SAO VŨ KHÚC

VŨ KHÚC

Kim

V: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

Đ: Dần, Thân, Tí, Ngọ, Mão, Dậu

H: Tỵ, Hợi

Tài tinh. Cương trực, liêm khiết, hiền lành, cần mẫn, chủ về tài

1. Ý nghĩa tính tình:

a. Nếu Vũ Khúc đắc địa:

– thông minh

– có chí lớn, hay mưu đồ đại sự

– có óc kinh doanh, có tài buôn bán

– tính mạnh bạo, quả quyết, cương nghị, thẳng thắn

– hiếu thắng

Với phụ nữ, các ý nghĩa kể trên không thay đổi: người tài giỏi, đảm đang, gan dạ, can trường.

b. Nếu Vũ Khúc hãm địa:

– kém thông minh

– tham lận, thiếu lương thiện

– hà tiện, bủn xỉn

– ương ngạnh

Những ý nghĩa trên càng sâu sắc nếu gặp thêm sát tinh. Riêng phụ nữ thì: tham lận, bạo tợn, hay lấn át chồng, bạo ngược lăng loàn (nếu gặp sát tinh).

2. Ý nghĩa công danh, tài lộc:

a. Nếu Vũ Khúc đắc địa:

– suốt đời giàu sang, tiền bạc dư dả, được nắm giữ tiền bạc

– có uy danh lừng lẫy, sự nghiệp lớn lao.

b. Nếu Vũ Khúc hãm địa:

– bất đắc chí, công danh trắc trở

– tiền bạc khó kiếm

– thường phá tán tổ nghiệp

– thường phải ly hương tự lập, không nhờ được người thân

c. Nếu Vũ Khúc ở Sửu Mùi:

Lúc thiếu thời thì no ấm nhưng còn bất đắc chí về công danh và tiền bạc. Sau 30 tuổi và càng về già càng tốt.

3. Ý nghĩa phúc thọ, tai họa:

Đối với cả hai phái, dù là đắc hay hãm địa, Vũ Khúc là sao cô độc, thường cách biệt với người thân, ít bè bạn; nếu không khắc cha mẹ, anh em, tất phải khắc vợ hay chồng, khắc con hay hiếm con.

Sao này ví như Cô Thần, Quả Tú: cho dù có đủ vợ/chồng, đủ con, người đó vẫn cảm thấy lẻ loi, cô độc hoặc chịu những bất hạnh của chồng ngoại tình hay dang dở, của con bất mục, chưa kể trường hợp không chồng nếu Vũ hãm đi liền với Phúc, Mệnh, Thân xấu.

Cũng có nghĩa cô độc, ít hạnh phúc gia đình và xã hội nếu Vũ Khúc đi liền với Cô, Quả, Đẩu Quân, Thái Tuế.

a. Nếu Vũ đắc địa:

– hưởng phúc

– sống lâu

b. Nếu Vũ hãm địa:

– lao tâm khổ trí

– nữ thì ưu phiền vì gia đạo, khắc chồng hại con

– bị bệnh tật, tai họa

– yểu tử

Nếu thêm sát tinh, các ý nghĩa này càng chắc chắn và mạnh mẽ hơn.

Riêng ở Mão thì khó tránh tai nạn về xe cộ, dao súng, điện lửa. Tại Dậu thì hay mắc tai nạn xe, chưa kể các bệnh tật khả hữu liệt kê ở mục bệnh lý.

4. Ý nghĩa của vũ khúc và một số sao khác:

a. Những cách tốt:

– Vũ Khúc, Văn Khúc đắc địa: thông minh, học rộng, có tài năng, biết cả văn lẫn võ, làm việc bán văn bán võ, nếu là võ nghiệp thì làm ở văn phòng, tham mưu, thiết kế.

– Vũ, Khôi, Việt: làm giám quan tài chính, coi việc xuất, nhập kho tàng.

– Vũ Lộc Mã: lập nghiệp ở xa quê hương nhưng rất thịnh vượng. Nếu ở Dần thì sự nghiệp rất lớn ở tha phương.

– Vũ Lộc Quyền ở Dần Thân: hết sức giàu có (như Vũ Tướng ở Dần Thân)

– Vũ Quyền nữ mệnh: đàn bà khôn ngoan tần tảo, gây dựng tất cả sự nghiệp cho chồng, chồng phải nể sợ.

– Tử Phủ Vũ Tướng: phú, quý và thọ

– Vũ Tấu Đào Hồng Hỷ: cả sĩ, kịch sĩ giỏi, thợ may khéo

– Vũ Hình Riêu Tấu: thợ mộc giỏi.

b. Những cách xấu và thường:

– Vũ Phá Tỵ Hợi: tham lận, bất lương; lập nghiệp ở xa, suốt đời vất vả, lao khổ; không giữ được nghiệp tổ mà phải phá tán cho hết.

– Vũ, Sát, Phá, Liêm ở Mão: bị tai nạn về điện lửa, sấm sét và bệnh thần kinh; cô đơn, bần hàn.

– Vũ, Kình, Đà, Phá: bị khốn hại vì tiền

– Vũ hãm, Kiếp Sát đồng cung, Kình chiếu: rất gian ác bất lương, giết người không gớm tay, khát máu

c. Vũ ở Sửu Mùi:

– Nếu Mệnh Thân an ở Sửu Mùi có Vũ Tham đồng cung thì trước nghèo sau giàu, càng về già càng phú quý.

– Nếu gặp Kiếp đồng cung thì luận đoán đảo ngược

5. Ý nghĩa ở các cung

CUNG MỆNH

– Vũ Khúc đắc địa: giàu có mà hách dịch.

– Vũ, Phá, Tị, Hợi hay Vũ ngộ Phá, Tham: người có âm mưu giỏi nhưng hoang toàng, phá tán.

– Vũ, Tham thủ chiếu; Vũ, Văn, Liêm miếu, Vũ miếu Thìn, Tuất, ngộ Văn Xương: văn võ toàn tài làm nên phú quý.

– Vũ, Liêm đồng thủ: cô đơn bần hàn.

– Vũ, Sát, Thai, Tọa, Hình: võ cách.

– Vũ, Quyền nữ Mệnh: khôn ngoan tần tảo chồng phải nể sợ.

– Vũ, Liêm, Sát, Tham: dâm dật.

– Vũ, Tướng dần thân đại phú.

– Tử, Phủ, Vũ, Tướng tuổi tí, ngọ: phú quý; Canh, Bính, Mộc, Kim: thọ.

– Vũ, Riêu, Tóai: câm.

– Vũ, Tham, Xương, Khúc lắm nốt ruồi.

– Vũ Khúc tọa Thân: có nốt ruồi ở chổ kín.

– Vũ, Tham: đàn bà khắc hại chồng con.

– Vũ, Lộc, Tham cư Mộ cung: phú quý sớm mà không bền.

– Vũ, Phục, Dương: quan võ (cư ngọ).

CUNG BÀO

– Vũ, Tướng: anh em có người làm nghề thủ công.

