SAO LIÊM TRINH

LIÊM TRINH

Thủy

M: Dần, Thân

V: Tý, Ngọ, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

H: Tỵ, Hợi, Mão, Dậu

Hung tinh (chính trực). Nóng nảy cương trực, liêm khiết.

1. Ý nghĩa tính tình:

a. Nếu Liêm Trinh đắc địa:

– sự ngay thẳng, chính trực, đứng đắn, thanh cao

– sự liêm khiết

– sự nóng nảy, ương ngạnh, nghiêm nghị, đôi khi khắc nghiệt, cứng cỏi

– can đảm, cương quyết, dũng mãnh

Với đức tính nóng nảy, can đảm và dũng mãnh, Liêm Trinh là 1 trong 4 sao võ cách và hợp với Thất Sát, Phá Quân và Tham Lang thành bộ sao võ, nhấn mạnh võ tính và võ nghiệp của đương số.

Có số đào hoa (gọi là Đào Hoa thứ hai). Tuy nhiên, vì chính trực cố hữu nên Liên Trinh chỉ có nghĩa như sức thu hút, quyến rũ đối với người khác phái, không bao hàm ý nghĩa lẳng lơ, hoa nguyệt. Tuy nhiên, nếu Liêm Trinh đi đôi với Tham Lang thì chủ sự tham dục. Phái nữ gặp hai sao này thường bất lợi, nhất là nếu hãm địa.

b. Nếu Liêm Trinh hãm địa:

– khắc nghiệt, nóng nảy

– ngoan cố, ương ngạnh

– thâm hiểm, ti tiện, ác tính, lòng lang dạ thú

– có óc kinh doanh

– khéo tay, giỏi về thủ công nghệ

– thích đua chen, ganh tị

2. Ý nghĩa công danh, tài lộc, phúc thọ:

a. Nếu Liêm Trinh đắc địa:

Đương sự được phú quý và thọ. Đặc biệt có tài kiêm nhiệm cả văn võ, rất thao lược và quyền biến. Nếu được thêm Xương Khúc đồng cung thì là bậc anh hùng.

b. Nếu Liêm Trinh hãm địa:

– suốt đời lận đận

– bị nhiều bệnh tật, sức khỏe suy kém

– hay bị tai nạn

– phải ly tổ lập nghiệp

– giảm thọ

Đặc biệt, vì Liêm Trinh là tù tinh nên khó tránh họa ngục hình, nếu đi đối với sao dữ (Kình, Đà, Không, Kiếp, Hỏa, Linh, Kỵ, Hình), có thể chết thê thảm. Không cần phải hội đủ bộ các sát tinh mà thường chỉ cần 1 hay 2 sao nói trên cũng bị ngục hình.

Nữ thì khắc chồng hại con, bệnh tật, chết dữ, chưa kể sự lăng loàn hoa nguyệt.

3. Ý nghĩa của Liêm trinh và một số sao khác:

a. Những bộ sao tốt:

– Liêm, Tướng: dũng mãnh, oai quyền, danh giá, thường là quân nhân. Thiên Tướng đi với Liêm Trinh có tác dụng khắc chế nóng tính của sao Liêm.

– Liêm, Hồng, Khôi, Xương, Khúc: mưu sĩ giỏi, đắc dụng

– Mệnh được Cự Nhật đồng cung chiếu: cũng được tốt đẹp như Cự, Nhật tọa thủ.

– Liêm, Xương, Khúc: có tài thao lược, quyền biến.

– Liêm, Hình đắc địa: quan võ giỏi, thẩm phán sắc nhưng cách này rất dễ bị hình tù.

b. Những bộ sao xấu:

– Liêm, Phá, Hỏa hãm địa: tự tử, trong đời chắc chắn có lần tự tử.

– Liêm, Phá, Kỵ, Tham: chết cháy

– Liêm, Kiếp, Hình ở Mão Dậu: bị hình tù, bị ám sát (như Liêm Kình Đà Hỏa Linh)

– Liêm, Kiếp ở Tỵ Hợi: tự ải trong tù

4. Ý nghĩa của Liêm ở các cung:

CUNG THÊ: rất bất lợi cho gia đạo, thể hiện qua:

– việc muộn lập gia đình. Trường hợp gặp Thiên Phủ đồng cung thì vợ chồng đều cứng cỏi, danh giá, sung túc nhưng phải muộn gia đạo mới tốt.

– lập gia đình nhiều lần (ở Dần Thân hoặc Tham, hoặc Sát, hoặc Phá, hoặc Tướng đồng cung)

– lấy vợ/chồng nghèo

– bị hình khắc gia đạo nếu gặp Sát, Phá, Tham hay Tướng

– Liêm Trinh bất lợi về gia đạo như các sao Phá Quân, Thất Sát, Tham Lang, đặc biệt là đối với phái nữ.

CUNG TỬ

– sự chậm con

– sự ít con (trừ phi đồng cung với Thiên Phủ)

– sự sát con (trường hợp gặp Sát, Phá)

– sự khó nuôi con (trường hợp gặp Tướng, Phá, Sát, Tham đồng cung)

– con không hiển đạt (nếu gặp Phá, Sát, Tham) trừ trường hợp nếu có Phủ và Tướng đồng cung

CUNG TÀI

– Rất tốt nếu gặp Phủ hay Tướng đồng cung: giàu có lớn, giữ được của.

– Tốt nếu Liêm Trinh ở Dần Thân: phải cạnh tranh mới được tiền, làm giàu chậm nhưng chắc chắn

– Nếu Sát đồng cung: thất thường

– Nếu Phá đồng cung: tiền bạc đi liền với tai ương

– Nếu Tham đồng cung: túng bấn, khổ vì tiền, bị kiện vì tiền

CUNG TẬT

– Liêm, Kiếp ở Hỏa cung hay Liêm, Hỏa ngộ Kiếp, Không: thắt cổ.

– Liêm, Tham, Tí, Hợi: hình tù.

– Liêm, Tham, Hình:hình tù.

– Liêm Cư phùng Nhật Nguyệt = hình thù kỳ dị.

– Liêm, Tham, Không, Kiếp Dần, Thân ngộ Kỵ = bất đắc kỳ tử.

CUNG DI

– Rất tốt nếu đơn thủ ở Dần Thân, hoặc đồng cung với Phủ hay Tướng: được quý nhân giúp đỡ, được kẻ dưới trọng vọng, tài lộc dễ kiếm, có danh giá, trấn áp được tiểu nhân (Tướng đồng cung).

Ngoài ra, rất bất lợi vì:

– may rủi đi liền nhau (Phá đồng cung)

– gặp nhiều tai nạn gươm đao (Sát đồng cung)

– bị hình tù, ám hại (Tham đồng cung)

– Liêm phùng Quan phủ, Quan phù: chết đường.

