại hội hung diệu, cũng là kẻ mồm mép vô danh.

 3. Văn Khúc Vũ Khúc nhập miếu, chủ người có tài cán nổi bật, theo văn hóa, chính trị, thương nghiệp có thể đứng đầu. Nếu hội Tả Hữu, uy danh hiển hách, là là bậc tướng quân, tất là quan chức cấp bộ trưởng.

 4. Vũ Khúc Vũ Tham ở Sửu, đề phòng nơi sông nước dễ chìm, đắm.

 5. Văn Khúc Liêm Trinh đồng cung, tất là quan lại (ghi chép)

 6. Văn Khúc Dương, Đà đồng cung, lại có Liêm Trinh hay Thất Sát đồng thủ, chủ người gian trá giả dối.

 7. Văn Khúc nhập mệnh, có duyên với y học chiêm tinh tướng học, tôn giáo, huyền học, tâm lý học, nếu có Thái Âm, Tham Lang, Thiên Đồng đồng cung thì càng rõ ràng. Vì vậy sách có viết: “Văn Khúc Thái Âm đồng cung, cửu lưu thuật sĩ”.

 8. Văn Khúc Tham Lang đồng cung, chính sự điên đảo.

 9. Văn Khúc Cự Môn đồng cung, mất ý chí.

 10. Văn Khúc Phá Quân đồng cung, thủy tai, e bị chết đuối, hoặc bị bệnh về đường tiết niệu, sinh sản và gan thận…

 11. Văn Khúc Thiên Lương đồng cung, tầng lớp quan (hai sao này đồng cung an Mệnh ở Ngọ thì là thượng cách, thứ đến là cung Dần)

 12. Khúc Tý, Lương Ngọ, củng xung chiếu cũng tốt.

 13. Văn Khúc cư Ngọ Tuất hãm địa, làm việc rối rắm.

 14. Văn Khúc hóa Khoa cư Mệnh, chủ người có năng lực viết lách ưu tú, kiến thức hơn người, cũng có tài hoa văn nghệ. Văn Khúc Hóa Khoa cư mệnh thân, di, quan lộc cung đều chủ có tên bảng vàng, cũng có danh tiếng trong xã hội.

 15. Văn Xương hóa Kỵ, cũng chỉ hiếu học, nhưng học hành không thuận lợi, tiếng tăm bên ngoài không tốt, hay bị người khác vu cáo, phỉ báng, Văn Khúc hãm địa Hóa Kỵ cũng không tốt.

Văn Xương, Văn Khúc hợp luận

 1. Văn Khúc Văn Xương, là người đa học đa năng, nếu như một trong hai sao hãm địa đơn thủ mệnh Thân, lại hội hung tinh Kình Đà Hỏa Linh Địa Kiếp đồng cung hay xung phá thì giỏi mồm mép ngụy biện, thường tranh cãi với người khác, có chết cũng không chịu thừa nhận lỗi sai của mình, hoặc tự cho mình thanh cao, câm hận thế tục, đa phần là những người có tài nhưng không gặp thơi, hào nhoáng mà không thực, danh lợi đều chỉ là hư ảo. Vì vậy sách có viết: “Xương Khúc hãm cung hung sát phá, hư dự chi long”.

 2. Xương Khúc giáp mệnh là đặc sắc nhất, tất là quý cách. Nếu Mệnh của cung Sửu, Văn Xương ở Dần, Văn Khúc ở Tý giáp, không quý tất phú, cũng cần phải có tam phương Mệnh cung cát tinh nhiều thì mới luận như vậy. Hoặc Mệnh cung ở Mùi, Xương Khúc ở Ngọ Thân hai cung giáp cũng vậy. Nhật Nguyệt an Mệnh Sửu Mùi, trước sau có Xương Khúc hay Tả Hữu giáp, nam mệnh quý hiển.

 3. Xương Khúc cư tỵ hợi thủ mệnh, đồng cung với Tử Vi Thất Sát, Thiên Phủ, Thiên Đồng, Thái Dương, Thái Âm miếu vượng, không quý tất đại phú.

 4. Xương Khúc cư sửu mùi tọa mệnh hoặc đồng cung cư cung Di tất là người sinh giờ Mão hoặc giờ Dậu, tam hợp có cát tinh, là số quý, thường phục vụ bên cạnh bậc quân vương.

 5. Xương Khúc cư thìn tuất nhập mệnh, người sinh năm Kỷ Văn Khúc Hóa Kỵ, người sinh năm Tân Văn Xương Hóa Kỵ, người sinh năm Nhâm hội Kình Đà, lại gặp hạn Thìn Tuất, có thủy tai hoặc bị chết đuối. Vì vậy sách có viết: “Xương Khúc Kỷ Tân Nhâm sinh nhân, hạn phùng Thìn Tuất lự đầu hà”.

 6. An Mệnh Dần Thân, cung Nô Bộc cư sửu mùi, Văn Xương Văn Khúc đồng cung tọa thủ, Mệnh Thân tất có Không Kiếp xung chiếu, lại có Kình Đà, nếu hạn gặp Thất Sát hoặc Kình Đà tất chết. Vì vậy sách có viết: “Xương Khúc hãm vu thiên thương, nhan hồi yểu chiết”.

 7. Văn Xương Văn Khúc, nữ mệnh không hợp, tuy thông minh tài hoa, cơ xảo lanh lợi, nhưng thủy tính dương hoa, dễ thu hút đám ong bướm, cũng đa dâm dục, vì vậy sách có viết: “Nữ nhân Xương Khúc, thông minh phú quý chỉ đa dâm”, “Dương phi háo sắc, tam hợp Văn Xương Văn Khúc”.

 8. Nữ mệnh Mệnh cung, Thân cung, Phúc Đức cung, Phu Thê cung hội Xương Khúc Tứ sát và Hóa Kỵ, nếu không là ca kỹ thì chết yểu.

 9. Xương Khúc đồng cư cung Phúc Đức, là cách “ngọc tụ thiêm hương”, tất nắm đại quyền, lấy Mệnh cung miếu vượng hội cát tinh thì luận vậy, cũng chủ một đời tươi đẹp, có diễm phúc.

 10. 10. Văn Xương Văn Khúc hội Liêm Trinh Tham Lang cư tỵ hợi tọa mệnh, là người tâm thuật bất chính, thích khoe khoang, lời lẽ đa hư thiểu thực, là cách cục chết yểu, nếu Mệnh cung có Hóa Kỵ hoặc hội Kình Đà, quyết đoán rằng thọ yểu.

 11. Xương Khúc Phá Quân phùng, hình khắc lắm lao lực, là bần sĩ, cần chú ý phòng thủy ách. Xương Khúc và Liêm Trinh Phá Quân cư Mão đồng cung, hoặc cùng Phá Quân ở Dần cung tọa mệnh, là cách “chúng thủy triều đông”, phùng ác sát xung phá, quyết đoán một đời bôn ba, hay gặp sự việc kinh hãi.

 12. Xương Khúc Tả Hữu hội Kình Đà, có nốt ruồi lạ.

 13. Xương Khúc Lộc Tồn, rất đặc biệt, là cách cát lợi, một đời thu được danh lợi.

 14. Lộc Tồn thủ mệnh, tam hợp được Xương Khúc củng chiếu, phú quý.

 15. Thiên Cơ Thái Âm ở Dần Thân tọa mệnh, đồng cung hay hội chiếu với Xương Khúc, bất luận nam nữ, đều có phiền não về sắc tình.

 16. Xương Khúc hóa Khoa, đều chủ thuận lợi, miếu vương thì độ tốt đẹp tăng lên, thứ đến là hãm địa. Nhập cung quan lộc Hóa Khoa, có thể đỗ đại học.

 17. Xương Khúc hóa Kỵ, nhập mệnh cung, hoặc ở Di cung, là người ở ngoài tất có danh tiếng xấu. Hội Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kình Dương, Đà La, là người có tai họa ngục tù. hai sao này nhập miếu Hóa Kỵ, thì độ hung khá yếu, vẫn chủ thông minh. Hãm địa Hóa Kỵ cực hung, có rắc rối về giấy tờ, lắm khẩu thiệt thị phi, là người hay nói, ức hiếp người khác, tự tư.

 18. Văn Xương hoặc Văn Khúc nhập cung mệnh, bất luận miếu hãm, đều chủ người có trí nhớ tốt, thậm chí chỉ nhìn qua cũng không quên.

 19. Văn Xương Văn Khúc cư Tỵ Dậu Sửu nhập miếu, an Mệnh cung cư đây thì chủ thông minh phú quý.

 20. Văn Xương Văn Khúc và Tham Lang đồng thủ mệnh, chủ người phong lưu mà giả dối, nếu là quan thì chủ chính sự điên đảo, rối rắm.

VI, Thiên Khôi – Thiên Vit

Thiên Khôi Thiên Việt thuộc Hỏa, nam đẩu trợ tinh. Hai sao này là sao quý nhân, Thiên Khôi là trú quý, tức Thiên Ất quý nhân; Thiên Việt là dạ quý, tức Ngọc Đường quý nhân. Thiên Khôi Thiên Việt không phân mạnh yếu, là sao thượng cát, bất luận ở cung nào đều có tác dụng tốt đẹp.