CUNG TÀI

– Vũ, Am, Vũ, Phú: giàu.

– Vũ, Lộc: đại phú.

– Vũ, Tướng: làm ra song khó nhọc chìm nổi.

– Vũ, Lộc tồn, Mã: làm giàu phương xa.

– Vũ, Phá: làm ra nhiều lại phá nhiều.

Vũ là sao tài, đóng ở Tài, tất mang lại tiền bạc. Tài lộc dồi dào hay không còn tùy vị trí đắc hay hãm địa của Vũ và sự hội tụ với cát tinh.

– Các sao hợp với Vũ về tài lộc gồm: Chính tinh (Thiên Phủ, Âm Dương sáng sủa, Tử Vi, Thiên Tướng), trợ tinh (Hóa Lộc, Lộc Tồn, Sinh, Vượng, Thai Tọa, Quang Quý, Tả Hữu, Long Phượng, Đẩu Quân, Cô Thần, Quả Tú, Thiên Mã, Hóa Quyền).

– Các sao khắc với Vũ Khúc về tài lộc gồm: Phá Quân đồng cung (chính tinh), Đại, Tiểu Hao, Tuần Triệt, Không Kiếp, Kình Đà, Phục Binh, Hóa Kỵ (trợ tinh).

CUNG GIẢI

– Vũ hãm địa hay Vũ, Riêu, Tóai: câm.

– Vũ, Riêu: tê thấp hay phù.

– Vũ, Tham, Xương, Khúc: lắm nốt ruồi.

– Vũ, Long: nốt ruồi đỏ.

CUNG THIÊN DI

– không ở nhà được phải đi phương xa mới phát tài được.

– Vũ, Liêm đồng cung: bần cùng.

– Vũ, Lương: cự phú. Mệnh Thủy, Thổ và Kim gặp Vũ đắc địa lại thêm cát tinh hội chiếu thì ra ngoài buôn bán, làm giàu rất dễ dàng.

– Nếu hãm địa và mệnh khắc thì là tiểu thương hoặc khó kiếm tiền.

– Dù sao Vũ ở Di tất phải đi xa làm ăn.

CUNG NÔ

– Vũ, Khúc: tôi tớ bạc nghĩa.

CUNG QUAN

– Vũ, Lộc, Khoa, Quyền: võ phát quận công.

– Vũ Lộc hay thêm có Mã: hiển vinh.

– Vũ, Tham: thương nghiệp.

– Vũ, Tham ngộ Am: chậm công danh (gặp hạn ở năm nào, năm ấy phát).

– Ba loại mệnh Thổ, Thủy, Kim gặp Vũ đắc địa ở quan lộc và thêm cát tinh hội chiếu thì sự nghiệp công danh vô cùng hiển đạt.

– Vũ Phủ đồng cung: công danh hoạnh đạt, có tài kiêm văn võ, có chức vụ liên quan đến kinh tế, tài chính.

– Vũ Tướng đồng cung: quan trường hay thương nghiệp đều đắc lợi.

– Vũ Sát đồng cung: võ hiển, thường lập chiến tích ở xa nhưng thăng giáng thất thường.

– Vũ Phá đồng cung: võ nghiệp nhưng vất vả, không bền; xoay nghề buôn thì phát.

– Vũ Tham đồng cung: buôn bán làm giàu, nhưng phải sau 30 tuổi.

CUNG ĐIỀN

– Vũ, Cơ: có nhiều ruộng đất.

– Vũ, Phủ, Kiếp: hao tán.

– Vũ, Văn, Tả, Hữu, Tướng, Lương, Khoa: giàu có về ruộng đất.

CUNG PHÚC

– Vũ, Tham thìn tuất: phúc hưởng phú quý.

– Vũ, Tham, Khoa: phát anh hùng.

CUNG PHỤ MẪU

– cha mẹ thọ.

HẠN

– Vũ, Lộc, Mã, Cơ, Hỷ, Loan: thành gia thất,

– Vũ Tham cư Sửu, Mùi, Mệnh, giáp Nhật, giáp Nguyệt phùng Đồng, Cự: hạn đến đó công thành danh toại.

– Vũ, Cự, Quyền: làm quan được lệnh ra ngoài biên cương (trấn thủ hay đại sứ).

Sao Vũ khúc – Toàn thư

Thuộc tính ngũ hành của sao Vũ khúc là âm kim, là ngôi sao thứ sáu trong chòm Bắc Đẩu, hóa khí là tài chủ cung Tài bạch. Sao chính tài Vũ khúc nếu nhập đất tài (tức cung Tài bạch), chủ về vượng tiền tài, có tài quản lý tiền của. Nếu nằm đồng cung với Thiên đồng chủ về sống thọ.

Sao Vũ khúc đồng thời cũng là sao Quả Tú chủ về cô quả neo đơn, nếu nhập cung lục thân, dễ vô duyên với thân thích, trở nên cô độc lẻ loi.

Sao Vũ khúc ưa thích đồng cung với sáu Cát tinh, vì có thể tăng cường sức mạnh cho sao Vũ khúc. Sao Vũ khúc cũng ưa gặp các sao tam hóa Lộc Quyền Khoa để tăng cường độ sáng. Nếu Vũ khúc đồng cung với Hỏa tinh, Hóa Kị, Cô thần, Quả tú, thì tự nó sẽ có sự biến đổi rất lớn về tính chất.

Sao Vũ khúc ưa nằm đồng cung, hoặc ở vị trí xung chiếu với một trong ba sao Thất sát, Phá quân, Tham lang, cùng 4 sao Hóa. Đó là bởi vì các sao Sát Phá Tham chủ về biến hóa, nếu có thêm sao Vũ khúc, cộng thêm sự nhạy cảm của sao Vũ khúc với 4 sao Hóa, sẽ đem lại sức mạnh đặc biệt không thể xem nhẹ.

Sao Vũ khúc ngũ hành thuộc âm kim, tại trời chủ về tuổi thọ, tại số chủ về tiền tài, kị bị khắc chế, kị nhập hãm địa, ưa thích gặp sao Lộc tồn để cùng cai trị, ưa gặp sao Thái dương để cùng nắm quyền, cầu gặp Thiên phủ, Tham lang để được trợ giúp. Các cung Tài bạch, Điền trạch là vị trí thích hợp của sao Vũ khúc.

Nếu gặp ác sát hao kiếp tại cung Chấn (Mão địa) dễ bị cây đè sét đánh. Nếu gặp Phá quân, Tham lang tại cung Khảm (Tý địa) sẽ gặp họa chết đuối nhảy sông [ Vũ khúc đồng độ Thiên phủ cư Tý nhập Thiên bàn, Địa bàn có Phá quân hoặc Tham lang trấn thủ Khảm cung – kiểm ]. Nếu gặp Lộc Mã chủ về phát tài nơi tha hương. Nếu cùng đồng cung với Tham lang chủ về tuổi trẻ bất lợi, tức Vũ khúc thủ mệnh phúc phi khinh. Tham lang bất phát thiếu niên nhân (Vũ khúc tại mệnh phúc không nhỏ. Tham lang không phất kẻ thiếu niên). Nếu đồng cung với Đào hoa miếu vượng là kẻ ích kỷ hại nhân, bủn xỉn keo kiệt. Nếu đồng cung với Thất sát lại gặp thêm Hỏa tinh thì dễ bị cướp bóc tiền của. Nếu gặp Kình dương Đà la chủ về cô độc xung khắc. Gặp Phá quân khó hiển quý (của đến tay lại sạch không). Khi gặp hai hạn, chắc chắn sẽ gặp vạ thị phi.