– Vũ, Liêm đồng cung: bần cùng

CUNG NÔ

– Thường hay bị nói xấu, làm ơn nên oán.

CUNG QUAN

– Rất tốt vì Liêm Trinh rất hợp với quan lộc tại Dần Thân, hoặc đồng cung với Phủ hay Tướng: võ nghiệp vinh danh, kiêm nhiệm cả chính trị, có uy quyền

Với các sao khác thì:

– Thăng giáng thất thường và chậm thăng, chậm công danh (Sát đồng cung), may rủi liền nhau. Nếu bỏ quan trường thiên về kinh doanh, kỹ nghệ thì tốt hơn.

– bất toại chí trong quan trường (Phá đồng cung)

– công danh thấp, bị hình ngục (Tham đồng cung)

CUNG ĐIỀN

– Tại Dần Thân hoặc có Tham đồng cung: tổ nghiệp di sản bị phá tán hoặc không được hưởng, rất bực mình vì điền sản, về già cũng không có nhà ở cố định

Đối với các trường hợp khác thì:

– hoặc được hưởng của di sản mà không giữ được (trường hợp Phủ đồng cung)

– hoặc tự lập, vất vả ban đầu, sau mới khá giả (Sát hay Phá đồng cung)

– hoặc nhà đất trước ít, sau nhiều (Tướng đồng cung)

Nói chung, Liêm Trinh nói lên sự khó khăn buổi đầu, ôn hòa hơn về sau.

CUNG PHỤ

– Đồng cung với Phủ hay Tướng thì cha mẹ khá giả.

– Tại Dần Thân, Tham đồng cung: cha mẹ nghèo

– Sát, Tham đồng cung: mồ côi sớm

– Tại Dần Thân, Phá đồng cung: khắc cha mẹ

– Phá Tham đồng cung: cha mẹ bị tai nạn

HẠN

– Liêm Tham Tỵ Hợi: bị tù hình. Gặp Hóa Kỵ hay Tuần Triệt thì giải được

– Liêm Tham Sát Phá: bị đau, bị oán trách

– Liêm Phá đồng cung bị Kiếp Kình: kiện, tù, ám sát

– Liêm Kình hay Đà: rủi ro nhiều, ưu tư lắm

– Liêm Hình, Kỵ, Kình hay Đà: bị ám sát, lưu huyết thanh toán

Sao Liêm trinh – Toàn thư

Thuộc tính ngũ hành của sao Liêm trinh là âm hỏa, là ngôi sao thứ năm trong chòm Bắc Đẩu, tại Đẩu nắm giữ phẩm vị, tại Số chưởng quản quan quyền. Sao Liêm trinh chủ về tà ác, hóa khí là tù, sát (quyền uy), tại cung Quan lộc chủ về quan lộc, tại cung Thân cung Mệnh là thứ Đào hoa. Như vậy, sao Liêm trinh vừa là họa vừa là phúc, nhưng họa nhiều hơn phúc, thân phận khá phức tạp.

Sao Liêm trinh là một sao có nhiều biến hóa, trong mười hai cung của lá số đều có ảnh hưởng nhất định, hợp với lĩnh vực chính trị, công chức, và được bộc lộ rõ nét nhất tại cung Quan lộc. Mang tính chất thứ đào hoa, tính đào hoa của Liêm trinh thường được bộc lộ trong những công việc, hoặc môi trường làm việc phải tiếp xúc nhiều với người khác giới.

Sao Liêm trinh không rơi vào cung miếu vượng, lại phạm Quan phù nên hóa thành , trở thành sát tinh gây tai ương họa hại, gặp phải sẽ gặp tai họa bất trắc không thể giải trừ. Chủ về tính tình độc địa, cuồng ngạo, vô lễ bất nghĩa.

Sao Liêm trinh gặp sao Tử vi sẽ có uy quyền. Gặp Lộc tồn chủ về phú và quý. Gặp Văn xương Văn khúc chủ về chuộng đạo đức lễ nhạc. Gặp sao Thất sát chủ về phát đạt khi theo nghiệp Võ. Liêm trinh trấn thủ tại cung Quan lộc thì có uy quyền. Đóng tại cung Thân cung Mệnh là thứ Đào hoa chủ về lẳng lơ đa tình. Nếu rơi vào cung hãm thì dễ bị kiện tụng vì ham mê bài bạc. Nếu gặp Cự môn tại cung hãm sẽ gặp kiện tụng thị phi. Gặp Quan phù sẽ hao tài, phá bại sản nghiệp của cha ông. Gặp Hình và Kị thì khó tránh được vạ đổ máu. Bị Bạch hổ hình xung khó thoát khỏi hình ngục tra tấn. Gặp Vũ khúc thì không bị khắc chế, nhưng dễ bị gỗ đè hoặc rắn rết cắn bị thương. Gặp sao Hỏa tại cung hãm hoặc Không vong thì chủ về nhảy sông hoặc treo cổ. Gặp Phá quân, và Thái dương, Thái âm tại cung hãm thì dễ mắc tật về mắt. Vận hạn gặp phải khó tránh tai ương. Chỉ hợp với các cung Lộc, cung Thân, cung Mệnh, nếu gặp cát tinh sẽ có phúc, gặp phải hung tinh sẽ bất lợi. Nếu đóng tại các cung khác, thì cần phải phân biệt rõ là họa hay phúc. Nếu Liêm trinh đồng cung với Thiên việt thì dễ vì quá đà mà hỏng việc, hỏng chuyện. Sao Liêm trinh kị nhất Hóa Kị, gặp phải sẽ có nhiều bất trắc (năm Bính). Nếu sao Liêm trinh độc thủ đứng một mình mà gặp Không Kiếp, chủ về người sẽ là nhân viên công chức có chức vụ cao, hoặc nhân tài trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.

Hóa khí của sao Liêm trinh là , chủ về có tài mà không gặp thời, vất vả khó nhọc, phần nhiều đều không phát triển được tài năng. Tù, cũng mang ý nghĩa là thị phi, thường hay tự chuốc lấy những rắc rối vô ích nên dễ bị liên lụy vào kiện tụng lao lý.

Xét phương diện Quan lộc, sao Liêm trinh gồm cả tính thiện và tính hung ác, tức “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng“, nếu thiếu thận trọng sẽ trở nên tham lam thích tranh đoạt, dễ sa vào thói đầu cơ mạo hiểm bài bạc.

Tính cách đa biến của sao Liêm trinh dễ đem lại cho đời người những biến hóa mang tính cực đoan, ví như cá tính hướng nội đột nhiên trở nên hướng ngoại.