Nếu Mệnh Thân có sao này, chủ thông minh tài trí, vẻ ngoài uy nghi, xinh đẹp thanh bạch, tính cách nhân từ, khí chất nhã nhặn thanh cao, hòa hợp với mọi người. Nam thì anh tuấn, nữ thì xinh đẹp đoan trang, một đời tất hay được quý nhân giúp đỡ. Một trong hai sao Khôi Việt thủ mệnh cung, thân hình hơi gầy, mặt tròn, cằm nhọn. Khôi Việt ở Mệnh Thân, tất người ham học, càng được nhiều cát tinh đồng cung, tam hợp nhiều cát tinh thủ chiếu thì thuận lợi lớn cho thi cử, tuổi nhỏ đã đỗ đạt khoa cử. Hội Hung Kỵ, không là tú tài văn chương thì cũng là trò cưng của thầy. Nói chung hai sao này, nếu nhập mệnh Thân cung, tuy không phú quý, cũng chủ thông minh, vẻ ngoài ổn trọng, được người khác tôn trọng kính nể.

Nữ mệnh Khôi Việt thủ mệnh, thường được sự trọ giúp của quý nhân, trong đó đặc biệt là sự giúp đỡ của người khác phái. Thiên Việt có mang sắc thái đào hoa, còn Thiên Khôi thì không.

Khôi Việt Phụ Bật là phúc thọ, các sao trên ở Mệnh Thân cung, phúc thọ song toàn.

Thiên Khôi là trú quý nhân, Thiên Việt là Dạ quý nhân, người sinh ban ngày (giờ Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân là ban ngày), Mệnh cung có trú quý; người sinh ban đêm (giờ Dậu Tuất Hợi Tý Sửu Dần), Mệnh cung có dạ quý, đều là điềm tốt lành, chủ quang minh lỗi lạc, có khí chất tôn quý, được người trên khen ngợi, quý nhân giúp đỡ. Khôi Việt vào các cung khác, cũng luận là tốt

 1. Người sinh năm Giáp Canh, an Mệnh cư Sửu hoặc Mùi, Khôi Việt cũng ở Sửu Mùi, là cách “tọa quý hướng quý”, một đời tất hay được quý nhân giúp đỡ, được thêm Tả Hữu tương phùng thì phú quý.

 2. Thiên Khôi lâm Mệnh cung, Thiên Việt lâm Thân cung, hay ngược lại, lại có cát tinh hội chiếu, thiếu niên tất cưới được vợ đẹp, gặp khó tất có quý nhân giúp đỡ.

 3. Thiên Khôi Thiên Việt, cái thế văn chương”, Mệnh cung có Thiên Khôi, Thân cung có Thiên Việt, chủ người văn chương cái thế, lưu danh bảng vàng, là cách “Thiên ất củng Mệnh”, thứ đến là Khôi Việt ở tam hợp.

 4. Khôi Việt đồng hành, vị cư thai phụ”, như Khôi Việt thủ thân mệnh, càng được cát tinh củng chiếu, phú quý, thứ đến tam phương. “Quý nhân quý hương, phùng chi phú quý”, thân mệnh có Khôi Việt quý nhân, lại thêm cát diệu quyền lộc trợ thì cũng vậy.

 5. Khôi Việt giáp mệnh là kì cách, đại cát, tất nhiên mệnh chính tinh miếu vượng hội cát tinh mới được. Như người sinh năm Nhâm Quý, an mệnh cư cung Thìn, Thiên Khôi cư mão, Thiên Việt cư cung Tỵ giáp mệnh; người sinh năm Bính Đinh, an mệnh cư Tuất, Thiên Khôi cư hợi, Thiên Việt cư Dậu giáp mệnh. Nếu như tam phương tứ chính mệnh ít cát tinh, thì không phú quý, một đời chỉ có nhân duyên tốt mà thôi.

 6. “Khôi Việt Xương Khúc Lộc Tồn phù, hình sát vô xung thai phụ quý”, các sao ở mệnh cung thân cung là tốt, thứ đến là ở tam hợp, hội hình sát xung thì bình thường.

 7. Khôi Việt Phụ Bật là phúc thọ, các sao trên ở mệnh thân cung, phúc thọ song toàn.

 8. Khôi Việt hội Dương, Đà, Hỏa Linh, Địa Không, Địa Kiếp, bệnh tật đặc biệt nhiều, dễ bị các bệnh mãn tính.

 9. Nữ mệnh Khôi Việt thủ mệnh, thường được sự trọ giúp của quý nhân, trong đó đặc biệt là sự giúp đỡ của người khác phái.

 10. Thiên Việt có mang sắc thái đào hoa, còn Thiên Khôi thì không.

 11. Sau 50 tuổi, niên hạn phùng Khôi Việt, không coi là quý nhân, mà lại là gặp tiểu nhân.

VII, T Ph – Hu Bt

Hai sao trên đều thuộc Thổ, Nam Bắc đẩu, Thiện tinh.

Hai sao này không phân mạnh yếu miếu hãm, bất luận ở cung nào đều có tác dụng tốt đẹp, vào cung nào giáng phúc cung đó, nhập tứ mộ thì đặc biệt tốt. Người sinh tháng 4, Tả Phụ Hữu Bật đồng cung cư Mùi; người sinh tháng 10 đồng cung cư Sửu; người sinh giữa tháng 7, xung chiếu ở cung Thìn Tuất; người sinh tháng 6, Tả Hữu ở hai cung Tỵ Dậu hội chiếu; người sinh tháng 8 và tháng 12, Tả Hữu ở hai cung Hợi Mão hội chiếu.

Nhập mệnh thì dung mạo đoan trang thanh tú, sắc mặt trắng vàng, mặt tròn dài, thân hình trung bình hay hơi cao, không béo không gầy. Là người phúc hậu, nhân từ chính trực, hào phóng thân thiện, tấm lòng rộng lượng, khoan dung. Làm việc gì cũng có trật tự, ổn trọng cẩn thận, tính kế hoạch cao. Tính hay giúp người, thích làm việc thiện, trượng nghĩa, một đời hay được quý nhân phù trợ, mà nhận được sự giúp đỡ của người khác phái nhiều.

Nữ mệnh hội cát tinh, vượng phu ích tử.

Tả Phụ

 1. Tả Phụ thủ mệnh, Tử Vi, Thiên Phủ, Lộc Quyền tam hợp củng chiếu, chủ văn võ đại quý.

 2. Tả Phụ thủ mệnh, Tử Vi, Thiên Phủ, Thiên Tướng, Thiên Cơ, Thái Dương, Thái Âm, Tham Lang, Vũ Khúc, Văn Xương, Văn Khúc hội chiếu, có thêm Hữu Bật đồng cung, phú quý không nhỏ, Hỏa Kỵ xung phá thì phú quý không bền.

 3. Tả Phụ và Liêm Trinh Thiên Phủ ở thìn tuất an mệnh, tam phương hội cát tinh củng chiếu, là quan to lộc hậu, địa vị cao, quý đến cực phẩm.

 4. Tả Phụ Văn Xương hội cát tinh, chủ người quan cao lộc hậu, địa vị cao, hội hung tinh thì phá cách

 5. Tả Phụ, Liêm Trinh, Kình Dương đồng cung, là trộm cướp, cũng chủ bị đả thương.

 6. Tả Phụ thủ mệnh, Kình Đà Hỏa Linh hội chiếu, hội thêm Cự, Thất Sát, Thiên Cơ thì là hạ cách.

 7. Nữ mệnh có Tả Phụ và Thiên Khôi thủ mệnh, có phúc thọ.

 8. Tả Phụ ở cung Phu Thê, chủ người hai lần kết hôn. Nếu kết hôn muộn có thể tránh được.

Hữu Bật

 1. Hữu Bật thủ mệnh, hội Tử Vi, Thiên Phủ, Thiên Tướng, Văn Xương, Văn Khúc, cả đời phúc dày.

 2. Hữu Bật, Tử Vi, Thiên Phủ đồng cung, tài quan đều tốt, văn võ song toàn.

 3. Hữu Bật, Liêm Trinh, Kình Dương đồng cung, chủ trộm cướp, cũng chủ bị đả thương.

 4. Hữu Bật và nhiều ác tinh đồng cung, Kình Đà Hỏa Kỵ xung hợp, phúc bạc.

 5. Nữ mệnh có Hữu Bật và Thiên Tướng thủ mệnh, một đời có phúc.

 6. Hữu Bật ở cung Phu thê, chủ người hai lần kết hôn. Nếu kết hôn muộn có thể tránh được.

 7. Hữu Bật có mang ý nghĩa đào hoa, nhưng Tả Phụ thì không.

Tả Phụ, Hữu Bật hợp luận

 1. Tả Phụ Hữu Bật, bản tính khoan dung.

 2. Tả Phụ Hữu Bật ở Mệnh hay ở cung Di, hoặc Tả Hữu xung chiếu, chủ người cả đời hạnh phúc, thứ đến là ở tam hợp hội chiếu, đều luận là tốt.

 3. Tả Hữu đồng cung, phê la y tử”. Chỉ Mệnh ở Thìn Tuất, người sinh tháng giêng, tháng 7; Mệnh an cung Sửu, người sinh tháng 10; Mệnh an cung Mùi, người sinh tháng 4; Mệnh an cung Hợi Mão, người sinh tháng 8, tháng 12; Mệnh an cung Tỵ Dậu, người sinh tháng 2, tháng 6. Tam hợp không luận.