Sao Vũ khúc nhập miếu thủ mệnh tại Thìn, Tuất, Sửu, Mùi mà năm sinh lại là Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, sẽ hình thành cách Tướng tinh đắc địa nếu theo nghiệp võ sẽ có thành tựu xuất chúng (Vũ khúc nhập Sửu Mùi cũng là cách Tham Vũ đồng hành, người trẻ tuổi bất lợi, phát đạt muộn sẽ cát lợi). Sao Liêm trinh tọa mệnh, cung Quan lộc ắt sẽ có sao Vũ khúc, nếu lại có sao Văn xương, Văn khúc tại cung vị tam phương hội chiếu, sẽ hình thành cách Liêm trinh Văn Khúc chủ về văn võ song toàn. Cung mệnh đóng tại Tị Hợi, có sao Mệnh Mã tọa thủ, hai cung bên cạnh có Vũ khúc và Lộc tồn (Hóa Lộc) kèm mệnh, hình thành cách Tài Lộc giáp Mã, chủ về tiền của dồi dào, càng động càng sinh tài. Nếu sao Vũ khúc cung Mệnh Mã, Thiên tướng cùng trấn cung mệnh tại Dần Thân, sẽ thành cách Tài Ấn tọa Mã, chủ về danh lợi song toàn, giầu sang trọn vẹn.

Ca quyết:

Vũ khúc quản tài thọ Vũ khúc ti tài thọ

Thích nhất tài bạch cung Tối hỷ tài bạch cung

Bình, hãm gặp tai ách Bình hãm sân tai ách

Kỵ gặp Sát Kiếp Không Kỵ ngộ Sát Kiếp Không

Phá quân là khắc chế Phá quân nãi kỳ chế

Liêm trinh hỏa hình xung Liêm trinh hỏa tắc xung

Gặp Kình Đà có họa Dương Đà đồng độ họa

Gặp Giáp Kỷ không vinh Giáp Kỷ diệc bất vinh

Tại mệnh không gặp sát Thủ mệnh tam vô sát

Đủ đầy chẳng lo toan Y túc thực phong long

Tại cung Thê gặp cát Dữ cát cộng trị thê

Nhờ vợ thành phú ông Nhân phụ thành phú ông

SAO VŨ KHÚC TỌA THỦ CUNG MỆNH

Dung mạo và tính cách

Người có sao Vũ khúc tọa thủ cung mệnh thường có khuôn mặt tròn, dáng người nhỏ vừa, sau tuổi trung niên gân cốt cứng chắc hoặc vai rộng lưng dày, ánh mắt kiên nghị hiền hòa, động tác nhanh nhẹn, giọng cao và vang, dễ làm mọi người chú ý, nét mặt nghiêm nghị, khi không cười nhìn dung mạo uy nghiêm khí sắc hơi lạnh, có tác phong lãnh đạo. Nam giới khỏe mạnh, cơ bắp rắn chắc dẻo dai, thường am hiểu ưa thích các môn thể thao, tràn đầy sức sống; nữ giới thường có dung mạo xuất chúng.

Tính cách cương nghị mà thẳng thắn, sử lý công việc lạnh lùng mà quyết đoán, tuy có khuyết điểm là nóng vội thiếu dung hòa ý kiến với mọi người, nên dễ đi đến độc đoán. Tấm lòng thẳng mà lương thiện nhưng ứng xử với mọi người có phần thiên vị, khi gặp việc không hài lòng đều phản ứng trực tiếp trực diện, do yêu cầu đòi hỏi ở bản thân rất cao, nên thường không chịu khuất phục, không ngại khó khăn trắc trở. Thật thà giữ chữ tín, trọng nghĩa khí, nội tính ham muốn quyền lợi lớn. Sức hoạt động mạnh, nhiệt tình trong công việc mà giầu khả năng thực hiện.

Đối với mệnh nữ, khuyết điểm là tính cách thiên về kiên cường, sau khi kết hôn thích ra ngoài làm việc, khá bảo thủ, tác phong bận rộn và cô độc, thích nắm quyền hành trong nhà, một số việc thường chỉ trích gắt gao quá mức những sai lầm của chồng một cách không cần thiết, như thể không cho phép mắc phải sai lầm nhỏ nào, chủ trương trái ngược với việc “vợ hát chồng phụ họa“, vì thế giữa vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn.

Suy đoán mệnh lý

Vũ khúc = 0

Phá quân = 0

Vũ khúc + 3

Thiên phủ + 3

Vũ khúc + 4

Tham lang + 4

Vũ khúc + 2

Thiên tướng + 4

Vũ khúc + 4

Vũ khúc + 1

Thất sát + 3

Vũ khúc + 1

Thất sát + 3

Vũ khúc + 4

Vũ khúc + 2

Thiên tướng + 4

Vũ khúc + 4

Tham lang + 4

Vũ khúc + 3

Thiên phủ + 4

Vũ khúc = 0

Phá quân = 0

Độ sáng của sao Vũ Khúc tọa thủ 12 cung

Chữ số trong bảng biểu thị độ sáng của sao Vũ Khúc.

Mối quan hệ của chúng như sau:

= + 4 => MIẾU

= + 3 => VƯỢNG

= + 2 => ĐỊA

= + 1 => LỢI

= 0 => BÌNH HÒA

= – 1 => KHÔNG ĐẮC ĐỊA

= – 2 => HÃM ĐỊA

Sao Vũ khúc là sao “tiền tài”, được ví như mỏ vàng trong các sao của Tử vi Đẩu Số, trời sinh ra đã có tiền bạc, đặc biệt có duyên với tiền, cả đời không dứt khỏi mong muốn và sở thích nỗ lực kiếm tiền, luôn luôn nỗ lực làm việc nhưng cần phải khai quật, rèn luyện hun đúc, sau đó mới phát huy được tính thông suốt, tức là phải có sự nghiệp trước sau đó mới có tiền bạc, thường sau khi sự nghiệp phát triển ở tuổi trung niên thì tiền tài mắt bắt đầu vào như nước.

Sao Vũ khúc là Tướng tinh và cũng là Quả tú tinh, vì vậy thường cô đọc không có sự trợ giúp, hình thế lẻ loi đơn độc, thích tranh đấu, tranh giành thì sẽ có quyền, nhưng càng tranh thì càng cô (độc), vì vậy mới nói: “sao Vũ khúc có quyền mà không có Thế“, tay trắng dựng cơ đồthường có ý nghĩ thành tích là thuộc về bản thân mình. Tuy nhiên tính cách quyết không chịu nhận thua, những thứ học được thì khá tinh thông, trái lại, ngược với sao Thái dương.