Liêm trinh thủ mệnh tại Thân, Dần, được miếu, có Tham lang tại cung đối diện chiếu đến, là cách “Hùng tú kiền nguyên” (Sao mạnh chầu triều), có tài ngoại giao, có thể đảm đương những chức vụ quan trọng. Sao Liêm trinh đóng tại cung Mệnh, tại cung Quan, xét tới sao Vũ khúc, nếu lại gặp Văn xương, Vũ khúc tại cung vị tam phương hội chiếu, là cách “Liêm trinh Văn Vũ” chủ về văn võ song toàn. Liêm trinh đóng tại cung Mệnh, sao Thất sát đồng cung hoặc nằm tại cung tam phương tứ chính hội chiếu, có thêm sao Hóa Kị cùng tứ Sát hội Phá quân, là cách “Sát củng Liêm trinh” (Sát tinh chầu về Liêm trinh) chủ về phiêu bạt bất ổn, tai họa triền miên không dứt. Nếu Liêm trinh thủ Mệnh tại Mão Dậu, lại xuất hiện Sát tinh, là cách “Trinh cư Mão Dậu” thường làm nhân viên tại các đơn vị hành chính công. Sao Liêm trinh (tù) Thiên tướng (ấn) cùng đóng tại cung Mệnh tại Tý hoặc Ngọ, nếu lại gặp thêm Kình dương (hình) đồng cung, sẽ là cách “Hình Tù giáp Ấn“, tuy chủ về vũ dũng, nhưng do bị hình thương nên sẽ gặp tai họa nặng.

Liêm trinh Tị Hợi cung

Ngộ cát phúc doanh phong

Ưng ngộ tam tuần hậu

Tu phòng bất thiện chung.

Liêm trinh cung Tị Hợi

Gặp cát phúc trùng trùng

Sau khi ba trục tuổi

Đề phòng chết tai ương.

SAO LIÊM TRINH TỌA THỦ CUNG MỆNH

Dung mạo và tính cách

Người có sao Liêm trinh tọa thủ cung mệnh có thân hình vừa phải, lông mày rộng, miệng rộng, mặt vàng, mắt sáng, gò xương lông mày cao lộ, răng rõ nét, nói nhanh, ngữ điệu lên xuống nhịp nhàng, nhìn bề ngoài rất có tinh thần dễ tạo cảm giác là người có bản tính tốt.

Người có sao Liêm trinh tọa thủ cung mệnh, trong lòng nhiều thù hận, không coi trọng lễ nghĩa, tính thẳng không sợ hãi, khả năng biểu đạt tốt, cá tính ứng xử thường cứng nhắc nhưng đời sống lại buông thả, phóng đãng, phản ứng nhanh.

Sao Liêm trinh thủ mệnh, chủ về người tính tình nóng nảy không ổn định, tính đa nghi nhưng lại thích cạnh tranh mà dễ phẫn nộ, ưa mạo hiểm thích cờ bạc, phần lớn có tính “tự cho mình là đúng” và không dựa vào lục thân.

Coi trọng lý lẽ nhưng không hòa đồng, trái phải phân rõ, dám làm dám chịu, chịu trách nhiệm với nhiệm vụ của mình, thích quan niệm mới, có chút “khôn vặt” trong đầu cơ, quan niệm về đạo đức khá kém, ích kỷ.

Sao Liêm trinh thủ mệnh là người là người có tham vọng thăng tiến mạnh, coi trọng nghệ nghiệp, tận tâm tận lực với công việc, có khả năng lãnh đạo, nhiệt tình giúp đỡ người khác, không chịu khuất phục người cuối cùng để đạt được thành tựu.

Thích náo nhiệt, khi thanh nhàn thì lại sa đà vào hoan lạc, tính hay khiêu khích nên thường bị đắc tội với người. Khẳng khái với đồng nghiệp và bạn bè, có duyên với công chúng, khi có ý kiến khác người khác thì phê bình, chỉ trích ngay lập tức.

Mệnh nữ có sao Liêm trinh thì thông minh, khí chất đoan trang, tính cách mạnh mẽ, lòng tự tôn cao, mọi việc đều rất cố chấp, hay đố kỵ, hay giám sát chồng.

Suy đoán mệnh lý

Liêm trinh – 2

Tham lang – 2

Liêm trinh = 0

Thiên tướng + 4

Liêm trinh + 1

Thất sát + 4

Liêm trinh + 4

Liêm trinh + 1

Thiên phủ + 4

Liêm trinh = 0

Phá quân – 2

Liêm trinh = 0

Phá quân – 2

Liêm trinh + 1

Thiên phủ + 4

Liêm trinh + 4

Liêm trinh + 1

Thất sát + 4

Liêm trinh = 0

Thiên tướng + 4

Liêm trinh – 2

Tham lang – 2

Độ sáng của sao Liêm trinh tọa thủ 12 cung

Chữ số trong bảng biểu thị độ sáng của sao Liêm trinh.

Mối quan hệ của chúng như sau:

– Miếu = + 4

– Vượng = + 3

– Địa = + 2

– Lợi = + 1

– Bình hòa = 0

– Không đắc địa = – 1

– Hãm địa = – 2

Sao Liêm trinh là một ngôi sao hay biến hóa, ở cung Quan lộc chủ về quan lộc, ở cung Mệnh chủ về tửu sắc, chủ về Tù – Sát – Tà, vì thế làm cho thân phận của Liêm trinh khá phức tạp, nói nó là họa nhưng lại có chút phúc phận, nói nó là phúc nhưng lại có họa nhiều hơn phúc.

Sao Liêm trinh là tù tinh, hàm nghĩa tượng hình của chữ là người bị nhốt trong bốn bức tường, có tài nhưng không gặp thời, bị không chế, bị nhốt lại, nhiều thị phi. Sao Liêm trinh cũng là sát tinh đại diện cho quyền uy, có lợi cho công việc về chính trị, quân đội, cảnh sát, công chức, có tác dụng trong cả 12 cung của mệnh bàn, đều có thể có biểu hiện tốt, đặc biệt là cung Quan lộc càng có thể biểu hiện đặc tính của sao Liêm trinh. Sao Liêm trinh chủ về tà tinh là người cuồng vọng, không chịu bó buộc, không để ý ánh mắt khác lạ của người khác, nhốt họ cũng tốt mà thả họ cũng tốt, là anh hùng chưa từng rơi lệ, khó tránh khỏi bị liên lụy đến chuyện thị phi.