 4. An Mệnh cư tứ mộ Thìn Tuất Sửu Mùi, nếu Tả Hữu đồng cung hay xung chiếu thì địa vị cao.

 5. Tả Hữu giáp mệnh là quý cách. Cách này chỉ an mệnh ở cung Mùi, người sinh tháng 3 và tháng 5, Tả Hữu ở Ngọ Thân giáp mệnh, an mệnh cung Sửu, người sinh tháng 9 hoặc tháng 11, Tả Hữu ở cung Dần Tý giáp mệnh, nếu mệnh có chính tinh miếu vượng, được cát hóa, một đời hay được quý nhân nâng đỡ, không quý tất đại phú. Nếu mệnh vô chính diệu, hoặc chính tinh lạc hãm, tam hợp và cung đối nhiều hung tinh thì không luận là phú quý, chỉ có nhân duyên tốt mà thôi.

 6. Phụ Bật giáp Đế vi thượng phẩm”, tức mệnh Tử Vi, được hai sao trên giáp, là thượng cách.

 7. Tả Hữu Văn Xương, đỗ đạt, địa vị cao, hội hung tinh thì phá cách.

 8. Nữ mệnh, Tả Phụ Thiên Khôi là phúc thọ, Hữu Bật Thiên Tướng là phúc, vượng phu ích tử.

 9. Mệnh cung có cát tinh, hai cung tài bạch, Quan Lộc có Tả Hữu chiếu đến, chủ người áo nhung gấm, phú quý.

 10. Tả Hữu đồng cung hay giáp cung tài bạch, chủ người vật chất phong thịnh, cung quan lộc cũng vậy.

 11. Mệnh không có chính tinh, đắc một trong hai sao Tả Phụ và Hữu Bật thủ mệnh, là người rời xa quê hương bản xứ, hoặc do vợ hai sinh ra, hoặc ở rể, nếu tam hợp cát tinh nhiều hơn sát tinh thì cũng là số phú quý.

 12. Tả Hữu Liêm Trinh Kình Dương, bị tội ăn cắp.

 13. Tả Hữu Xương Khúc hội Kình Đà. Chủ có nốt ruồi lạ.

 14. Tả Phụ Hữu Bật cư sửu mùi cư Phu Thê cung, hoặc cư thìn tuất xung chiếu, chủ tái hôn. Nếu muộn hôn có thể tránh được.

VIII, Kình Dương – Đà La

Kình Dương

Kình Dương còn có tên là “yểu thọ sát”, thuộc kim, Bắc Đầu phù tinh, hóa khí là Hình. Kình Dương là một trong Tứ sát, cũng là một hung tinh. Cư Tỵ Ngọ Mão Dậu hãm địa, Thìn Tuất Sửu Mùi nhập miếu.

Thủ thân mệnh, tính tình thô bạo, cơ mưu xảo trá, thích tranh đấu tàn nhẫn, coi tình thân bạc như vôi, trở mặt lấy ân báo oán. Nhập miếu, tính cương quả quyết, chủ quyền quý. Cư tý ngọ Mão Dậu hãm địa, tức tác họa tai ương, hình khắc tương đối nặng. Kình Dương

nhập mệnh, Thân cao thể cường tráng, phá tướng, đầu và tứ chi có thương tích, nhập miếu thì béo tốt, hãm địa phá tướng nặng, hoặc mắt mù, hoặc mặt có sẹo hay đốm. Kình Dương nhập miếu, chủ hoạnh thành hoạnh phá, đa phần thường thiếu chân thành, tính tham lam giả dối, hết sức tính toán, lấy oán báo ân, tính gấp gáp, to gan lớn mật, thích chuốc thị phi hoặc có xung đột với người thân bạn bè, thích đi vào chỗ nguy hiểm, tâm lý phản kháng mạnh, có khuynh hướng phạm tội.

Nữ mệnh nhập miếu hội cát tinh quyền quý, tuy nhiên không được hoàn mỹ, hãm địa khắc chồng con, cô hình, phá tướng hạ tiện.

 1. Kình Dương hỉ người sinh phía Tây, Bắc, hoặc người sinh năm Thìn Tuất Sửu Mùi, Mệnh Thân cung cư thìn tuất Sửu Mùi tất hoạnh lập công danh, đại phú đại quý.

 2. Kình Dương cư tý ngọ Mão Dậu hãm địa, không chết yểu tất hình thương, một đời lắm hung họa bất ngờ, cơ thể thương tật, hình khắc nghiêm trọng (ở Ngọ là hung nhất, rồi đến Mão, rồi đến Tý Dậu, trừ cách “Mã đầu đới tiễn” ra)

 3. Kình Dương nhập miếu có cát tinh đồng cung, chủ phú quý danh tiếng.

 4. Kình Dương, Hỏa Tinh đồng cung cư thìn tuất Sửu Mùi thủ mệnh, uy quyền xuất chúng (người Thìn Tuất thì tốt, thứ đến là Sửu Mùi), nếu hai sao trên đồng cung hãm địa thủ mệnh, hạ cách, bần tiện hung yểu.

 5. Kình Dương cư ngọ thủ mệnh, có Đồng Âm hay Tham Lang đồng cung, là cách “Mã đầu đới tiễn”, uy trấn biên cương, người sinh năm Bính Mậu thì hóa cát, tuy có Kình Dương ở Mệnh, cũng luận là tốt, có thể phú quý, chỉ là không bền. Người cách này hoặc tha hương dị quốc hoặc xuất ngoại phát triển, đa phần xây thành đại nghiệp đại sự trong gian nan khó khăn.

 6. Kình Dương đồng cung với Văn Xương, Văn Khúc, Tả Phụ, Hữu Bật, chủ người có nốt ruồi kín, có đốm.

 7. Kình Dương đồng cung với Liêm Trinh, Cự Hỏa, chủ có ám tật hoặc đầu mặt tay chân thương tật, một đời lắm hình họa.

 8. Kình Dương thủ mệnh, Hỏa Tinh, Hóa Kỵ, Địa Kiếp, Địa Không xung phá, chủ tàn tật, ly hương, hình khắc lục thân.

 9. Kình Dương thủ mệnh, Thất Sát hay Phá Quân xung phá, chủ hình khắc hạ cách.

 10. Lý quảng bất phong, Kình Dương phùng vu Lực Sĩ” người sinh năm Giáp mệnh cung ở Mão, người sinh năm Bính Mệnh ở Ngọ, người sinh năm canh Mệnh ở dậu, người sinh năm Nhâm mệnh ở Tý, cát tinh nhiều thì vẫn bình thường, hội sát tinh thì hung.

 11. Đa học thiểu thành, chỉ vì Kình Dương phùng Kiếp sát.

Đà La

Đà La còn có tên là “mã tảo sát”, thuộc Kim, Bắc Đầu phù tinh, hóa khí là Kỵ. Đà La là một trong Tứ sát, cũng là một hung tinh. Cư dần thân Tỵ Hợi lạc hãm, Thìn Tuất Sửu Mùi nhập miếu.

Thủ thân mệnh, hành động suy nghĩ bất chính, lắm khi nước mắt rơi trong thầm lặng, tính cương uy mãnh, hành sự không dứt khoát, có đầu không có đuôi, hoạnh thành hoạnh phá, phiêu đãng bất định, không là dân bản xứ. Đà La nhập mệnh, Thân hình cường tráng, mặt vuông tròn, hai gò má khá cao, nhập miếu đa phần béo, lạc hãm thì mặt có vết thương, răng yếu. Tính tình giảo hoạt, giỏi tính toán, đa nghi. Người có Đà La nhập mệnh, đa phần tâm thuật bất chính, bôn ba khắp nơi. Thích giở trò xảo trá, có tâm ý phản kháng, lời lẽ khoa trương, có thói quen dọa gạt người khác.

Nữ mệnh Đà La, nội tâm tàn nhẫn vẻ ngoài giả dối, xúc phạm chồng khắc con, không thủ đạo làm vợ.

 1. Đà La hỉ người xinh phía Tây, Bắc, người sinh năm Thìn Tuất Sửu Mùi, người có Mệnh Thân ở Thìn Tuất sửu mùi, theo nghiệp võ có thể hoạnh phát lớn, theo nghiệp văn thì phát không bền.

 2. Nếu người vô chính diệu mà Đà La độc thủ mệnh, duyên với cha mẹ bạc, đơn độc, xa quê đi xa, ở rể hoặc nhận con thừa tự, mang hai họ, sống nhờ xảo nghệ.

 3. Đà La thủ mệnh, hội Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, chủ người có nốt ruồi kín.

 4. Đà La hãm thủ mệnh, hội Cự Môn hoặc Tứ sát, tất hình thương vợ, quay lưng với lục thân, cũng thương tật có bệnh.

 5. Đà La cư dần thân Tỵ Hợi thủ mệnh Thân, tất là người phá tướng, cơ thể có thương tật, nếu không phải số chết yểu thì tất hình thương nặng, nếu rời xa quê hương thì tai họa giảm nhẹ đi, đa phần chủ dung mạo xấu xí.

 6. Đà La và Tham Lang đồng cung, là người thích đầu cơ, tất vì tửu sắc mà mắc lao, nếu đồng cung với Tham Lang ở Dần, chủ người thông minh mà phong lưu.

 7. 7. Đà La đồng cung với Hỏa Tinh, Linh Tinh, mệnh đại hung, dễ có bạo bệnh, ví dụ như bệnh truyền nhiễm, bệnh dịch, bệnh truyền nhiễm về da, đường tình dục, đa phần là người có tai nạn chảy máu, tàn phế, hung tử, không có kết cục tốt.

Kình Dương, Đà La hợp luận

 1. Trước Lộc là Kình Dương, sau Lộc là Đà La, cư số chủ hung ách, là hung thần của các cung. Cư đất tứ mộ thì nhập miếu, tọa mệnh Thân, chủ hoạnh phát hoạnh phá, một khi vận may vừa đến, phát vận cực nhanh, một đêm thành danh, đột ngột thành công, nhưng một khi gặp vận xui thì khuynh bại cũng nhanh, thời gian từ khi bắt đầu đến khi kết thúc không dài.