Sao Thiên cơ là nhà hoạch định, sao Vũ khúc là người thực hiện, chủ về người có tài lãnh đạo và ham muốn quyền lực, kỳ vọng cao đối với bản thân, biết đánh biết giữ, biết công biết thủ, biết động biết tĩnh, giầu năng lực chấp hành, nhưng vì lúc nào cũng trong tình trạng muốn tranh đấu, nên đôi lúc nổi hứng có những phương pháp mới kỳ lạ. Những phương pháp này mặc dù là những kế hoạch không có tính toàn diện, nhưng thường dựa vào khả năng thực hiện quyết đoán, nên khi thực thi cũng có bài bản hẳn hoi. Vì vậy, những người mà mệnh có sao Vũ khúc, thì khá phù hợp tới những việc có liên quan đến “vàng”, thiên về những ngành liên quan đến tiền tệ, như ngân hàng, Cty chứng khoán, hoặc nhân viên thực thi pháp luật trong quân đội, cảnh sát, hoặc kế hoạch cố định theo ngành xây dựng. Mệnh nữ thì nên kinh doanh ngành ẩm thực, đá quý, hay theo ngành công giáo. Sao Vũ khúc miếu vượng thủ mệnh, tam phương tứ chính có cát tinh hội chiếu xung quanh chủ về người phụ nữ phú quý giầu sang.

Sao Vũ khúc cương nghị quyết đoán, ngoài ra còn là sao Quả tú, làm cho mô hình con người nặng về lý trí và sinh ra tác dụng khích lệ. Mặc dù có lợi cho sự bứt phá đối với sự nghiệp, đạt nhiều thành tích, hơn nữa lại là tài tinh tượng trưng cho mỏ vàng, là cát tinh nhưng lại có sức phá hoại đời sống hôn nhân, mà hôn nhân là một nửa của người đàn ông, thì nó lại là toàn bộ của người phụ nữ. Đối với nữ giới mà nói, hôn nhân thất bại là điều đáng tiếc lớn nhất trong cuộc đời. Vì thế cổ nhân có câu “Sao Vũ khúc tọa mệnh, nên là nam không nên là n“. Nếu sao Vũ khúc rơi vào thế hãm, gặp Xương Khúc lại gặp thêm Sát tinh, thì sẽ nhiều trắc trở, cô độc.

Ảnh hưởng của sao Vũ khúc đối với hôn nhân: hoặc kết hôn muộn, hoặc tình cảm vợ chồng sứt mẻ, hoặc thường phải xa cách, nếu không sẽ sinh ly tử biệt. Tất cả những nội dung này, đều nhìn vào vị trí cung mà sao Vũ khúc tọa mệnh, và cát hung của sao hội chiếu là có thể xác định được. Tuy nhiên, bất luận là tọa ở cung nào mà gặp sao Hóa Kị và Hỏa tinh, thì đều không tốt cho hôn nhân.

Mệnh nữ mà có sao Vũ khúc tọa thủ cung Mệnh, cổ nhân có câu “Vợ đoạt quyền chồng“, đó là vì Vũ khúc cương nghị quyết đoán, thích tranh đoạt. Nếu không ra ngoài làm việc mà chỉ ở nhà nội trợ, thì khó mà tránh được chiếm đoạt mất quyền lực của chồng. Tuy nhiên, người phụ nữ của công việc chính là đặc tính của sao Vũ khúc, phát huy thế mạnh trong xã hội và so tài cao thấp với nam giới, không những có thể gặp cát tránh hung, mà còn có thể giúp cho sự nghiệp khởi sắc. Vì thế mệnh nữ mà có sao Vũ khúc thủ mệnh, thì tốt nhất nên là người phụ nữ của công việc.

Người mà có sao Vũ khúc tọa thủ cung Mệnh, không cho phép bản thân nhàn rỗi, tích cực và sáng tạo trong công việc, phát triển và nỗ lực không ngừng, tràn đầy sức sống, đồng thời còn có cơ hội làm việc trực tiếp hoặc gián tiếp với các ngành: tài chính kinh tế, công nghiệp, công nghiệp nhẹ, nguồn khoáng sản,… chăm chỉ làm việc, việc gì cũng nên suy sét kỹ và chừa sẵn đường lui, phát huy khả năng chờ đợi và tính nhẫn nại, chịu khó kiên trì để phát triển những tiềm năng của bản thân.

Sao Vũ khúc đặc biệt nhạy cảm với sao Tứ Hóa, khi Vũ khúc hóa Lộc thì có thể tăng thêm nguồn tiền bạc và cơ hội kiếm tiền, buôn bán phát tài. Sao Vũ khúc hóa Quyền thì có năng lực đảm đương một mặt, nên phát triển theo hướng làm quan võ. Sao Vũ khúc hóa Khoa lại có khả năng văn nghệ, có lợi cho sự phát triển nghiên cứu, đạt tới mục đích công thành danh toại. Sao Vũ khúc hóa Kị dễ dẫn tới hiện tượng “gián đoạn giữa chừng“, việc gì cũng khó khăn chồng chất, phần nhiều là không thuận lợi, thiếu đường đi để có thể tiến hay thoái.

Sao Vũ khúc ưa thích đồng độ hoặc được 6 cát tinh vây chiếu, có thể tăng thêm khí thế cho Vũ khúc và phát huy trọn vẹn ưu điểm của Vũ khúc. Vũ khúc cũng thích gặp Lộc tồn để tăng thêm nguồn tiền bạc, gặp tam hóa Lộc Quyền Khoa để tăng thêm phần rạng rỡ của mình.

Vũ khúc gặp một trong ba sao Thất sát, Phá quân, tham lang đồng cung hoặc hội chiếu với Tứ hóa, vì “Sát Phá Lang” là then chốt cho những thay đổi lớn của cuộc đời mà sao Vũ khúc can thiệp vào trong đó, lại thêm sự nhạy cảm của Vũ khúc đối với nhóm Tứ hóa, thì sức mạnh đặc biệt được phát ra quả thực không được xem nhẹ.

Sao Vũ khúc – Lục Bân Triệu

Sao Vũ khúc trong thuyết ngũ hành thuộc âm kim, ở trên trời thuộc chòm sao Bắc Đẩu, hóa làm tài, là chủ tinh của cung Tài bạch. Ở trong mệnh người ta có thể phát có thể bại. Sao Vũ Khúc rất kị gặp sao Hóa Kị (năm Nhâm), gặp thì sự nghiệp thất bại. Gặp Sát tinh, thì điên đầu nát óc không thể dàn xếp được. Mừng nhất là gặp sao Hóa Lộc, nguồn tiền tài cuồn cuộn tới, sự nghiệp phát triển, uy danh lẫy lừng.