Sao Liêm trinh chỉ đứng sau chòm sao đào hoa của sao Tham lang, có khác là ở chỗ, sao Tham lang có diện mạo xinh đẹp lại đa tài đa nghệ, còn sao Liêm trinh thanh tú đoan trang lại có khí chất cao thượng, có duyên với người khác giới. Sự đào hoa của sao Liêm trinh luôn luôn đi cùng với công việc, hoặc vì tính chất của công việc cần phải tiếp xúc với nhiều người khác giới, như ngành ăn uống, diễn viên ngành sân khấu, ngành điện ảnh, ngành ca múa nhạc, trang phục, nữ tiếp viên hàng không, nhân viên phục vụ ở quầy,… Loại đào hoa này có khả năng quan hệ công chúng tốt, là loại hình “có thể tiếp xúc với mọi loại hình“, có chút buông thả, không chỉ là đào hoa về nhục dục.

Sao Liêm trinh chủ về Quan lộc, sao Thái dương cũng chủ về Quan lộc. Quan lộc của sao Thái dương là trạng thái động, cần bỏ sức lao động mới có thể có thu hoạch. Quan lộc của sao Liêm trinh là trạng thái tĩnh, đại diện cho trạng thái kinh doanh và kiếm tiền. Vì sao Liêm trinh có bản chất tham lam, thích cạnh tranh, nhiều mưu liều lĩnh lại chủ về tà, do đó thích dùng thủ đoạn đầu cơ không chính đáng, như cờ bạc để kiếm tiền, có thể nói là thiện ác đều có, tạo hóa tạo ra nó là “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng“.

Người có sao Liêm trinh thủ mệnh thường yêu nghề nghiệp và thích nơi chỗ đông người, khi còn thanh niên thì phần lớn là gian khổ vất vả, tạo thành bản năng được tôi luyện chịu đựng gian khổ, sau khi trưởng thành thì sự nghiệp một khi có thành tựu, sẽ chú trọng hưởng thụ vật chất, không ngăn được sự hấp dẫn của dục vọng, để lộ ra bản tính tham lam, cạnh tranh, tà ác, dễ đi vào con đường đầu cơ mạo hiểm, cờ bạc.

Sao Liêm trinh thích giao tiếp, thích thể hiện, thích làm đẹp, về mặt giao tiếp giữa người với người thì hiểu được đạo lý “cho đi trước thì sẽ thu hoạch trước“, “một mình vui không bằng tất cả vui” trong mối quan hệ với mọi người, đồng thời khéo léo đối nhân xử thế, thiết lập mối quan hệ giao tiếp tốt đẹp.

 của sao Liên trinh là “nhốt” người vào trong khung, mới có thể có trời đất riêng, mới có cảm giác an toàn. Do đó, người có sao Liêm trinh thủ mệnh thường giỏi “bảo vệ”, “trang điểm” cho mình, hiểu cách thức bảo vệ đoàn thể. Bảo vệ hợp lý làm cho sao Liêm trinh có nhiều ưu điểm hơn hẳn các sao khác. Khi bảo vệ không hợp lý dễ dẫn đến những khuynh hướng dưới đây:

1. Đối với con người hoặc môi trường, nếu có nhiều sự sợ hãi, thì luôn ở vào trạng thái lo sợ bất an.

2. Bảo vệ quá mức thường dẫn đến thể chất dễ bị dị ứng, như da, mũi, đường hô hấp bị dị ứng, dị ứng với thuốc, đồ ăn.

3. Sai lầm khi lợi dụng các mối quan hệ, như nịnh nọt một số người không tốt với mình, kết quả là làm cho mình càng thêm căm hận; đi cầu cứu người không thể giúp đỡ mình, cuối cùng cũng thất bại, làm cho mình ấm ức trong lòng.

Sao Liêm trinh chủ về sát (quyền uy), chủ về  (bảo vệ và trang điểm), và tiếp đến là đào hoa (tiếp xúc nhiều với người khác giới), và đặc tính thích giao tiếp, thích quan hệ, thích làm đẹp, nghè nghiệp thích hợp gồm:

1. Quân đội, cảnh sát, chính trị, công chức, giáo dục cho nhi đồng, bảo mẫu, bảo vệ đất nước, nhân dân và trẻ nhỏ.

2. Quan hệ quần chúng, phát thanh quần chúng, quản lý hành chính và công tác xã hội, để vận dụng đặc tính thích giao tiếp, thích quan hệ.

3. Công việc biểu diễn, giải trí để phát huy đặc tính thích làm đẹp.

4. Chuyên viên làm đẹp, thời trang, bác sĩ khoa ngoại chỉnh hình, đồ trang sức mỹ phẩm mỹ nghệ.

5. Ngành ăn uống và phục vụ quần chúng, những ngành tiếp xúc nhiều với người khác giới.

Người có sao Liêm trinh thủ mệnh, nếu biết bảo vệ bản thân có tính hai chiều, tức vừa bảo vệ mình đồng thời cũng bảo vệ người khác, thì mới có thể làm cho thân thể và trái tim của sao Liêm trinh hòa làm một. Nếu có thể bảo vệ người khác trước, thì bốn bức tường bao xung quanh tự nhiên sẽ biến mất, lúc này sao Liêm trinh sẽ không bị “nhốt” nữa, có thể phát huy hết tài năng, vươn lên dẫn đầu, làm việc gì cũng được như ý, để có thể bộc lộ hết khả năng.

Ngoài ra, Liêm trinh có cá tính “nóng nảy dễ bùng nổ”, nhìn bề ngoài thường không dễ cảnh giác, mà nội tâm dục vọng vật chất của sao Liêm trinh cực kỳ mạnh, do đó cần phải tu thân dưỡng tính về sau, đó là quy luật của cuộc sống. Nếu tình cảm trước hôn nhân và sau hôn nhân của sao Liêm trinh như một không thay đổi, thì có thể kiềm chế được khuyết điểm của Liêm trinh, phát huy triệt để những đặc tính của nó để mang lại những biểu hiện xuất sắc.

Sao Liêm trinh gặp sao Tử vi thì nắm uy quyền, gặp Lộc tồn chủ về phú quý, gặp Văn Xương chủ về biết các lễ nghi, gặp Thất sát có thể có chức võ vinh hiển, nhưng lại quá cố chấp và cá tính quá mạnh. Liêm trinh ở cung Quan lộc có uy quyền, ở cung Mệnh thích phong lưu, Liêm trinh là một ngôi sao nhiều thay đổi khó lường, trong 12 cung đều phải luận đoán tỉ mỉ.

Sao Liêm trinh thích sao Thiên tướng, nếu lại gặp hai sao Tả phụ và Hữu bật hội chiếu thì có thể nắm quyền lớn. Nhưng, Liêm trinh và Thiên tướng cùng tọa mệnh mà lại gặp Kình dương thì thành mệnh cách “Hình tù giáp ấn” sẽ nhiều hình thương tai họa, nhiều thị phi, cả đời gặp nhiều chuyện bị tranh chấp tố tụng.