 2. Kình Dương hóa khí là Hình, Đà La hóa khí là Kỵ, cái hung này không thể đoán trước, không những chủ người cơ mưu gian trá, phá tướng đổ máu, cũng là dự báo về tai họa ngục tù, nhập 12 cung dù bất cứ cung nào cũng có sự phá hoại. Hai sao này hãm địa nhập mệnh, tam phương hội Hỏa Linh, tất có tai họa tù ngục.

  , Hoặc hai sao này hãm địa, đồng cung với Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang, Cự Môn, Liêm Trinh, Vũ Khúc, cũng là số phạm tội ngồi tù. Đà La cư tỵ hợi tọa mệnh, bất luận chính tinh đồng cung miếu vượng hay hãm, tỉ lệ ngồi tù rất cao, nếu tam phương còn có Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh, hầu như ngồi tù là tuyệt đối. Hoặc Mệnh có chính tinh lạc hãm hội Địa Không Địa Kiếp, tam phương hội Kình Đà Hỏa Linh, cũng là tín hiệu tù lao. Hoặc Hóa Kỵ

  , Mệnh, đồng cung hội chiếu với Kình Đà, cũng có kiện tụng hình phạt, tù ngục khó tránh. Hoặc cung Di có Quan Phủ và Thất Sát, Kình Dương, chủ ly hương gặp người phối ngẫu, nhập tù báo hình.

 3. Kình Kình Đà La đồng cung hay hội chiếu với hung tinh Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Hóa Kỵ, đầu, mặt tay chân có thương tích.

 4. Nhật Nguyệt Kình Đà đa khắc thân”, Kình Dương, Đà La đồng cung với Thái Dương Thái Âm đồng cung tức đa phần khắc người thân, mắt có tổn thương; gặp Tham Lang, Liêm Trinh thì phong lưu rước họa, hội chiếu với Tham Lang, vì hoa tửu mà diệt thân; đồng hành cùng Cự Thất Sát, thì mắc bệnh mà hỏng mắt, bị lăng nhục mà sinh ám tật; đồng cung với Hỏa Linh, khi nhỏ khó nuôi, nhiều bệnh tật tai ương, phòng chết yểu phá tướng, nếu nuôi được thành người, cũng chủ tàn tật, chỉ thích hợp tăng đạo, hoặc theo tín ngưỡng tôn giáo, làm nhiều việc thiện có thể kéo dài.

 5. Kình Dương, Đà La hội Thái Dương, Thái Âm hoặc Hóa Kỵ đồng cung, nam khắc vợ, nữ khắc chồng.

 6. Kình Dương hội Xương Khúc Tả Hữu có nốt ruồi kín, bệnh ở mắt.

 7. Kình Đà giáp mệnh, Mệnh có Lộc Tồn và chính tinh Hóa Kỵ, là cách “Kình Đà giáp kỵ”, là bại cách, luận là nghèo khổ, nếu Mệnh không có Hóa Kỵ, Lộc Tồn đơn thủ, mà Kình Đà giáp mệnh, cũng có ngày hung họa.

 8. Kình Đà và Hỏa Linh thủ mệnh Thân, là người lưng gù, hoặc vì lý do ngoài ý muốn mà tàn tật, tử vong, nếu thương tật có thể kéo dài tuổi thọ. Chính tinh đồng cung lạc hãm, có dấu hiệu chết yểu, nếu cũng luận là ngồi tù.

 9. Dương Dà hội ác tinh, là nô bộc, cả đời không thể phát đạt.

 10. Mệnh người quân tử cũng có Kình Đà Hỏa Linh, Mệnh kẻ tiểu nhân cớ gì không có Khoa Quyền Lộc, khi luận mệnh gặp điều này, cần phải xem được hay mất, luận nhập miếu hay hãm, mới có thể luận chính xác được.

 11. Hễ thấy trong Dương, Đà, Hỏa Linh, Kỵ có 2 hoặc 3 sao lạc vào cung mệnh, chủ người không những không phải người lương thiện, có nạn ngục tù, mà tất không có kết quả tốt, là mệnh hung tử, lại hội Thiên Hình, thậm chí chết không toàn thây. Niên hạn phùng tổ hợp trên, đề phòng tai họa bất ngờ.

 12. Hạn có Kình Đà, đề phòng có bệnh tật nặng, hoặc có tai nạn ngoài dự kiến, ít khi có kết cục tốt, nếu tích đức thì có thể tốt lên.

 13. Nam nữ mệnh có Kình Dương, tất tái hôn.

IX, Ha Tinh – Linh Tinh

Hỏa Tinh

Là một “Sát thần”, thuộc Hỏa, Nam Đẩu phù tinh. Hỏa Tinh là một trong Tứ sát, cũng là hung tinh. Cư Dần Ngọ Tuất là nhập miếu, cư Tỵ Dậu Sửu là đắc địa, cư Hợi Mão Mùi là ích lợi, cư Thân Tý Thìn là hãm địa.

Hỏa Tinh nhập mệnh, sắc mặt đỏ vàng, mắt to, mặt tròn dài, thân hình trung bình, khá cường tráng. Là người tính tình cương cường xuất chúng, táo bạo hấp tấp, ngoan cố, tự cho mình đúng, tâm địa cay độc, răng miệng tứ chi có thương tích, tàn nhang hoặc có sẹo, râu tóc có chỗ khác thường, ví dụ như tóc nâu đỏ hay tóc xoăn. Nhập 12 hai cung đều không luận là tốt, duy nhập miếu ở cung tật ách thì thân thể cường tráng ít bệnh. Đồng cung với Tham Lang miếu vượng nhập mệnh, chủ có ngày lập công, võ chức quý hiển, kinh doanh hoạnh phát. Hỏa Linh tuy nhập miếu thủ mệnh, cũng có điều không thuận lợi, thành bại thăng trầm là khó tránh, nếu nhạp cung hãm địa thì hình khắc nghiêm trọng, khắc hại lục thân, dễ rước kiện tung tai họa bất ngờ, có bệnh nặng trong người.

Nữ mệnh Hỏa Tinh, tính cách cương cường, sôi nổi hướng ngoại, dám ăn nói. Hỏa Tinh miếu vượng lại có cát tinh miếu vượng đồng thủ, vượng phu ích tử, là người vợ trinh liệt. Hãm địa thủ mệnh hoặc đồng cung bới chính tinh lạc hãm, tâm địa thâm độc, lòng dạ xấu xa vẻ ngoài giả dối, xúc phạm chồng khắc con, không thủ phận làm vợ, nhiều thị phi, không trinh khiết.

 1. Hỏa Tinh lợi cho người sinh phía Đông, Nam, và người sinh năm Dần Mão Tỵ Ngọ, tai họa nhẹ, không lợi cho người sinh phía Tây, Bắc, tai họa nặng.

 2. Hỏa Tinh thủ mệnh, nhập miếu hội nhiều cát tinh, đối cung và tam hợp không hội hung tinh, thích hợp làm trong quân đội cảnh sát, lập võ công, trung niên bắt đầu phát triển hưng thịnh.

 3. Hỏa Tinh và Tham Lang thủ mệnh, hội cát tinh, thích hợp làm võ chức, chủ có thể lập đại công ở biên cương, có cái quý của bậc làm quan tướng, kinh doanh thì tất đại phát tài lợi, chủ phú, hội Kình Đà Không Kiếp thì không luận như trên.

 4. 4. Hỏa Tinh hãm địa, Kình Đà đồng cung, chủ người lắm tai họa nặng nề, thiếu niên dễ chết yểu, chỉ thích hợp cho làm con nuôi để người khác nuôi dưỡng, mang hai họ, nếu nhận cha mẹ nuôi thì cũng có thể tránh được.

Linh Tinh

Còn có tên khác là “Sát thần”, thuộc Hỏa, Nam Đẩu phù tinh. Linh Tinh là một trong Tứ sát, cũng là hung tinh. Cư Dần Ngọ Tuất là nhập miếu, cư Tỵ Dậu Sửu là đắc địa, cư Hợi Mão Mùi là lợi ích, cư Thân Tý Thìn là hãm địa.

Linh Tinh nhập mệnh, sắc mặt vàng xanh, mặt và người không phù hợp, có chỗ khác lạ kì quái. Là người tính tình cương cường xuất chúng, hấp tấp táo bạo, ngoan cố, tự cho mình là đúng, tâm địa cay độc, lòng đố kỵ lớn, nói chuyện âm thấp, trầm hay khàn, mọi chuyện không bàn chuyện cá nhân, hiểm ác âm mưu, mặt đầu tay chân có vết thương, mặt tàn nhang. Nhập 12 hai cung đều không luận là tốt, riêng cư cung Tật Ách nhập miếu thì luận là thân thể cường tráng ít bệnh. Linh Tinh và Tham Lang miếu vượng nhập mệnh, có ngày lập công, võ chức quý hiển, kinh doanh hoạnh phát. Tuy nhập đất miếu vượng thủ mệnh cũng có chỗ bất lợi, thành bại thăng trầm là khó tránh, nhập cung hãm địa, khắc hại lục thân, dễ chuốc tai họa bất ngờ kiện cáo, có bệnh nặng trong người.

Nữ mệnh tính tình cương cường, sôi nổi hướng ngoại, phản lục thân, hình thương chồng con, nhập miếu hội cát tinh thì đầy đủ, lạc hãm thì không trinh khiết, nghèo khó bần tiện.