Vũ Khúc ở Thìn hoặc Tuất, có Tả phụ, Hữu bật, Thiên khôi, Thiên việt, Văn xương, Văn khúc hội chiếu, lại gặp tam hóa Khoa Quyền Lộc vây chiếu, là tối thượng cách. Vũ Khúc ở Tị hoặc Hợi thì bình thường, có kỹ năng chuyên môn. Nếu gặp Kình Đà Hỏa Linh là công việc về kỹ thuật. Vũ khúc thủ mệnh ở Mão là lạc hãm. Còn Tham lang ở Hợi, có Lộc tồn xung chiếu, hoặc đồng độ với sao Thiên mã và các phụ tinh cát diệu khác, chủ về thân thể béo mập, làm việc có khí phách, can đảm, có tác phong, đây là tượng Anh hùng mạt lộ gặp được quý nhân. Nếu có Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp, Thiên hình, là quân nhân võ sỹ, hoặc là đồ tể giết heo giết bò.

Sao Vũ khúc – Vương Đình Chi

Sao Vũ khúc miếu ở Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, hãm ở Mão.

Vũ Khúc là sao thứ sáu của Bắc Đẩu, thuộc âm kim, hóa khí làm “tài” (tiền tài).

Về tính cách, Vũ khúc chủ về quyết đoán mau lẹ, khuyết điểm của Vũ khúc là suy nghĩ nông cạn. Người có Vũ khúc thủ mệnh có thể phát nhanh mà cũng có thể bại nhanh.

Vũ khúc tính cương, vì vậy không nên có thêm Hỏa tinh, Linh tinh đồng độ, nếu gặp Hỏa Linh ắt dễ vì xung động nhất thời mà xảy ra tai ách, khi hóa giải tai nạn sẽ phải trả giá rất đắt.

Do tính cương, Vũ khúc cũng không nên gặp các sao Văn (Văn xương, Văn khúc, Hóa Khoa), nếu không sẽ chủ về do dự thiếu quyết đoán, nhưng bề ngoài thì giống như rất có chủ kiến, dẫn đến xử sự tiến thoái không hợp lý, giống như người có văn tài mà làm công việc quản lí về quân sự, đương nhiên không thích hợp.

Trong Đẩu Số, sao Vũ khúc tuy không phải là chiến tướng giống như Thất sát và Phá quân giong ruỗi nơi sa trường, nhưng xét ở góc độ tính cương thì cũng được liệt vào hàng quan võ. Cho nên, nói chung cũng có chút tính cô độc và hình khắc, không nhu hòa như các sao văn. Võ cương Văn nhu là đặc tính cơ bản.

Vũ khúc không ưa Hóa Kị, nếu hóa Kị sẽ chủ sự nghiệp thất bại, tiền tài hao tán, gặp sát tinh thì nên bình tĩnh nhẫn nại, nếu cố bạo động ắt sẽ sụp đổ. Nhưng Vũ khúc lại ưa Hóa Lộc, chủ về nguồn tiền tài không bị đứt đoạn, nếu lại gặp thêm Lộc tồn, Thiên mã thì chủ về phát tài lộc ở nơi xa hoặc ở tha hương.

Do tính cương, cô độc và hình khắc, nên Vũ khúc cũng gặp trở ngại về hôn nhân, chủ về gặp bất lợi nên kết hôn muộn hoặc sinh ly tử biệt. Nhẹ thì vợ chồng gần nhau thì ít, xa nhau thì nhiều, hoặc vợ chồng không hòa thuận, nặng thì phu thê ly tán. Nếu gặp Hóa Kị, Hỏa tinh, Cô thần, Quả tú thì phải xem tới sao hung là nhiều hay ít, kết hợp với Vũ khúc ở cung vị nào, để phán đoán mức độ hôn nhân bất lợi.

Nữ mệnh Vũ khúc, chủ về vợ đoạt quyền chồng, nhưng cũng chủ về người có khí khái của bậc trượng phu. Nếu có những sao Tả phụ, Hữu bật, Tam thai, Bát tọa hội chiếu sẽ là người phụ nữ tài giỏi, gặp thêm tam hóa Khoa, Quyền, Lộc và Thiên hình hội chiếu, thì quyền hành bổng lộc danh tiếng đều lớn, ắt là người có địa vị cao trong xã hội, nhưng bất lợi về hôn nhân. Nữ mệnh mà Vũ khúc rơi vào hãm địa, gặp tứ sát thì chủ về hình khắc cô độc, gặp thêm Hóa Kị thì có nguy cơ hung vong.

Bất kể nam hay nữ, Vũ khúc thủ mệnh, có Thiên khôi, Thiên việt mà không gặp Lục sát xung hội hoặc đồng độ, đều chủ về có thể nắm đại quyền về kinh tế, nên làm việc trong giới làm ăn kinh doanh.

Hai tính chất nổi trội của Sao Vũ Khúc là tài lộc và cô khắc. Vũ Khúc có tính chất cứng rắn, cô độc và hình khắc. Sao này chủ về hành động cụ thể và thiên về “chất”. Sao Vũ Khúc còn được biết đến là chủ tinh của cung Tài Bạch. Vũ Khúc tọa ở những cung khác nhau sẽ có những ý nghĩa khác nhau. Theo dõi bài viết dưới đây để xem luận giải chi tiết.

Tổng quan Sao Vũ Khúc

Vũ Khúc là sao có tính âm, hành kim và có tên gọi tắt là Vũ. Sao Vũ Khúc chủ về tiền tài, tuổi thọ và rất kị bị hãm địa hay khắc chế. Vũ Khúc miếu địa ở cung Thìn, Tuất, Sửu Mùi; vượng địa ở cung Dần, Thân, Tý, Ngọ; đắc địa ở cung Mão, Dậu và hãm địa ở cung Tỵ, Hợi.

Cung Tài Bạch, Quan Lộc hay Cung Phúc Đức đều không sợ tính chất cứng rắn của sao Vũ Khúc nhưng các cung còn lại rất ngại sự cô độc và hình khắc này. Sao Vũ Khúc có quan hệ mật thiết với tổ hợp Thất Sát – Phá Quân – Tham Lang và tổ hợp này có những ảnh hưởng nhất định đến tính chất của Vũ Khúc.

Tướng mạo

Người có sao Vũ Khúc tọa thủ cung mệnh thường có nước da hơi xanh xao. Những người này có khuôn mặt dài tròn, dáng người vừa phải, không cao cũng không thấp. Bên cạnh đó, mệnh Vũ Khúc thường có tông giọng cao, tiếng nói to, có tác phong lãnh đạo và nhanh nhẹn. Những người này toát lên khí chất lạnh lùng, ánh mắt vừa hiền lành vừa kiên định.

Nam giới có sao Vũ Khúc thường có sức khỏe, sức bền tốt, cơ bắp dẻo dai và yêu thích các hoạt động thể thao. Nữ giới thì có nhan sắc xinh đẹp. Vũ Khúc ở cung Thìn và Tuất thì người có thân hình cao và gầy. Vũ Khúc tọa thủ cung Mão thì dáng người đầy đặn, béo tốt, còn ở cung Dậu thì có thân hình cao lớn.