Sao Liêm trinh thủ mệnh, cung Quan lộc sẽ có sao Vũ khúc, nếu lại gặp Văn xương, Văn khúc cùng cung, hoặc hội chiếu ở tam phương tứ chính, là mệnh cách “Liêm trinh văn võ“, giỏi văn giỏi cả võ. Sao Liêm trinh tọa tại Dần, hoặc Thân nhập miếu độc tọa thì phúc khí toàn diện nhưng mệnh thọ không dài, tình cảm cũng không thuận lợi, thường gặp nhiều hình thương.

Sao Liêm trinh kỵ bốn Sát tinh Kình dương, Đà la, Hỏa tinh, Linh tinh, chủ về dễ có tố tụng, thị phi, tai nạn xe cộ. Gặp Kình Đà đều chủ về hình thương.

Sao Liêm trinh có thể chịu được hai sao Thiên không và Địa kiếp, khi Liêm trinh đứng một mình mà gặp Thiên không, Địa kiếp phần lớn là nhân viên công chức có chức vị cao.

Liêm trinh gặp sao Phá quân, hoặc Liêm trinh gặp sao Thiên phủ, lại gặp thêm Hỏa tinh thì dễ tự tìm đến phiền phức, tự mình gây rắc rối cho mình mà phiền phức.

Sao Liêm trinh hóa Lộc nhập cung Mệnh chủ về có quyền uy, Liêm trinh hóa Quyền nhập cung Mệnh hay cung Quan lộc là chủ về quan lộc.

Tất cả các sao đều sợ sao Hóa Kị, đặc biệt là ba sao Liêm trinh, Tham lang và Thiên cơ càng sợ sao Hóa Kị. Sao Liêm trinh là sao “tù”, khi Hóa Kị thành bị thắt chặt, không thể mở ra, thân và trái tim bị đóng chặt, hàng ngàn khó khăn, tai họa không nhẹ. Sao Thiên cơ chủ về lo xa, chu đáo, sao Thiên cơ hóa Kị thì mọi việc đều có sai xót, càng lo lắng thì càng có vấn đề. Sao Tham lang là quỷ dục vọng, sao Tham lang Hóa Kị thì dục vọng quá cao nên mọi cố gắng cuối cùng cũng bằng không.

Sao Liêm trinh – Lục Bân Triệu

Sao Liêm trinh trong thuyết ngũ hành thuộc âm hỏa, ở trên trời thuộc chòm sao Bắc Đẩu, hóa làm . Ở mệnh bàn là sao đào hoa thứ. Nhưng nếu Liêm trinh thủ mệnh tại Mùi, hoặc Hóa Lộc thủ mệnh tại Dần, Thân, gặp Lộc tồn, thì ngược lại là thượng cách thanh bạch. Ở Mùi, Thân, mà có cát tinh vây chiếu, không gặp lục sát thì đều chủ về phú quý song toàn. Đồng độ với Thiên phủ tại Tuất thì danh tiếng vang dội xa gần. Đồng độ với Tham lang ở Tị mà không có sát diệu, chủ về làm yếu nhân trong quân đội. Liêm trinh và Thất sát cùng đến Mùi, hoặc Liêm trinh độc tọa ở Thân còn Thất sát trấn tại Ngọ, có cát tinh hội chiếu mà không bị Lục sát và Đại hao xung phá, là thượng cách phú quý song toàn, gọi là cách “Hùng tú kiền nguyên“.

Bởi vì Liêm trinh là âm hỏa, Thất sát là âm kim, lấy khắc chế nhau làm dụng, tựa như nham thạch ở núi hoang, trải qua lửa trui rèn, sẽ trở thành thứ nguyên liệu cực quý.

Liêm trinh ở Tị hoặc Hợi, mà có kị tinh hoặc sát diệu, thì chủ về bôn ba tứ hải, bất luận là quân nhân hay thương nhân đều phải ở bên ngoài gió sương mưa tuyết, gian lao vất vả. Nếu hội chiếu với Kình Đà Hỏa Linh, Thiên hình, Đại hao, Hóa Kị, Không Kiếp, mà không có cát tinh hóa giải, thì chủ về chêt ở tha hương. Liêm trinh ở cung mệnh mà có Thiên nguyệt vây chiếu, không có Sao làm cho tốt lên, lại hội sát diệu, thì chủ về nhiễm bệnh ở tha hương.

Sao Liêm trinh – Vương Đình Chi

Liêm trinh miếu ở Dần, Mùi, Thân, hãm ở Tị, Hợi

Liêm trinh là sao thứ năm của Bắc Đẩu, ở ngũ hành thì thuộc âm hỏa. Là sao “đào hoa thứ” trong Đẩu Số, hóa khí làm ““. Về tính cách chủ thông minh mẫn tiệp, bại thì tà ác.

Về phương diện tính cách, người có Liêm trinh thủ mệnh, phần nhiều trọng tình cảm, thiếu lý trí, cho nên là người có phong độ nhưng lại phóng túng, tận tình. Đây là tính chất cơ bản của sao Đào hoa thứ.

Do tính chất đào hoa, nên Liêm trinh rất ưa Văn Xương và Văn Khúc. Bởi vì lúc sao Văn chương hội với đào hoa, tính chất đào hoa lập tức biến thành nhàn nhã, không chìm đắm trong nhục dục, có thể hóa giải thành thú “phong lưu thơ riệu”, hoặc chuyển hóa thành lực sáng tác, lực sáng tạo trong nghệ thuật. Văn học nghệ thuật phần nhiều mang sắc thái tình yêu, đây là đạo hóa giải. Trên thực tế, phàm là người có Liêm trinh thủ cung Mệnh, phần nhiều cũng yêu thích mỹ thuật, có khuynh hướng về thư họa, nếu không, cũng sẽ có cảm thụ khá đặc biệt về thưởng ngoạn, nhất là lúc hội với Tham lang thì càng đúng.

Nếu không gặp sao Văn, mà chỉ hội hợp với các Phụ diệu như Thiên khôi, Thiên việt, Tả phụ, Hữu bật, trái lại sẽ dễ làm tăng tính hay lúng túng khó x của Liêm trinh, dẫn đến tiến thoái bất an.

Lực đề kháng của Liêm trinh đối với tứ sát Kình Đà Hỏa Linh rất yếu. Cho nên, hễ Liêm trinh đóng ở cung Mệnh, thì cần phải không gặp tứ Sát, thì mới nên chuyện. Nhất là ở hai cung Tị hoặc Hợi, gặp tứ Sát chủ về bôn ba tứ hải, nếu gặp thêm Thiên hình, Đại hao, Hóa Kị, càng chủ về sống chết ở tha hương.