 1. Linh Tinh lợi cho người sinh phía Đông, Nam, và người sinh năm Dần Ngọ Tuất, họa nhẹ; không lợi cho người sinh phía Tây, Bắc, họa nặng.

 2. Linh Tinh thủ mệnh, nhập miếu hội nhiều cát tinh, đối cung và tam hợp không có hung tinh, thích hợp làm về quân đội cảnh sát, lập võ công.

 3. Linh Tinh thủ mệnh, nhập miếu hội Tử Phủ Tả Hữu, không quý tất phú.

 4. Linh Tinh và Tham Lang thủ mệnh, hội cát tinh, thích hợp làm võ chức, chủ có thể lập công nơi biên cương, có cái quý của bậc quan tướng, kinh doanh tất đại phát tài lợi, chủ phú, hội Kình Đà Không Kiếp không luận như trên.

 5. Linh Tinh hãm địa thủ mệnh, nghèo khổ, chết yểu, nếu phá tướng thì có thể kéo dài tuổi thọ.

 6. Linh Tinh thủ mệnh, Liêm Trinh Kình Dương hội, chủ đao binh.

 7. Linh Tinh Thất Sát đồng cung, chủ chết trận.

 8. Linh Tinh Phá Quân đồng cung, tất khuynh gia bại sản.

 9. Linh Tinh thủ mệnh, Kình Đà vây, cô đơn, rời xa quê quán tổ tiên, thương tật, có bệnh.

 10. “Linh Xương Đà Vũ, hạn chí đầu hà”, bốn sao này gặp nhau cư hai cung Thìn Tuất, người sinh năm Tân Nhâm Kỷ, hai hạn đến Thìn Tuất, tất gặp hỏa ách.

Hỏa Tinh, Linh Tinh hợp luận

 1. Hỏa Linh là Sát thần, là sao hung ác, nhập miếu ở Dần Ngọ Tuất, lạc hãm ở Thân Tý Thìn. Ở 12 hai cung đều luận là hung, nhập mệnh, có hung tinh mà không có cát tinh, tuy nhập đất miếu vượng, cũng không tốt hoàn toàn, tất có thành bại sụp đổ. Mệnh có cát tinh và Hỏa Linh nhập miếu thì thích hợp với võ chức, có thể vinh hiển. Duy đồng cung với Tham Lang ở đất vượng địa, hoặc hai sao trên giáp Tham Lang, hoặc hội chiếu với Tham Lang, thì luận là phát phúc.

 2. Hỏa Tinh Linh Tinh nhập mệnh, chủ người đầu, mặt, tứ chi có vết thương, tính khí thô bạo, tâm tính tàn độc, tính khản kháng mạnh. Nhập miếu thì quả quyết cương cường, thông minh cơ duệ, có tính quyết đoán. Nhập hãm cung thì thân thể gầy nhỏ, cứng đầu, giảo hoạt, không suy nghĩ sâu xa, hành sự thiếu ổn trọng, không tính đến kết quả, một đời cũng thường gặp trắc trở, dẫn đến phiền muộn trong lòng.

 3. Hỏa Linh giáp mệnh vi bại cách”, người sinh năm Dần Ngọ Tuất nếu được Hỏa Linh giáp mệnh Thân cung, chính tinh bản Mệnh không tốt, lạc hãm, hay Hóa Kỵ, hoặc có hung sát, thì là bại cách, một đời gặp hung, nghèo khó chết yểu. Nếu chính tinh miếu vượng hội cát tinh, thì chủ một đời không thuận, lắm tiểu nhân, nhưng chưa đến mức là đại hung. Nếu Tham Lang cư Mệnh có Hỏa Linh giáp, thì luận là tốt, chủ phú quý, sự nghiệp hoạnh thành.

 4. Hỏa Linh ở vượng cung, cũng luận là phúc, hai sao này nhập miếu độc thủ, các sao ở tam hợp và đối cung đều miếu vượng hội cát tinh, hoặc Tham Lang ở cung đối, cũng là người phú quý, chỉ có điều phúc không hoàn toàn đẹp, hoặc thân thể có thương tật, hoặc khi nhỏ lắm tai họa khó nuôi, hoặc rời xa tổ tiên cho làm con nuôi, hoặc hình khắc thê tử….

 5. Hỏa Linh gặp nhau, nhập miếu ở Dần Ngọ Tuất, hội cát tinh thì phú quý nổi danh, tài vận đột ngột phát, nhưng kiêu ngạo ngang ngược, tiểu nhân được thể.

 6. Hỏa Linh hội kiến Liêm Trinh, Thất Sát, Phá Quân, Kình Dương tất có tai nạn chảy máu, cũng chủ chết trận hoặc chết thảm.

 7. Hỏa Linh hãm cung hội Kình Đà, khi nhỏ lắm bệnh tật, e chết yểu, tất cho làm con nuôi hay nhận bố mẹ nuôi thì có thể sống. Tổ hợp sao loại này một đời hay tai nạn khó khắn, lục thân duyên bạc, hoặc vì bạo bệnh tai họa bất ngờ mà chết, cũng dễ phạm tội, có tai ách ngục tù hoặc bị xử bắn.

 8. Nữ mệnh cung mệnh có Hỏa Linh, bất hòa với người thân, tâm địa ác độc, không thủ đạo làm vợ, lắm thị phi. Nếu Hỏa Linh miếu vượng thủ mệnh hội cát tinh, thì dù phú quý cũng chủ ngang tàng, cư hãm địa, nếu không nghèo hèn tất dâm tà. Tóm lại nữ mệnh hội Hỏa Linh Kình Dương là hạ cách, miếu địa hạ tiện, nghèo khó chết yểu.

X, Đa Không – Đa Kiếp

Hai sao trên thuộc Hỏa, Địa Kiếp cũng là thần cướp bóc, Địa Không là thần không vong, đều thuộc hung tinh. Hai sao trên tính chất và chủng loại giống nhau, chủ họa không chủ phúc, chủ khổ không chủ vinh, trong 12 cung chỗ nào cũng hung.

Không Kiếp nhập mệnh, tác sự hư không, không theo chính đạo, thành bại đa đoan. Một đời làm nhiều mà thành công ít, chuyện gì cũng bỏ dở giữa chừng, hoặc mỗi lần sắp thành công thì lại thất bại, chưa xong việc mà thân đã chết trước, vì vậy sách có viết: “Không Kiếp sầu tối hại nhân, trí anh hùng ngộ nhất sinh”.

Trong sự nghiệp, có tư tưởng chây lười và tiêu cực, rất dễ dàng từ bỏ lợi ích của mình, lấy cái tốt nhường cho người khác. Kiếp Không hai sao này tối bất lợi cho tiền tài, thủ mệnh cung, tài vận không tốt, cả đời không tụ tài, có khuynh hướng lãng phí ném tiền qua cửa sổ. Tâm lý tiêu cực lười hoạt động, thường có trạng thái bi quan không như ý, hoặc hơi có dấu hiệu thần kinh, suy nghĩ quá nhiều, trong xử lý công việc thì rõ ràng hợp lý, lời lẽ có lý nhưng một đời làm nhiều nhưng thành công ít, dễ mặc sai lầm hoặc bỏ qua cơ hội, nhưng rất khó thuận lợi để đạt được lý tưởng của bản thân.

Không Kiếp ở Mệnh, đại diện cho tư tưởng không linh hư vô, dễ tiếp cận với các sự vật triết học, huyền học, thần học, tốn giáo. Nếu như có cát tinh thì thích những nơi yên tĩnh,

hay tư duy, phản ứng nhanh, là người có tư tưởng và lý luận vượt qua quy chuẩn thông thường, là nhà không tưởng thiên tài, nhà học vấn, nhà thần học, nhà phát minh. Có sở thích với những sự vật thần bí, có khuynh hướng nghiên cứu tôn giáo, triết học, thần bí học, chiêm bậc học, khí công học… ở những phương diện này rất có duyên, nhưng người này thường vui đùa không bền chí, hoặc vị tín ngưỡng hay những mê muội của bản thân làm sai lầm một đời, sản sinh tiêu cực, bi quan thậm chí là sai lệch về nhân sinh quan.

Người có Không Kiếp nhập mệnh, là người trong cuộc sống thường nhật khá lười nhác, không thích làm việc nhà, làm việc không sắp xếp hợp lý, thường vứt đồ đạc của mình lung tung, sau đó lại bỏ thời gian ra tìm kiếm khắp nơi.

Nữ mệnh có một trong hai sao Không Kiếp đơn thủ mệnh cung hoặc hai sao đồng cung nhập mệnh, bất luận hội chiếu sao gì, về mặt tình cảm tất có khúc triết hay tranh cãi.

 1. 1. Cái tính hung của hai sao Không Kiếp, đồng cung là tương đối nặng nhất, thứ đến là xung chiếu, tiếp đến là giáp mệnh, rồi đến hội chiếu, nếu không hội chiếu thì tính hung khá nhẹ.

 2. Hai sao Không Kiếp thủ thân mệnh, nếu chính tinh ở Mệnh nhập miếu vượng, tam

 3. phương hội cát tinh, thì họa nhẹ; nếu Mệnh vô chính diệu, hoặc Mệnh có chính tinh lạc hãm, hoặc Tứ sát nhập mệnh thì là điềm hung. Mệnh hội ác tinh lại gặp Không Kiếp, bần tiện chết yểu.