Người có sao Vũ Khúc ở vị trí đắc địa thì thường có nốt ruồi ở chỗ kín. Nếu hãm địa thì người có dáng nhỏ thấp, nước da ngăm, có nhiều vết ngấn, tóc rậm và không được đẹp.

Tính tình

Người có sao Vũ Khúc ở vị trí đắc địa là người có trí tuệ, thông minh và có ý chí. Những người này có đầu óc kinh doanh và có tài buôn bán. Đây là tuýp người có tính cách mạnh mẽ, bạo dạn, hiếu thắng và quả quyết. Nữ mệnh thì giỏi việc nước, đảm việc nhà, gan dạ, thẳng thắn.

Khi làm việc, sao Vũ Khúc giải quyết công việc lạnh lùng, quyết đoán, không ngại khó khăn vất vả và thường không chịu khuất phục. Những người có sao này chiếu thì tính cách thật thà, coi trọng chữ tín, sống tình nghĩa và coi trọng lợi ích. Vũ Khúc là sao giàu năng lượng, nhiệt tình và có tấm lòng lương thiện. Tuy nhiên, đôi lúc những người này có xu hướng thiên vị, hành động theo cảm tính.

Nữ mệnh Vũ Khúc là con người của công việc, phát huy được những thế mạnh và đạt được những vị trí nhất định trong xã hội. Tuy nhiên, trong cuộc sống gia đình, những người này thường bảo thủ, dễ gây ra mâu thuẫn, hiểu lầm vì họ thích nắm quyền hành và hay cằn nhằn, chỉ trích chồng cả những chuyện không cần thiết.

Sao Vũ Khúc thuộc về những người có năng lượng tích cực, tràn đầy sức sống và rất sáng tạo trong công việc. Họ là những người chăm chỉ, cầu tiến, luôn nỗ lực không ngừng và làm việc gì cũng suy tính kỹ càng. Đây cũng là tuýp người biết chờ thời cơ để phát huy năng lực của bản thân. Vũ Khúc thường có cơ hội làm việc trong các ngành về tài chính, kinh tế, công nghiệp, khoáng sản…

Tuy nhiên, khi ở vị trí hãm địa, Vũ Khúc lại là người tham lam, tàn nhẫn, cố chấp, kém thông minh và hà tiện, kibo. Với tính chất cô độc và cứng rắn, những người có sao Vũ Khúc thường bất lợi về hôn nhân.

Ý nghĩa công danh tài lộc

Sao Vũ Khúc có ý nghĩa tài lộc rất mạnh, nếu ở vị trí đắc địa thì cả cuộc đời được sống trong giàu sang, tiền bạc rủng rỉnh, có danh tiếng và sự nghiệp thành công.

Vũ Khúc hãm địa thì thường không được như ý, không được toại nguyện, công danh sự nghiệp gặp nhiều trắc trở. Những người này còn thường phải đi xa quê hương để lập nghiệp, không được nhờ người thân và gặp khó khăn về tài chính.

Điểm tốt của sao Vũ Khúc là sự quyết đoán, nhanh chóng, dứt khoát. Điểm yếu là thiếu sự cẩn thận, cân nhắc. Do đó, tính chất của Vũ Khúc là có thể dễ dàng phát triển một cách nhanh chóng, cũng có thể thất bại trong phút chốc.

Ý nghĩa phúc thọ, tai họa

Dù ở vị trí đắc địa hay hãm địa, Vũ Khúc vẫn có tính chất cô độc nên thường phải cách biệt với người thân, ít bạn bè. Nữ mệnh có sao Vũ Khúc mà không có nhiều sao tốt đẹp đi cùng thì thường trắc trở, lận đận tình duyên.

Sự kết hợp của Sao Vũ Khúc với các sao khác

Khi kết hợp với lục cát tinh, sao Vũ Khúc có thể phát huy trọn vẹn ưu điểm và tăng thêm khí thế. Lục cát tinh bao gồm: Tả Phù, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi và Thiên Việt. Lộc Tồn hội hợp cũng rất tốt cho Vũ Khúc trong việc tăng thêm tiền bạc, của cải, gặp tam hóa Lộc – Quyền – Khoa thì càng dồi dào, dư dả.

Tuy nhiên, Lộc Tồn đồng cung với Vũ Khúc thì không tốt, vì khi đó, Kình Dương và Đà La sẽ giáp cung. Hay Vũ Khúc gặp Hóa Lộc, Lộc Tồn, Thiên Mã cũng rất vượng về tài chính, tiền bạc dồi dào như nước; nhưng phải đi xa quê hương, đặc biệt khi tọa thủ ở cung Dần.

Vũ Khúc gặp Văn Khúc ở vị trí đắc địa là người thông minh, học cao hiểu rộng, văn võ song toàn. Sao Vũ Khúc tọa thủ cùng Lộc Tồn, Hóa Quyền ở cung Dần, Thân có số giàu nứt đố đổ vách. Nữ mệnh có Vũ Khúc, Hóa Quyền là người khôn khéo, chăm chỉ, tận tụy, gây dựng sự nghiệp cho chồng và khiến chồng phải nể sợ.

Vũ Khúc gặp Thiên Phủ, Tử Tướng là cách cục giàu có, phú quý và sống thọ. Vũ Khúc, Tấu Thư, Đào Hoa, Thiên Hỷ là cách cục của các ca sĩ, kịch sĩ tài năng hoặc thợ may lành nghề, khéo léo. Những người có Vũ Khúc, Thiên Hình, Thiên Riêu và Tấu Thư thì phù hợp làm thợ mộc.

Tuy nhiên, khi Vũ Khúc gặp các sao như Văn Xương, Văn Khúc, Hóa Khoa thì sẽ mất đi sự quyết đoán, trở nên do dự, thường rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Sao Vũ Khúc ở vị trí hãm địa có phụ tinh là Văn Xương, Văn Khúc và các sát tinh thì cuộc đời càng trở nên cô độc và có nhiều trắc trở hơn.

Hôn nhân của những người có sao Vũ Khúc thường không thuận lợi, chủ về kết hôn muộn hoặc sinh ly tử biệt. Trục trặc nhẹ thì vợ chồng không được ở gần nhau, nặng thì chia xa, ly tán.

Vũ Khúc chiếu mệnh, không có lục sát tinh mà có thêm phụ tinh Thiên Khôi, Thiên Việt thì là người có quyền hành, có ảnh hưởng trong kinh tế, trong giới làm ăn kinh doanh. Sao Vũ Khúc gặp Hóa Quyền thì có khả năng tập trung phát triển chuyên môn, phù hợp với định hướng quan võ. Vũ Khúc gặp Hóa Khoa thì có năng khiếu văn nghệ, nghiên cứu, dễ công thành danh toại.

Vũ Khúc gặp Hóa Kỵ thì làm ăn không thuận buồm xuôi gió, gặp nhiều trắc trở, khó khăn chồng chất, sự nghiệp thất bại, tiền tài hao tán. Vũ Khúc gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh cũng rất xấu, dễ xảy ra tai họa và phải giả giá đắt. Cô Thần, Quả Tú, Đẩu Quân, Thái Tuế khi gặp sao Vũ Khúc sẽ làm tăng tính hiu quạnh, lẻ loi, đơn côi của sao này.