Liêm trinh là sao có tính chất biến hóa rất phức tạp, tuy có thuyết đào hoa thứ, nhưng lại không chắc chắn là mệnh đào hoa, hoặc có tính dâm đãng. Chỉ có một tính chất cơ bản có thể khẳng định, đó là người này tất có chút lẳng lơ và dí dỏm, nhưng nội tâm lại chủ quan cực mạnh, không dễ gì chiều lòng theo ai.

Tham lang là đào hoa chính, Liêm trinh là đào hoa thứ, cùng thuộc đào hoa, nhưng người Tham lang thủ Mệnh lại khéo ăn khéo  khác với Liêm trinh hơi có chút trôi nổi. Chỗ khác nhau này cần phải phân biệt rõ.

Liêm trinh tuy dí dỏm nhẹ nhàng, trong giao tế hơi có chút hài hước, nhưng do có tính chất chủ quan mạnh, cho nên không thể thấy anh ta dí dỏm nhẹ nhàng, rồi lấy đó để bàn công việc. Trên thực tế anh ta rất có thể là một người có tính “làm việc theo nguyên tắc“. Lúc hội với Địa không Địa kiếp, tính chất này càng thêm rõ rệt, cho nên thích hợp theo đuổi công việc nghiên cứu về phương diện khoa học kỹ thuật, bởi vì công trình khoa học kỹ thuật rất cần ngăn nắp thứ tự. Liêm trinh đóng ở cung Mệnh cũng thích hợp theo nghề kiến trúc, bởi vì công trình kiến trúc có mang ý vị sáng tác nghệ thuật và sáng tạo bộ mặt đô thị.

Liêm trinh rất ngại Hóa Kị, chủ về bệnh tật máu mủ. Nó cư cung Mệnh, cung Tật ách và cung Thiên di, đều có ảnh hưởng đến vận trình của người đó.

Sao Liêm trinh – Phan Tử Ngư

Liêm trinh thuộc âm hỏa, sao thứ năm của chòm Bắc Đẩu, trông coi về phẩm vật và quyền uy mệnh lệnh. Hóa khí là  nên còn có tên là Tù tinh, nếu đóng ở Thân Mệnh lại gọi là “th” đào hoa, người cung Mệnh có sao này mặt lưỡi cày, xương gò má cao, chân mày rộng, miệng ngang, người cao vừa, giỏi ăn nói biện luận. Nếu hãm địa lại gặp sát, phần nhiều là mặt có nốt ruồi hoặc tàn nhang, tính hung dữ điên cuồng, vô lễ nghĩa, hợp nhất là Thiên tướng đồng cung để áp chế tính ác của Liêm trinh.

Gặp thêm Đế tọa có thể nắm quyền uy, gặp Lộc tồn cũng chủ về giầu có đầy đủ. Nếu đồng cung với Kình dương thì ngày nào cũng có chuyện thị phi kiện tụng. Gặp Phá quân lại có Hỏa tinh, Linh tinh ở tam phương lai chiếu, chủ về người thâm hiểm ác độc, có thêm Bạch hổ ở cùng thì không tránh khỏi tai họa lao tù, nếu hãm địa mà gặp Hỏa Linh thì chủ về tự tìm cái chết một cách nông nổi. Cùng với Tham lang ở Tị là nhược địa, chủ về người ưa nói nhưng không có chủ kiến. Ở cung Hợi là cách “Tuyệt xứ phùng sinh” (Được cứu sống nơi tuyệt địa), thêm cát tinh có thể hiển quý.

Liêm trinh nhập nữ mệnh chủ về hay ghen, gặp miếu vượng thì trinh khiết, gặp hãm địa thì không tránh khỏi ham muốn mù quáng dẫn tới dâm tà. Nếu còn hội hợp thêm các sao đào hoa như Tham lang, Thiên diêu, Hàm trì, thì đoán có mệnh làm kỹ nữ.

Hành hạn gặp Liêm trinh, ở tại cung hãm nhược, lại có Bạch hổ xung chiếu, ắt có tai họa về kiện tụng và lao tù. Nếu gặp sát nhiều thì chủ về chết đột ngột, nhẹ thì cũng không tránh khỏi thương tật tàn phế.

Liêm trinh nhập Tị địa hoặc Hợi địa, ở Tị là hãm nhược ở Hợi là miếu vượng, nhưng không hợp Văn xương và Văn khúc đồng cung, lập Mệnh gặp trường hợp này thì chủ về chết bất đắc kỳ tử hoặc chết yểu. Hành hạn nếu gặp trường hợp như vậy thì cũng có hiện tượng hung hiểm, tan xương nát thịt.

Liêm trinh khi trấn cung Tật ách, tiên thiên tâm khí không đủ thường dễ bị bệnh ung thư, bệnh hoa liễu, tâm phế mãn gây hen suyễn, can hỏa thượng thăng gây đờm thấp ùn tắc…

Sao Liêm Trinh là một chính tinh quan trọng trong lá số tử vi của mỗi người. Đây được xem là một bộ sao nửa tốt nửa xấu vì nó thể hiện nhiều ý nghĩa khác nhau. Liêm Trinh vừa tượng trưng cho quyền lực, uy nghiêm, vừa tượng trưng cho hình ngục, cho sự nghèo khó, túng quẫn.

Để hiểu được ý nghĩa chính xác của sao Liêm Trinh thì ta phải xem xét bộ sao này một cách toàn cảnh, tìm hiểu cách cục, vị trí đắc, hãm địa và các sao đi kèm nó. Cùng tìm hiểu ý nghĩa chi tiết của bộ sao này qua bài viết dưới đây.

Tổng quan về sao Liêm Trinh tại các cung

Sao Liêm Trinh là bộ sao vô cùng quan trọng trong lá số tử vi. Bộ sao này thể hiện nhiều khía cạnh khác nhau, vừa là đào hoa tinh vừa là tù tinh, vừa tượng trưng cho vẻ đẹp, sự hiền dịu vừa thể hiện sự nghèo khó, túng quẫn, liều lĩnh, nóng nảy. Chính vì thế, Liêm Trinh được xem là bộ sao nửa xấu nửa tốt và khi luận giải sao này cần căn cứ vào cách cục, vị trí cũng như các sao đi cùng nó.

Sao Liêm Trinh thuộc chòm Bắc Đẩu Tinh, ngũ hành thuộc Hỏa với đặc tính là uy quyền, quyền lực. Liêm Trinh là sự hội tụ của cả quyền tinh, đào hoa tinh và tù tinh nên sẽ mang nhiều ý nghĩa đa dạng và có phần đối lập nhau.

