SAO DƯƠNG SÁT

Sao Dương Sát có đặc tính là nhanh nhẹn, quyết đoán nhưng thích sát phạt.

Người có Dương Sát có anh hùng tính, thích làm người hùng, thích nắm quyền sinh sát, không khuất phục. Dương Sát có tính cực đoan, tin ai thì tin chết sống, không tin thì phủi bỏ đúng sai chẳng thèm nghe.

Mệnh có Thái Dương sáng sủa thêm Dương Sát thế nào cũng là người chỉ huy, lãnh đạo. Nam tính, hùng tính rất mạnh khiến đối phương khuất phục.

Nếu đi về binh nghiệp có Dương Sát dễ lập chiến công mà vinh hiển.

Sát, Phá, Liêm, Tham gặp Dương Sát là hiếu chiến, xông xáo, tranh đoạt. Có thành công lớn nhờ sự dũng cảm, táo bạo, nhất là thời loạn, thời buổi nhá nhem tranh tối tranh sáng. Nhiều nhà kinh doanh, tay trắng buôn bán táo trợn mà lập nghiệp là nhờ cách này.

Người có Dương Sát trong Mệnh cũng hình khắc người thân.

Dương Sát thêm Kình Dương nữa là loại quá khích. Mệnh vận gặp phải gây đổ vỡ, hư hao, hay tranh đấu vì tiếng tăm, danh dự, rốt cuộc hao tài, hao lực.

Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương có Dương Sát tại Mệnh cũng chẳng hiền.

Cung Nô Bộc có Âm Sát, Dương Sát hội sát tinh là bị kẻ dưới hoặc đối tác hãm hại.

Vận hạn gặp Dương Sát là con người trở nên dũng cảm, xông xáo, đồng thời cũng có nhiệm vụ, công việc mới để điều binh khiển tướng. Dương Sát hội nhiều cát tinh, Khoa Quyền Lộc, Tả Hữu là thành công rực rỡ nhưng thường là đàn áp thẳng tay đối phương, cái thắng nhất thời mà để hận ngàn năm, mầm mống thất bại của Dương Sát từ đó mà ra.

Nói chung Dương Sát có tính cách ngược lại với Âm Sát, nên cân nhắc với Âm Sát mà luận đoán. Có thể nói nôm na Dương Sát tương tự như Kình Dương, Âm Sát tương tự như Đà La ở khía cạnh cực đoan về Dương hoặc về Âm.

Cách An Sao Dương Sát: Tháng Giêng khởi tại Ngọ, thuận hành sáu thời dương.

Xem sinh tháng nào, an theo như sau:

Sinh Tháng 1: Dương Sát an tại cung Ngọ.

Sinh Tháng 2: Dương Sát an tại cung Thân.

Sinh Tháng 3: Dương Sát an tại cung Tuất.

Sinh Tháng 4: Dương Sát an tại cung Tý.

Sinh Tháng 5: Dương Sát an tại cung Dần.

Sinh Tháng 6: Dương Sát an tại cung Thìn.

Sinh Tháng 7: Dương Sát an tại cung Ngọ.

Sinh Tháng 8: Dương Sát an tại cung Thân.

Sinh Tháng 9: Dương Sát an tại cung Tuất.

Sinh Tháng 10: Dương Sát an tại cung Tý.

Sinh Tháng 11: Dương Sát an tại cung Dần.

Sinh Tháng 12: Dương Sát an tại cung Thìn.

Chi tiết 14 Sao chính tinh vô cùng quan trọng trong tử vi

 1. Sao Tử Vi

 2. Sao Âm Sát

 3. Sao treo sao rung

 4. Sao Văn Xương

 5. Sao Văn Khúc

 6. Sao Cự Môn

 7. Sao Liêm Trinh

 8. Sao Thái Âm

 9. Sao Thái Dương

 10. Sao Thiên Cơ

 11. Sao Thiên Đồng

 12. Sao Thiên Lương

 13. Sao Thiên Phủ

 14. Sao Thiên Tướng

 15. Sao Vũ Khúc

 16. Sao không phải là sao – Tinh, Diệu

 17. Sao không phải là sao: tiền kình hậu đà; lộc tiền nhất vị, thị kình dương?

 18. Sao nào chiếu mạng thì được làm vua?

 19. Sao Phá Quân

 20. Sao Tham Lang

 21. Sao Thất Sát

 22. Sao Ân Quang

 23. Sao Bạch Hổ

 24. Sao Bác Sỹ

 25. Sao Bát Tọa

 26. Sao Bệnh

 27. Sao Bệnh Phù

 28. Sao Cô Thần

 29. Sao Dưỡng

 30. Sao Đà La

 31. Sao Đại Hao

 32. Sao Đào Hoa

 33. Sao Đẩu Quân

 34. Sao Đế Vượng

 35. Sao Địa Không

 36. Sao Địa Kiếp

 37. Sao Địa Võng

 38. Sao Điếu Khách

 39. Sao Đường Phù

 40. Sao Giải Thần

 41. Sao Hoa Cái

 42. Sao Hóa Khoa

 43. Sao Hóa Kỵ

 44. Sao Hóa Lộc

 45. Sao Hóa Quyền

 46. Sao Hỏa Tinh

 47. Sao Hồng Loan

 48. Sao Hữu Bật

 49. Sao Hỷ Thần

 50. Sao Kiếp Sát

 51. Sao Kình Dương

 52. Sao Lâm Quan

 53. Sao Linh Tinh

 54. Sao Lộc Tồn

 55. Sao Long Trì

 56. Sao Lực Sỹ

 57. Sao Lưu Hà

 58. Sao Mộ

 59. Sao Mộc Dục

 60. Sao Nguyệt Đức

 61. Sao Long Đức

 62. Sao Phá Toái

 63. Sao Phong Cáo

 64. Sao Phục Binh

 65. Sao Phúc Đức

 66. Sao Thiên Đức

 67. Sao Phượng Các

 68. Sao Quan Phù

 69. Sao Quả Tú

 70. Sao Quốc Ấn

 71. Sao Suy

 72. Sao Tam Thai

 73. Sao Tang Môn

 74. Sao Tả Phù

 75. Sao Tấu Thư

 76. Sao Thai

 77. Sao Thai Phụ

 78. Sao Thanh Long

 79. Sao Thiên Hình

 80. Sao Thiên Hư

 81. Sao Thiên Khôi

 82. Sao Thiên Việt

 83. Sao Thiên Không

 84. Sao Thiên La

 85. Sao Thiên Mã

 86. Sao Thiên Quan

 87. Sao Thiên Phúc

 88. Sao Thiên Diêu

 89. Sao Thiên Sứ

 90. Sao Thiên Thương

 91. Sao Thiên Tài

 92. Sao Thiên Thọ

 93. Sao Thiên Trù

 94. Sao Thiếu Âm

 95. Sao Thiếu Dương

 96. Sao Trường Sinh

 97. Sao Trực Phù

 98. Sao Tử

 99. Sao Tuế Phá

 100. SAO ĐÀO HOA

 101. Sao Dương Sát

 102. Sao Tướng Quân

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!