 4. Địa Kiếp thủ thân mệnh, tính tình khá tiêu cực, chuyện gì cũng không nghĩ thoáng ra, chủ người tác sự sơ sài ngông cuồng, không theo chính đạo, có hành vi không đàng hoàng, quái gở.Địa Không thủ thân mệnh, tính tình khá lạc quan, cẩu thả lơ đẽnh, việc gì cũng nghĩ thông, chủ người tác sự hư không, không theo chính đạo, thành bại đa đoan, không tụ tài.

 5. Kiếp Không giáp mệnh là bại cách”, chủ bần tiện, giả dụ an mệnh ở Hợi, Địa Kiếp ở Tý, Địa Không ở Tuất, thì là cách Không Kiếp giáp mệnh. Tiểu vận lưu niên đi đến cũng hung, giáp Kỵ cũng hung, cô bần hình khắc. Nếu Mệnh có chính tinh miếu vượng, tam phương hội cát tinh, thì Kiếp Không giáp mệnh cũng không đáng sợ, là họa nhẹ, nếu sao ở cung mệnh lạc hãm hay hung tinh tọa mệnh, tam phương không có cát tinh, Không Kiếp giáp mệnh thì là cách cực hung, không những một đời sự nghiệp không có thành tựu, mà cả đời bần tiện, nhiều tai họa khó khăn và thất bại, thậm chí không thọ.

 6. Sinh phùng Địa Không, do như bán thiên triết sí; Mệnh trung ngộ Kiếp, kháp như lãng lý hành thuyền”, đây là cách “Mệnh lý phùng kiếp”.

 7. Mệnh lý phùng không, bất phiêu lưu tất chủ tật khổ”, Mệnh vô chính diệu, Địa Không độc thủ, tam hợp có thêm sát tinh Hóa Kỵ, thì luận như trên.

 8. Sinh lai bần tiện, Kiếp Không lâm tài phúc chi hương”, cách này chỉ Mệnh ở Tý hoặc Ngọ, người sinh giờ Mão Dậu, hai sao Địa Không Địa Kiếp một thủ cung Phúc Đức, một thủ cung tài bạch, sinh ra đã nghèo hèn, hoặc một đời thành bại thăng trầm, không tụ tài, cũng không có thành tựu lớn, dù giàu có, cũng tất hư danh dư lợi, cuối cùng tất khuynh bại.

 9. Mệnh có Kiếp Không, lại gặp “Thiên Không” (sao này ở cách giải đoán hạn có luận tới) ở cung trước địa chi năm sinh, chủ sống uổng một đời, khó có thành tựu.

 10. Mệnh Thân phùng hai sao Không Kiếp, khó sống thọ, nếu sống thọ thì tất nghèo hèn.

 11. Vận hạn gặp Không Kiếp, chủ tác sự không thành hoặc bỏ dở giữa chừng, dù có được cũng tất có mất hoặc tổn hao. Vận hạn phùng Địa Không Địa Kiếp Thất Sát, tất bị nghèo túng, gia sản lụn bại, tiền bạc hao tán, thậm chí là điềm đại hung, vì vậy sách có viết: “Vận ngộ Địa Kiếp Thiên Không, nguyên tịch hữu bần cùng chi khổ”, “Hạng vũ anh hùng, hạn chí Thiên Không nhi vong quốc; thạch sùng hào phú, hạn hành Kiếp Địa dĩ vong gia

 12. Lộc Tồn Thiên Mã vào đất bại tuyệt không vong, mà lưu niên Thái Tuế lại hội Địa Không Địa Kiếp, chủ tai họa. Vì vậy sách có viết: “Lộc đảo mã đảo, kỵ Thái Tuế chi hợp Kiếp Không”.

XI, Lc Tn

Lộc Tồn thuộc Thổ, Bắc Đẩu đệ tam tinh, chủ người chức tước cao quý, nắm quyền quản về tuổi thọ. Lộc Tồn là sao đại cát, ở 12 hai cung đều luận là phúc, có chức năng chế hóa giải tai ách. Nhập mệnh Thân cung, chủ người từ bi phúc hậu, hòa nhã dễ gần, dung mạo chín chắn, thành thật đáng tin, thông minh cương trực, có cơ biến, đa học đa năng, hành sự ổn trọng, nhưng có khuynh hướng hơi bị động. Có quan niệm kinh tế rất mạnh, bản tính tiết kiệm, không thích lãng phí, một đời tài vận khá tốt. Mệnh có sao này, chủ có phú quý, cũng có danh tiếng.

Nữ mệnh Lộc Tồn tọa mệnh cung, thanh tú xinh đẹp, giỏi giang có thành tựu, giàu có, có thể giữ tiền, có chí quân tử.

Lộc Tồn nhập mệnh, chủ người có thân hình béo, nếu độc thủ cung mệnh, mặt hình tròn hoặc hình vuông, hơi cao, hơi béo hoặc béo, mặt trắng vàng.

 1. Lộc Tồn thủ mệnh, hỉ đồng cung với Tử Vi, Thiên Tướng, Thiên Phủ, Thái Dương, Thái Âm, Thiên Đồng, Thiên Lương, Vũ Khúc, chủ phú quý, là thượng cách Lộc Tồn, chính tinh miếu vượng thì càng đẹp, chính tinh lạc hãm thì không đẹp.

 2. Lộc Tồn ở cung nào thì giáng phúc trừ họa cung đó, ở Tý Ngọ Mão Dậu, Dần Thân Tỵ Hợi đều là nhập miếu, không lạc đất Tứ Mộ Thìn Tuất Sửu Mùi.

 3. Lộc Tồn độc thủ mệnh cung, không có cát tinh đồng chiếu, không có cát tinh cát hóa, hoặc đồng cung với hung tinh, là nô lệ của đồng tiền, keo kiệt, rất coi trọng tiền bạc. Nếu hội Hỏa Linh Kiếp Sát đồng cung hoặc xung chiếu giáp hội, thì tự tư tự lợi, một đồng cũng không chịu bỏ ra.

 4. Lộc Tồn thủ mệnh, lạc vào đất không vong, không phải là phúc, hội thêm Hỏa Linh Không Kiếp, chủ người kĩ nghệ an thân. Lộc Tồn sợ Tuần không, Triệt không, càng sợ Địa Không, Địa Kiếp, nếu gặp không vong, tiền bạc khó tụ.

 5. Lộc Tồn thủ mệnh thân, tài điền cung thì chủ phú, “Đôi kim tích ngọc, Lộc Tồn thủ vu tài trạch”. Nhập cung quan lộc, thiên di cũng cực tốt.

 6. Lộc Tồn hậu trọng đa y thực”, giáng phúc các cung, lập nghiệp phú quý, nữ mệnh đặc biệt tốt, cưới được chồng ở rể tài vượng, vượng phu ích tử.

 7. Dần Thân Mão Dậu cung Lộc Tồn thủ mệnh, người sinh năm Giáp Canh Ất Tân hợp cách, là “Thiên lộc triều viên, Thân vinh quý hiển”.

 8. Lộc Tồn cư Di cung ở Tý Ngọ, rất thuận lợi cho cầu danh cầu lợi.

 9. Lộc Tồn và Hóa Lộc ở hai cung phụ mẫu, Huynh Đệ giáp mệnh, chủ phú quý.

 10. Lộc Tồn và Hóa Lộc đồng thủ mệnh cung, là cách “Lộc hợp uyên ương”, Lộc Tồn và Hóa Lộc ở tam phương hợp chiếu, là cách “Song lộc triều viên”, tài vận hanh thông, cả đời phú quý.

 11. Lộc Tồn và Thiên Mã đồng cung hay hội chiếu, là cách “Lộc mã giao trì”, chủ trong lúc bôn ba thì đại phát tiền bạc, nếu có Hóa Lộc hội chiếu thì thuận lợi tốt đẹp gấp nhiều hơn, là số cự phú.

 12. Nữ mệnh Lộc Tồn, Hóa Lộc, Thiên Mã đồng thủ cung Mệnh, chủ đại phú quý, nhưng là người chuyên quyền. Sách viết: “Lã hậu chuyên quyền, lưỡng trọng thiên lộc thiên”.

 13. Lộc Tồn và Hóa Lộc ám hợp, là cách “Minh Lộc Ám Lộc”, chủ phú quý, có thể leo đến chức công hầu, như Lộc Tồn ở Dần thủ mệnh, Hóa Lộc ở Hợi lục hợp cũng vậy, suy rộng ra với các loại khác

 14. Lộc Văn củng Mệnh, quý nhi thả phúc”, có Lộc Tồn thủ mệnh, tam hợp có Văn Xương Văn Khúc củng chiếu, chủ người có tài năng văn học nghệ thuật, một đời danh lợi song toàn.

 15. Lộc phùng xung phá, cát dã thành hung”. Điều này chỉ bản cung và tam hợp có Lộc, nhưng bị Hóa Kỵ xung phá, trở thành cách hung, không luận là phúc, hoặc Lộc Tồn có Hỏa Linh Không Kiếp đồng cung, cũng là Lộc bị xung phá, đây là cách trong cát có tiềm ẩn cái hung, cuối cùng tất phá sản, trèo cao thì ngã đau.

XII, Thiên Mã

Sao này có người khởi theo tháng sinh, người sinh tháng Dần Ngọ Tuất Mã ở Thân, người sinh tháng Thân Tý Thìn Mã ở Dần, người sinh tháng Hợi Mão Mùi Mã ở Tỵ, người sinh tháng Tỵ Dậu Sửu Mã ở Hợi, cách dựa vào tháng sinh này đều lấy mùng một là tháng đó, không luận đến tiết khí. Có người khởi theo niên chi năm sinh, người sinh năm Dần Ngọ Tuất Mã ở Thân, sinh năm Thân Tý Thìn Mã ở Dần, sinh năm Hợi Mão Mùi Mã ở Tỵ, sinh năm Tỵ Dậu Sửu Mã ở Hợi. Hai phương pháp này đều đúng, cuốn “Tử Vi đẩu số toàn thư” của Trần Đoàn là dựa theo cách khởi niên chi, là một sao “tuế dịch” trong các sao về năm sinh.