Khi mang ý nghĩa của quyền tinh, sao Liêm Trinh chủ về tính khí nóng nảy thất thường, dễ tức giận, ăn nói bộc trực, thiếu suy nghĩ. Khi mang ý nghĩa của đào hoa tinh, Liêm Trinh thể hiện sự ăn chơi, liều lĩnh, tính tình phóng khoáng. Đặc biệt phụ nữ có sao Liêm Trinh thì tính khí như đàn ông, ăn to nói lớn, hào sảng, khoáng đạt, thu hút người khác giới.

Sao Liêm Trinh ở cung Mệnh

Về ngoại hình, người có sao Liêm Trinh thủ cung Mệnh thường là người có mặt hơi dài, thân hình to lớn, mặt to, da ngả màu vàng, mắt to. Nếu là con trai thì yết hầu lộ rõ, lông mày rậm, khi đi thì lưng hơi gù. Liêm Trinh ở cung Mệnh thì mệnh tạo dễ già trước tuổi.

Về tính tình, người có sao Liêm Trinh ở Mệnh thường là người tính tình phóng khoáng, tích ăn chơi, tiêu tiền phóng khoáng. Nếu là phụ nữ thì có thể lực tốt, thích ăn nhậu, thích giao du với nhiều người. Nữ mệnh Liêm Trinh thì tính tình chẳng khác gì đàn ông, rượu chè, cờ bạc đều biết.

Thông thường phụ nữ mệnh Liêm Trinh dễ có căn đồng số lính, đặc biệt là trong tam hợp Mệnh, Tài, Quan có thêm sao Đào Hoa, Hồng Loan thì điều này càng rõ ràng hơn. Đàn ông mệnh Liêm Trinh thì tính tình có phần gia trưởng, thích ăn chơi, rượu chè, cờ bạc, có khả năng ăn nói tốt.

Người có sao Liêm Trinh tại Mệnh thì có tính nghệ sĩ, ăn mặc đẹp, thích những thứ lòe loẹt. Nếu Liêm Trinh hãm địa thì là người có đầu óc kinh doanh kém, khéo tay, giỏi các nghề thủ công, thích ăn ngon mặc đẹp, có vị giác tốt, tính tình nóng nảy, tính ganh đua, bảo thủ.

Tại cung Mệnh, nếu sao Liêm Trinh đi cùng Văn Xương, Văn Khúc, Tả Hữu thì uy quyền, suốt đời được hưởng vinh hoa, phú quý. Liêm Trinh đi cùng Hóa Kỵ thì cả đời phải chịu khổ cực, thường xuyên gặp chuyện thị phi, gặp Tang Môn, Bạch Hổ thì dễ tù tội, dính đến pháp luật.

Sao Liêm Trinh ở các cung khác

Cung Phụ Mẫu

Sao Liêm Trinh cư cung Phụ Mẫu và ngụ tại Dần, Thân thì cha mẹ nghèo khó nhưng có đức, cha mẹ xung khắc với con cái, con cái phải sớm xa cách cha mẹ, làm con nuôi họ khác thì mới tránh được hình khắc.

Liêm Trinh đồng cung với Thiên Phủ thì cha mẹ giàu có nhưng bất hòa, con cái và cha mẹ không hợp tính nhau.

Liêm Trinh, Phá Quân đồng cung tại Phúc Đức thì cha mẹ vất vả, dễ gặp tai nạn, con cái thường sống xa cha mẹ.

Liêm Trinh đồng cung với Thất Sát thì mệnh tạo sớm khắc một trong hai thân, nếu không thì cha mẹ và con cái cũng không được sống chung với nhau.

Cung Phúc Đức

Sao Liêm Trinh thủ cung Phúc Đức thì mệnh tạo trời sinh có số vất vả, vì ham hư vinh, quyền lực mà phải lao tâm khổ tứ. Nếu hội cùng nhiều sát bại tinh thì mệnh tạo dễ giảm thọ, luôn phải buồn bực, bất an.

Cung Điền Trạch

Sao Liêm Trinh thủ cung Điền, nếu đơn thủ tại Dần, Thân thì gặp nhiều trở ngại trong sự nghiệp, ông cha có đất cát thì bản thân cũng không được hưởng. Liêm Trinh, Thiên Phủ đồng cung thì giữ được cơ nghiệp của ông cha, được hưởng nhà đất. Liêm Trinh đồng cung Phá Quân thì tiền tài tụ tán thất thường, sau này mới được khá giả.

Sao Liêm Trinh, Tham Lang đồng cung tại Điền Trạch thì được hưởng sản nghiệp từ tổ tiên để lại nhưng không giữ được, dễ phá tán, thường phải suy nghĩ về điền sản, về già cũng không có nhà ở có định.

Cung Quan Lộc

Sao Liêm Trinh cư cung Quan Lộc tại Dần, Thân là một cách cục rất tốt, đặc biệt khi đồng cung với Thiên Phủ, Tướng Quân thì dễ thành danh trên con đường võ nghiệp, có uy quyền, được nhiều người kính nể.

Liêm Trinh, Thiên Tướng đồng cung thì công việc của mệnh tạo dễ liên quan đến quân sự, tư pháp, kỹ thuật. Nếu đồng cung với Phá Quân thì đường công danh lận đận, làm các nghề về kỹ nghệ hoặc buôn bán thì được ổn định.

Sao Liêm Trinh đồng cung Tham Lang thì dễ làm ở những chỗ danh giá hoặc làm với người có địa vị nhưng chức vụ thấp, phù hợp với nghề địa ốc, thanh tra, kỹ thuật, thủ công nhưng cũng phải lận đận.

Cung Nô Bộc

Sao Liêm Trinh ở cung Nô Bộc không phải một vị trí đẹp, thường chủ về bạn bè, đồng nghiệp, người giúp việc bằng mặt nhưng không bằng lòng, thường hay nói xấu mình, làm ơn mắc oán.

Cung Thiên Di

Sao Liêm Trinh ở cung Thiên Di đơn thủ tại Dần, Thân thì là người đi xa dễ gặp được quý nhân, được nhiều người yêu quý, gặp may về tài lộc. Liêm Trinh đi cùng Thiên Phủ thì ra ngoài có lợi hơn ở nhà, ra ngoài được quý nhân phù trợ.

Liêm Trinh cùng Thiên Tướng thì thường xuyên được lui tới những nơi sang trọng, được nhiều người kính nể. Sao Liêm Trinh đồng cung Thất Sát thì ra ngoài gặp nhiều bất lợi, có thể bị tai nạn giữa đường.

Cung Tật Ách

Sao Liêm Trinh thủ cung Tật Ách thì thường chủ về có tật ở chân, tay hoặc lưng. Nếu Liêm Trinh hãm địa thì suốt đời lận đận, cơ thể yếu, sức khỏe kém, hay bị tai nạn, giảm thọ.