Vũ Khúc đồng cung với Phá Quân ở cung Tỵ, Hợi là người tham lam, bất lương, cả đời long đong, lận đận, vất vả, lao tâm khổ tứ. Những người này không giữ được gia sản của cải được để lại, phá tán cho đến hết. Người có Sao Vũ Khúc ở cung Mão thì dễ bị tai nạn liên quan đến điện, lửa, sét đánh và bệnh về thần kinh. Vũ Khúc, Phá Quân gặp Kình Dương, Đà La thì dễ bị khốn hại vì tiền. Vũ Khúc ở vị trí hãm địa có Kiếp Sát đồng cung, Kình Dương hội về thì rất gian ác, bất lương, giết người không ghê tay, sát nhân khát máu.

Vũ Khúc đồng cung với các chính tinh như Thiên Phủ, Thái Âm, Thái Dương, Tử Vi, Thiên Tướng thì tốt cho tài lộc, khi có thêm các phụ tinh như Hóa Lộc, Lộc Tồn, Thai Tọa, Quang Quý, Tả Phù, Hữu Bật, Long Trì, Phượng Cái, Hóa Quyền… thì con đường tiền tài càng hanh thông, dồi dào.

Vũ Khúc gặp Hóa Khoa thì chủ về có danh tiếng trong phạm vi ngành nghề công việc nhưng chưa chắc đã nổi tiếng trong xã hội. Ưu điểm khi hai sao này gặp nhau là tăng tính chính xác, sự sáng suốt khi đưa ra các quyết định, lựa chọn. Sao Vũ Khúc gặp Hóa Kỵ chủ về tình trạng khó khăn tài chính, tổn thất tiền bạc, việc kinh doanh bất ổn.

Hóa Quyền khi đồng cung sẽ làm tăng sự hiển hách của sao Vũ Khúc, chủ về những hành động dũng cảm, quả quyết và quyết đoán. Tuy nhiên, Vũ Khúc đồng cung Hóa Quyền cũng chủ về sự thủ đoạn, mưu mô, ích kỷ, không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Sao Vũ Khúc gặp Hóa Lộc thì dễ dàng tạo dựng sự nghiệp, tài lộc dồi dào.

Tổ hợp tinh hệ của Sao Vũ Khúc

Trong tổ hợp tinh hệ, sao Vũ Khúc đồng độ với năm sao: Thiên Phủ, Tham Lang, Thiên Tướng, Thất Sát và Phá Quân. Vũ Khúc – Thiên Phủ đối cung với Thất Sát. Vũ Khúc – Thất Sát đối cung với Thiên Phủ. Vũ Khúc – Thiên Tướng đôi cung với Phá Quân. Vũ Khúc – Phá Quân đối cung với Thiên tướng. Vũ Khúc – Tham Lang đối cung không có chính diệu, còn Vũ Khúc độc tọa thì đối cung với Tham Lang.

Một số cách cục của sao Vũ Khúc là Vũ Khúc – Thiên Phủ – Thất Sát ở các cung Tý, Ngọ, Mão, Dậu; Vũ Khúc – Phá Quân – Thiên Tướng ở các cung Dần, Thân, Tỵ, Hợi; Vũ Khúc – Tham Lang ở các cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Cách cục Vũ Khúc – Phá Quân – Thiên Tướng mang tính chất cô độc và hình khắc nhất. Vì Phá Quân sẽ làm biến chất Vũ Khúc thành nóng nảy, thiếu suy nghĩ và dễ vì xung đột nhất thời mà dẫn đến thất bại.

Sao Vũ Khúc ở cung Mệnh

“Miệu vượng thể đại thân trường

Tính thời quả quyết cương cường chẳng sai

Vũ có mao phát khác người

Giáp ký thương cách sách nơi anh hùng

Canh tân nhâm quý cách trung

Hãm cung lại ngộ kiếp không kể gì

Hình thể da lại đen sì

Người thời tiêu thiểu nói thì thanh cao

Phá tài bầu phạt lao đao

Chẳng trời cô quả làm sao mới toàn

Một là mão vị miếu viên

Hai là mùi sửi có quyền có uy”

Vũ Khúc đơn thủ

Sao Vũ Khúc độc tọa ở cung Thìn hoặc Tuất, gặp cát tinh thì chủ về nắm quyền tài chính, gặp sát tinh thì nên làm tiểu thương, không nên theo đuổi võ nghiệp. Vũ Khúc độc tọa sẽ đối với Tham Lang, tính chất tương tự như Vũ Khúc – Tham Lang ở cung Sửu, Mùi. Người có sao Vũ Khúc thủ mệnh có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng cung thì chủ về rời xa quê hương để lập nghiệp.

Vũ Khúc nữ mệnh

Sao Vũ Khúc mang nặng tính cô độc nên không phù hợp với nữ mệnh. Trong cuộc sống hôn nhân, những người phụ nữ này thường có nhiều quyền lực hơn chồng, chủ về kết hôn muộn. Họ còn là những người có phong thái của bậc trượng phu.

Nếu có thêm Tả Phù, Hữu Bật, Tam Thai, Bát Tọa hội chiếu thì là người tài giỏi. Nếu có Hóa Khoa, Hóa Lộc, Hóa Quyền và Thiên Hình thì là người có quyền hành, có bổng lộc, có tiếng tăm và có địa vị cao trong xã hội. Nữ mệnh Vũ Khúc ở vị trí hãm địa, có tứ sát thì chủ về cô độc, có thêm Hóa Kỵ thì có nguy cơ suy vong, thịnh vượng lên rồi lại nhanh chóng suy tàn.

Vũ Khúc – Thiên Phủ

Vũ Khúc – Thiên Phủ đồng cung ở cung Tý hoặc Ngọ đều tốt, chủ về sống thọ. Tuy nhiên, nếu Vũ Khúc – Thiên Phủ ở cung Tý mà cung Phụ Mẫu có Thái Dương hãm địa thì dễ mồ côi từ nhỏ hoặc không được cha mẹ bảo bọc, che chở, nuôi dưỡng. Do đó, Vũ Khúc – Thiên Phủ ở cung Ngọ là tốt hơn.

Cách cục này là cách cục ít tính hình khắc nhất của sao Vũ Khúc, phù hợp với nữ mệnh. Vũ Khúc – Thiên Phủ gặp Thiên Khôi, Thiên Việt thì chủ về đắc ý trong kinh doanh; còn nếu gặp Tả Phù, Hữu Bật hay Văn Khúc, Văn Xương thì chủ về thông minh.

Vũ Khúc – Thiên Tướng

Sao Vũ Khúc – Thiên Tướng đồng cung ở hai cung Dần hoặc Thân, chủ về làm công ăn lương, không nên làm chủ hay một mình cáng đáng công việc. Vũ Khúc – Thiên Tướng có Văn Xương, Văn Khúc hội về thì chủ về thông minh, khéo léo, giỏi giang.