Thiên Mã thuộc Hỏa, cư số chủ binh sĩ. Lâm mệnh thân cung, gọi là dịch mã, chủ người tính tình hoạt bát, hiếu động, một đời thích bôn ba và di động, thường ra ngoài du lịch, công tác, chuyển nhà, chuyển việc… cư cung thiên di cũng vậy, đều chủ sẽ đi lại khắp nơi, rời xa quê hương để mưu sự phát triển. Nhập mệnh, hỉ Lộc Tồn, Tử Vi, Thiên Phủ, Văn Xương, Văn Khúc thủ chiếu thì tốt.

 1. Thiên Mã đồng cung với Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc, là cách “Lộc Mã giao trì”, còn gọi là “triết tiến mã”, quan được bổng lộc cao, kinh doanh thì thu được lợi nhuận lớn, trong khi bôn ba di chuyển mà phát tài hoặc phát tài ở phương xa, sách có viết: “Lộc Mã tối hỉ giao trì”.

 2. Thiên Mã đồng cung với Tử Vi hoặc Thiên Phủ, gọi là cách “phù dư mã”, tốt đẹp thuận lợi.

 3. Thiên Mã đồng cung với hình sát, gọi là cách “phụ thi mã” (ngựa chở xác chết), đồng cung với Hỏa Tinh, còn gọi là “chiến mã”, đều chủ hung, động mà không thuận lợi, tất có sự cố. Lưu niên mệnh hay di cung gặp thì chớ hành động mù quáng.

 4. Thiên Mã đồng cung với Thái Dương hay Thái Âm, là cách “thư hùng mã”, chủ cát, cần có Thái Dương hoặc Thái Âm miếu vượng mới đúng.

 5. Thiên Mã đồng cung với không vong, cư đất Bệnh, Tuyệt là “tử mã”, “vong mã”, chủ hung, lắm tai nạn. Sách có viết: “Mã lạc không vong, chung thân bôn tẩu”. Lưu niên mệnh hay di cung gặp thì không nên làm bừa.

 6. Thiên Mã đồng cung với Đà La, còn gọi là “triết túc mã”, nếu di chuyển tất có hung.

 7. Thiên Mã đồng cung với Hóa Kỵ, gọi là “bệnh mã”, di chuyển không lợi, nhiều thị phi.

 8. Thiên Mã tứ sinh thê cung, phú quý hoàn đương phong tặng”, nam mệnh thiên mã nhập cung phu thê hội cát tinh, chủ được sự giúp đỡ từ nhà vợ, hoặc lấy được vợ giàu, đại cát. Nữ mệnh Thiên Mã nhập cung phu thê hội cát tinh, chủ vượng phu, có thể hưởng phú quý của chồng, là mệnh quý phu nhân. Đều không được đồng chiếu xung với Sát Kỵ Không Kiếp, nếu không không tốt.

 9. Thiên Mã và Thiên Lương lạc hãm đồng cung thủ mệnh thân (Thiên Lương ở Tỵ Hợi Thân), chủ người phiêu bạt, cũng chủ dâm bôn.

 10. Lưu niên Thiên Mã nhất danh tuế dịch, nếu gặp ác sát thì không nên xuất hành, tránh gặp hung họa. Nếu gặp Hóa Kỵ, Đà La, Thiên Hình, Kiếp sát đồng thủ hoặc hội chiếu, chủ ở ngoài gặp hung, như tai nạn xe, đổ máu hoặc chết ngoài đường.

 11. Quý nhân Thiên Mã hay thăng tiến, người thường Thiên Mã lắm bôn ba. Bởi lẽ người mệnh phú quý gặp Thiên Mã, hay thăng quan tiến chức, di chuyển có lợi, hoặc xuất ngoại, trong khi người mệnh bình thường gặp Thiên mã, chỉ vì chuyện cơm áo mà một đời vất vả và nghèo khổ.

XIII, Thiên Hình

Thiên Hình thuộc Hỏa, là một hung tinh, chủ hình yểu cô khắc, hợp nam không hợp nữ, lợi võ không lợi văn. Nếu nhập miếu thì là thiên hỉ thần, tốt đẹp, hỉ đồng cung cùng Văn Xương, Văn Khúc, Hóa Khoa. Thiên hình cư Dần Mão Dậu Tuất cung là nhập miếu, còn lại là hãm địa. Thiên Hình thủ thân mệnh, tính tình cương cường cố chấp, rất nguyên tắc, tư tưởng chủ quan. Thiên Hình chủ cô khắc, duyên với cha mẹ, anh em mỏng, có hình khắc với người phối ngẫu, con cái, bạn bè tri kỉ ít. Mệnh hội ác tinh gặp Thiên Hình, có khuynh hướng xấu hơn rõ rệt, không yểu tắc bần, anh em cha mẹ không được toàn vẹn. Sao này cư số là y dược, thủ mệnh thân, hội chiếu với nhiều cát tinh, có hứng thú với y liệu, pháp luật, tôn giáo, cũng dễ thành công ở phương diện này. Thiên Hình chủ hình yểu, nhập miếu thì chủ nắm binh.

Người sinh giờ Tỵ, Thiên Hình tất nhập mệnh. Người sinh giờ Tỵ Dậu Sửu, mệnh và tam hợp tất có Thiên Diêu, Thiên Hình hội chiếu.

 1. Thiên Hình hội chiếu với hung tinh, tính tình tàn nhẫn, thích săn bắt, tàn sát, câu cá…. cũng thích hợp hành các nghề trên.

 2. Thiên Hình thủ mệnh, gặp Kiếp Không Tứ sát, một đời lắm tai họa, không phải bệnh tật trên người cũng là nhiều kiện cáo, dễ bị xử phạt

 3. Thiên Hình cư Dần Mão Dậu Tuất là nhập miếu, chủ cát, có thể nắm quyền, thường làm việc trong quân đội, cục cảnh sát, cơ quan y tế.

 4. Thiên Hình hội Xương Khúc Khoa ở miếu địa, có sở trường độc đáo, kiến thức hơn người, văn võ toàn tài, chủ phú quý, lợi cho kinh doanh bên ngoài.

 5. Thiên Hình và Thái Dương đồng cung và hội chiếu là quân nhân, Thiên Hình nhập miếu hội Thái Dương chủ phú quý. Hội Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang, chủ võ chức quý hiển, hội Cự Môn, Thiên Tướng, Thiên Lương có thể nắm quyền lớn ở các cơ quan y tế, pháp luật.

 6. Thiên Hình phùng Thiên Khốc Thiên Hư ở mệnh thân, khó thoát cảnh bệnh tật trên người, bị bệnh mãn tính.

 7. Thiên Hình đơn thủ mệnh thân, lục thân không toàn vẹn, chủ nghèo khổ xuất gia, theo con đường tăng đạo.

 8. Thiên Hình và Hóa Kỵ đồng thủ mệnh cung, là người tất có tai họa tù ngục, hoặc chết thảm. Đồng thủ cùng Tứ sát cũng vậy.

 9. Thiên Hình hãm địa, lưu niên thái tuế, đại tiểu hạn gặp phải phùng, chủ xuất gia, kiện tụng, tù ngục, mất tiền, đặc biệt kỵ hỏa tai. Đồng cung hay hội chiếu với Tứ sát hoặc Hóa Kỵ, lắm tai họa bất ngờ, thậm chí tàn phế, tử vong, lưu niên mệnh cung có tổ hợp trên đa phần vì tai họa bất ngờ mà chết.

XIV, Thiên Diêu

Thiên Diêu thuộc thủy, là bại tinh, chủ phong lưu háo dâm. Cư mão dậu Tuất Hợi là nhập miếu, còn lại là hãm địa. Thiên Diêu thủ mệnh thân, có nhan sắc, nữ mệnh gợi cảm, tính tình thâm độc, đa nghi, giỏi quan sát , làm việc bí mật sợ người khác biết, duyên với người khác giới tốt, phong lưu háo dâm. Nhập miếu vượng, nho nhã văn vẻ, học rộng, kiến thức phong phú, xã giao rộng, phú quý lắm kẻ hầu hạ, phúc dày, đam mê tửu sắc, tính thích dâm lạc. Hội ác tinh, tan cửa nát nhà, vì sắc mà gặp họa. Thiên Diêu hội chiếu với Hồng Loan, Thiên Hỉ, Đào Hoa, trọng sắc dục, chìm đắm trong tiền bạc tửu sắc. Đồng cung hay hội chiếu với Hóa Cái, Lộc Tồn, Thiên Mã, Xương Khúc, đa phần thuộc thành phần giới văn nghệ, thu được danh lợi. Người sinh giờ Sửu, Thiên Diêu tất cư mệnh, người sinh giờ Tỵ Dậu Sửu, mệnh cung và tam hợp cung tất có Thiên Diêu, Thiên Hình hội chiếu.

 1. Thiên Diêu ở miếu địa thủ mệnh, tam phương tứ chính có nhiều cát tinh không có sát tinh ác tinh, thì chủ kiến thức phong phú, phúc vượng mà có phú quý, tuy nhiên cũng ham tửu ham sắc, tính tính phong lưu.