Nếu Liêm Trinh đơn thủ tại Dần, Thân và không có Hóa Kỵ đồng cung thì dễ gặp tai nạn bất ngờ, ngộ độc. Liêm Trinh hội cùng Tham Lang thì mắt kém, dễ dính dáng tới pháp luật.

Cung Tài Bạch

Sao Liêm Trinh đơn thủ tại cung Tài Bạch ở Dần, Thân thì tiền bạc tới chậm nhưng chắc, phải cạnh tranh gay gắt mới kiếm được tiền. Nếu đồng cung với Thiên Phủ thì là người ngay thẳng trong công việc, làm ăn liêm khiết, có cơ hội để phát triển, trở nên giàu có.

Liêm Trinh, Thất Sát đồng cung thì mệnh tạo dễ kiếm tiền trong lúc náo loạn, tai ương luôn đi kèm với tiền bạc. Liêm Trinh đi cùng Tham Lang thì suốt đời khổ sở vì tiền bạc, hay mắc họa vì tiền, cuộc sống túng thiếu.

Cung Tử Tức

Sao Liêm Trinh ở cung Tử Tức thể hiện đặc tính là hiếm con, muộn con. Nếu đồng cung với Thiên Phủ thì mới có thể có con sớm hoặc có nhiều con. Nếu gặp Thiên Tướng hoặc Sát – Phá – Tham thì con khó nuôi.

Cung Phu Thê

Sao Liêm Trinh tại cung Phu Thê gây bất lợi cho mệnh tạo trong việc muộn lập gia đình, tình duyên gặp nhiều trắc trở, vợ chồng dễ xung khắc nhau.

Liêm Trinh ở Dần, Thân thì vợ chồng nghèo khó, làm ăn vất vả mới đủ sống.

Liêm Trinh, Thiên Phủ đồng cung thì gia đình giàu sang nhưng phải muộn lập gia đình thì mới tốt, vợ chồng thường bất hòa nhưng có thể sống với nhau đến bạc đầu.

Sao Liêm Trinh đồng cung với Thiên Tướng thì vợ chồng giàu sang, hòa thuận nhưng hình khắc nhau.

Liêm Trinh gặp Thất Sát thì vợ chồng là người có tài nhưng khó chung sống với nhau.

Liêm Trinh, Phá Quân đồng cung thì vợ chồng hay bất hòa, xung khắc nhau, làm ăn gặp nhiều khó khăn.

Sao Liêm Trinh đi cùng Tham Lang thì vợ chồng nghèo khó, hay gặp tai nạn, dễ phải xa cách nhau.

Cung Huynh Đệ

Sao Liêm Trinh thủ cung Huynh Đệ thì trong nhà nhiều anh chị em, nếu hội cùng Lộc Tồn thì dễ được anh chị em giúp đỡ vật chất. Hội cùng Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt thì anh chị em yêu quý, giúp đỡ lẫn nhau. Hội cùng Địa Không, Địa Kiếp thì anh em không hòa thuận, mỗi người một hướng.

Trên đây là những luận giải của Thần số online về sao Liêm Trinh trong lá số tử vi.

Chi tiết 14 Sao chính tinh vô cùng quan trọng trong tử vi

 1. Sao Tử Vi

 2. Sao Âm Sát

 3. Sao treo sao rung

 4. Sao Văn Xương

 5. Sao Văn Khúc

 6. Sao Cự Môn

 7. Sao Liêm Trinh

 8. Sao Thái Âm

 9. Sao Thái Dương

 10. Sao Thiên Cơ

 11. Sao Thiên Đồng

 12. Sao Thiên Lương

 13. Sao Thiên Phủ

 14. Sao Thiên Tướng

 15. Sao Vũ Khúc

 16. Sao không phải là sao – Tinh, Diệu

 17. Sao không phải là sao: tiền kình hậu đà; lộc tiền nhất vị, thị kình dương?

 18. Sao nào chiếu mạng thì được làm vua?

 19. Sao Phá Quân

 20. Sao Tham Lang

 21. Sao Thất Sát

 22. Sao Ân Quang

 23. Sao Bạch Hổ

 24. Sao Bác Sỹ

 25. Sao Bát Tọa

 26. Sao Bệnh

 27. Sao Bệnh Phù

 28. Sao Cô Thần

 29. Sao Dưỡng

 30. Sao Đà La

 31. Sao Đại Hao

 32. Sao Đào Hoa

 33. Sao Đẩu Quân

 34. Sao Đế Vượng

 35. Sao Địa Không

 36. Sao Địa Kiếp

 37. Sao Địa Võng

 38. Sao Điếu Khách

 39. Sao Đường Phù

 40. Sao Giải Thần

 41. Sao Hoa Cái

 42. Sao Hóa Khoa

 43. Sao Hóa Kỵ

 44. Sao Hóa Lộc

 45. Sao Hóa Quyền

 46. Sao Hỏa Tinh

 47. Sao Hồng Loan

 48. Sao Hữu Bật

 49. Sao Hỷ Thần

 50. Sao Kiếp Sát

 51. Sao Kình Dương

 52. Sao Lâm Quan

 53. Sao Linh Tinh

 54. Sao Lộc Tồn

 55. Sao Long Trì

 56. Sao Lực Sỹ

 57. Sao Lưu Hà

 58. Sao Mộ

 59. Sao Mộc Dục

 60. Sao Nguyệt Đức

 61. Sao Long Đức

 62. Sao Phá Toái

 63. Sao Phong Cáo

 64. Sao Phục Binh

 65. Sao Phúc Đức

 66. Sao Thiên Đức

 67. Sao Phượng Các

 68. Sao Quan Phù

 69. Sao Quả Tú

 70. Sao Quốc Ấn

 71. Sao Suy

 72. Sao Tam Thai

 73. Sao Tang Môn

 74. Sao Tả Phù

 75. Sao Tấu Thư

 76. Sao Thai

 77. Sao Thai Phụ

 78. Sao Thanh Long

 79. Sao Thiên Hình

 80. Sao Thiên Hư

 81. Sao Thiên Khôi

 82. Sao Thiên Việt

 83. Sao Thiên Không

 84. Sao Thiên La

 85. Sao Thiên Mã

 86. Sao Thiên Quan

 87. Sao Thiên Phúc

 88. Sao Thiên Diêu

 89. Sao Thiên Sứ

 90. Sao Thiên Thương

 91. Sao Thiên Tài

 92. Sao Thiên Thọ

 93. Sao Thiên Trù

 94. Sao Thiếu Âm

 95. Sao Thiếu Dương

 96. Sao Trường Sinh

 97. Sao Trực Phù

 98. Sao Tử

 99. Sao Tuế Phá

 100. SAO ĐÀO HOA

 101. Sao Dương Sát

 102. Sao Tướng Quân

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!