 2. Thiên Diêu ở hãm địa thủ mệnh, tất tính tình đa nghi mà âm mưu tàn nhẫn, cũng thích dâm dục, đồng thủ với ác tinh lại hội nhiều sát tinh thì vì sắc mà phạm tội tù hình, nếu cư điền trạch cung, tài bạch cung thì không tốt, chủ tan cửa nát nhà.

 3. Thiên Diêu thủ mệnh, tam hợp hội Tham Lang, Liêm Trinh, Mộc Dục, chủ phu thê hình khắc, nặng thì thiếu niên chết yểu.

 4. Thiên Diêu và Kình Dương đồng thủ mệnh, vợ chồng hình khắc, nặng thì thiếu niên chết yểu.

 5. Thiên Diêu và Hồng Loan đồng thủ mệnh, chủ dâm bôn. Đa phần tự cưới không cần giới thiệu mai mối, còn trẻ đã bỏ nhà theo trai, tiền hôn hậu thú, hoặc có quan hệ tình cảm với nhiều người khác phái. Nữ mệnh dễ đi quá giới hạn, dễ thành tình nhân.

 6. Thiên Diêu thủ thân cung, tam hợp có Tham Lang xung chiếu, nam nữ vì dâm mà yêu đương vụng trộm, nếu hội Tử Vi, Thiên Phủ cũng chủ phong lưu mà không dâm loạn.

 7. Thiên Diêu và Tham Lang thủ mệnh thân cung ở đất bình hòa lạc hãm, hội nhiều ác tinh, nam chủ dâm loạn, nữ là ca kỹ, được cát tinh củng chiếu cũng khó tránh tái hôn.

 8. Thái Tuế, đại tiểu hạn gặp Thiên Diêu, dễ mê đắm sắc đẹp, không cần mai mối mà tự kết hôn, sống chung, thông dâm, ngoại tình, chơi gái… Tất nhiên cũng cần mệnh thân cung có cách cục đào hoa mới luận như vậy. Người chưa kết hôn đại hạn gặp Thiên Diêu, tiểu hạn và thái tuế tam hợp cũng gặp thì chủ yêu đương kết hôn. Thái tuế hoặc tiểu hạn có Thiên Diêu, được Hồng Loan, Thiên Hỉ ở tam hợp xung chiếu thì càng ứng nghiệm.

 9. Thiên Diêu cùng các hung tinh Tứ sát hóa kỵ đồng cung, tất vì tửu sắc cờ bạc mà rước tai họa nặng.

 10. Thiên Diêu nhập cung phu thê, tái hôn, hoặc có ngoại tình vụng trộm. Đồng thủ với Hóa Kỵ hoặc Phá Quân, Phụ Bật, thường chủ ly hôn, có thêm hung thần đồng thủ, nam nữ dễ kết hôn nhiều lần, hay chung sống mà khó có hôn thú chính thức (người sinh giờ hợi)

 11. Thiên Diêu nhập cung tử tức, miếu vượng được cát diệu thì có thể sinh con cái xinh đẹp, hãm địa thì không luận như trên.

 12. Thiên Diêu nhập cung tài bạch, có tiền mà sau có đào hoa, cũng vì tửu sắc cờ bạc mà phá sản (Người giờ Dậu)

 13. Thiên Diêu nhập di cung, ra ngoài có thể được quý nhân phù trợ, hay tiệc tùng rượu chè, được người khác giới ái mộ (người sinh giờ Mùi)

 14. Thiên Diêu nhập cung quan lộc, miếu chủ cát, hãm chủ hung. Hội hung tinh, đa phần chỉ kẻ nịnh hót bợ đỡ người quyền quý (người sinh giờ Tỵ)

 15. Thiên Diêu nhập cung điền trạch, phá tổ nghiệp, khó tự mình xây dựng sản nghiệp (người sinh giờ Thìn)

 16. Thiên Diêu nhập cung phúc đức, thân tâm bấn loạn, dục vọng mãnh liệt, suy nghĩ bậy bạ. Cũng chủ nam nữ đều giỏi xã giao, được cảm tình tốt của người khác phái (người sinh giờ Mão)

$ HƯỚNG DẪN GIẢI ĐOÁN 1 LÁ SỐ TỬ VI

Muốn lập thành một lá số tử vi cần phải hội đủ 4 yếu tố là Năm-Tháng-Ngày-Giờ sinh theo Âm Lịch. Cách lập thành lá số tử vi nói chung có nguyên tắc chỉ dẩn khá rỏ ràng, nhưng về phương cách giải đoán thì còn phải tùy theo trình độ, cơ duyên và kinh nghiệm… của người giải đoán mà sẽ có những lời giải đoán khác nhau cho lá số tử vi.

Để giải đoán được tử vi giỏi, đại khái cần phải có 4 điều kiện sau:

Trí nhớ – tử vi là một khoa lý số cổ học rất phức tạp nên rất cần có trí nhớ tốt để thuộc các nguyên lý của Âm dương, Ngũ hành, Can Chi và ý nghĩa tính chất của các Sao.

Suy luận – Phải suy luận để phân tích, phối hợp, chế hóa sự sinh khắc của âm dương ngũ hành và xấu tốt của các sao đóng tại mỗi cung số.

Trực giác – Cần phải có trực giác bén nhạy để giúp ích cho những sự suy luận.

Kinh nghiệm – Phải thực hành cho nhiều, đối chiếu phần thực nghiệm với lý thuyết để suy luận ra những lời giải đoán cho súc tích, phong phú và chính xác.

Để giúp các bạn mới bắt đầu tự nghiên cứu tử vi được dễ dàng, dễ hiểu và có kết quả, chúng tôi mạo muội xin đưa ra những phương pháp, hướng dẫn cụ thể để các bạn theo thứ tự học hỏi hầu có thể tự giải đoán được lá số của mình.

Phương pháp luận giải lá số tử vi >>

$$ TỔNG HỢP CÁC SAO TRONG TỬ VI VÀ LUẬN GIẢI:

Chi tiết 14 Sao chính tinh trong tử vi

 1. Sao Tử Vi

 2. Sao Âm Sát

 3. Sao treo sao rung

 4. Sao Văn Xương

 5. Sao Văn Khúc

 6. Sao Cự Môn

 7. Sao Liêm Trinh

 8. Sao Thái Âm

 9. Sao Thái Dương

 10. Sao Thiên Cơ

 11. Sao Thiên Đồng

 12. Sao Thiên Lương

 13. Sao Thiên Phủ

 14. Sao Thiên Tướng

 15. Sao Vũ Khúc

 16. Sao không phải là sao – Tinh, Diệu

 17. Sao không phải là sao: tiền kình hậu đà; lộc tiền nhất vị, thị kình dương?

 18. Sao nào chiếu mạng thì được làm vua?

 19. Sao Phá Quân

 20. Sao Tham Lang

 21. Sao Thất Sát

 22. Sao Ân Quang

 23. Sao Bạch Hổ

 24. Sao Bác Sỹ

 25. Sao Bát Tọa

 26. Sao Bệnh

 27. Sao Bệnh Phù

 28. Sao Cô Thần

 29. Sao Dưỡng

 30. Sao Đà La

 31. Sao Đại Hao

 32. Sao Đào Hoa

 33. Sao Đẩu Quân

 34. Sao Đế Vượng

 35. Sao Địa Không

 36. Sao Địa Kiếp

 37. Sao Địa Võng

 38. Sao Điếu Khách

 39. Sao Đường Phù

 40. Sao Giải Thần

 41. Sao Hoa Cái

 42. Sao Hóa Khoa

 43. Sao Hóa Kỵ

 44. Sao Hóa Lộc

 45. Sao Hóa Quyền

 46. Sao Hỏa Tinh

 47. Sao Hồng Loan

 48. Sao Hữu Bật

 49. Sao Hỷ Thần

 50. Sao Kiếp Sát

 51. Sao Kình Dương

 52. Sao Lâm Quan

 53. Sao Linh Tinh

 54. Sao Lộc Tồn

 55. Sao Long Trì

 56. Sao Lực Sỹ

 57. Sao Lưu Hà

 58. Sao Mộ

 59. Sao Mộc Dục

 60. Sao Nguyệt Đức

 61. Sao Long Đức

 62. Sao Phá Toái

 63. Sao Phong Cáo

 64. Sao Phục Binh

 65. Sao Phúc Đức

 66. Sao Thiên Đức

 67. Sao Phượng Các

 68. Sao Quan Phù

 69. Sao Quả Tú

 70. Sao Quốc Ấn

 71. Sao Suy

 72. Sao Tam Thai

 73. Sao Tang Môn

 74. Sao Tả Phù

 75. Sao Tấu Thư

 76. Sao Thai

 77. Sao Thai Phụ

 78. Sao Thanh Long

 79. Sao Thiên Hình

 80. Sao Thiên Hư

 81. Sao Thiên Khôi

 82. Sao Thiên Việt

 83. Sao Thiên Không

 84. Sao Thiên La

 85. Sao Thiên Mã

 86. Sao Thiên Quan

 87. Sao Thiên Phúc

 88. Sao Thiên Diêu

 89. Sao Thiên Sứ

 90. Sao Thiên Thương

 91. Sao Thiên Tài

 92. Sao Thiên Thọ

 93. Sao Thiên Trù

 94. Sao Thiếu Âm

 95. Sao Thiếu Dương

 96. Sao Trường Sinh

 97. Sao Trực Phù

 98. Sao Tử

 99. Sao Tuế Phá

 100. SAO ĐÀO HOA

 101. Sao Dương Sát

 102. Sao Tướng Quân

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!