Vũ Khúc – Thiên Tướng cùng cung với Văn Khúc, có thêm các sao đào hoa, đặc biệt là Thiên Diêu thì công việc trôi nổi, không ổn định một nghề. Cách cục này cần phải rất nỗ lực, nghị lực thì mới có thể có sự nghiệp.

Vũ Khúc – Thiên Tướng thủ mệnh ở cung Dần, nếu Tham Lang thủ cung thân ở cung Tý có các sát tinh, kỵ tinh hội về thì năm Tý phải đề phòng hạn sông nước. Nếu cung tài bạch là Liêm Trinh – Thiên Phủ có phụ tinh Hóa Kỵ thì nên làm những công việc như y dược, hóa nghiệm, tang lễ…

Vũ Khúc – Thiên Tướng chiếu mệnh, cung Thiên Di có Phá Quân, Hóa Lộc thì tuy không phải người đứng đầu nhưng sẽ có danh vọng, gánh vác những trọng trách quan trọng. Vũ Khúc – Thiên Tướng cùng cung với Văn Khúc, đối cung với Thiên Mã mà không có Hóa Lộc, Lộc Tồn là người có số mệnh lênh đênh, trôi nổi.

Vũ Khúc – Tham Lang

Vũ Khúc – Tham Lang thủ mệnh ở cung Sửu hoặc Mùi, nếu gặp Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh thì là cách cục đẹp, tọa ở cung tài bạch và điền trạch cũng gặp nhiều may mắn. Nếu không có cát tinh mà chỉ có sát tinh thì chủ về phát nhanh, bại nhanh.

Vũ Khúc – Tham Lang chiếu mệnh, đồng cung với Hỏa Tinh, Linh Tinh, nếu gặp sao lộc thì chủ về giàu có, nếu gặp Thiên Khôi, Thiên Việt, Tả Phù, Hữu Bật thì chủ về sang trọng, quyền quý. Sao Vũ Khúc – Tham Lang gặp Hóa Kỵ, hội với Linh Tinh, Hỏa tinh thì chủ về thông minh và giỏi trong chuyên môn nghề nghiệp, đặc biệt ở lĩnh vực công nghệ, khoa học kĩ thuật.

Vũ Khúc – Thất Sát

Vũ Khúc – Thất Sát chiếu mệnh ở cung Mão, gặp các sát tinh, kỵ tinh sẽ dễ gặp những tai nạn bất trắc. Đây là tổ hợp sao có nguy cơ vì tranh giành tiền bạc mà động thủ, thậm chí là mất mạng. Những người có tổ hợp sao này có thể đạt được những công trạng cao trong nghiệp võ.

Vũ Khúc – Phá Quân

Vũ Khúc – Phá Quân ở cung Tỵ hoặc Hợi, đồng cung với Hỏa Tinh, Linh Tinh chủ về tự lập, nếu có cát tinh thì cuộc đời gánh nhiều trọng trách quan trọng, thích hợp tác với người khác. Vũ Khúc – Phá Quân ở cung Hợi chủ về thị phi, không ổn định. Nếu cung Phụ Mẫu là Thái Dương hãm địa thì cuộc đời thiếu sự chăm sóc của cha mẹ.

Sao Vũ Khúc ở Cung Phúc Đức

“Phúc đức phi lực kiến an

Phá quân đồng tẩu tay hoàn bất vinh

Thiên tướng vật cảnh phương vinh

Thất sát thì phải thân mình chẳng yên

Cự ôn có điền ắt có tranh phi”

Sao Vũ Khúc miếu vượng ở cung Phúc Đức có cát tinh hội hợp chủ về hưởng phúc, quyết đoán, đưa ra các quyết định, lựa chọn đúng đắn. Nếu Vũ Khúc hãm địa thì chủ về vì vật chất mà hao tổn tinh thần. Vũ Khúc gặp Hóa Kỵ ở cung này thì thường hao tâm tốn sức vì chuyện tiền bạc.

Vũ Khúc đồng cung hoặc có Phá Quân hội chiếu ở cung Phúc Đức, gặp thêm Đà La thì nội tâm buồn phiền, phải bôn ba bận rộn. Nếu Vũ Khúc đồng cung hoặc hội chiếu với Thất Sát, gặp thêm Thiên Mã thì vất vả nhưng không đạt được thành tựu. Kết hợp với các sát tinh thì càng trở nên nóng nảy, vội vàng, nếu có cát tinh chiếu thì mới mong có thành tựu.

Vũ Khúc – Thiên Phủ đồng cung gặp cát tinh thì chủ về hưởng thụ, gặp sát tinh thì chủ về sự do dự, thiếu quyết đoán dẫn đến khó khăn trong việc giải quyết các vấn đề và tinh thần bất ổn. Sao Vũ Khúc – Tham Lang đồng cung hoặc hội chiếu thì chủ về hưởng thụ vô độ, ăn chơi đàng điếm. Nếu có thêm Thiên Diêu thì càng dễ rơi vào chuyện trăng hoa, ong bướm. Nếu có thêm Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh thì dục vọng cao, nhu cầu ham muốn hưởng thụ vật chất lớn.

Vũ Khúc – Thiên Tướng đồng cung, hợp với cát tinh hội chiếu thì có thể hưởng thụ, còn nếu có sát tinh hội chiếu thì thời trẻ và trung niên tinh thần hao tổn, đến vãn niên mới có thể thanh thản đầu óc.

Sao Vũ Khúc ở Cung Quan Lộc

Sao Vũ Khúc ở cung Quan Lộc thích hợp với nghiệp võ hay có thể theo các ngành như tài chính, tiền tệ, ngân hàng, kinh doanh hay các công việc có tính chất “hành kim”. Vũ Khúc miếu vượng hội hợp với Hóa Lộc, Hóa Khoa, Hóa Quyền hoặc kết hợp với Lộc Tồn, Thiên Mã thì có tài về tài chính kinh tế, đóng vai trò quan trọng trong giới kinh doanh, có sự nghiệp phát triển. Có khả năng trở thành nhà phân tích kinh tế tài ba nếu có thêm Văn Xương, Văn Khúc, Long Trì, Phượng Các.

Vũ Khúc – Phá Quân hội chiếu, có thêm Thiên Hình thì hợp với các ngành như quân đội, cảnh sát, công tác bảo an. Sao Vũ Khúc có Thất Sát cùng với lục cát tinh hội chiếu thì văn võ song toàn, là người có vị thế, chỗ đứng quan trọng. Vũ Khúc – Tham Lang đồng cung thì thích hợp kinh doanh, buôn bán nhất, cũng có khả năng làm trong giới chính trị. Nếu hội với Hỏa Tinh, Linh Tinh thì chủ về hoạnh phát hoạnh phá, tức là làm được nhiều mà mất cũng nhanh.

Vũ Khúc gặp Hóa Kỵ thì gặp khó khăn, trắc trở trong kinh doanh, nên làm công ăn lương. Dù vậy, sự nghiệp vẫn gặp nhiều thăng trầm, sóng gió và thường có những hành động, phản ứng gây hại cho bản thân. Sao Vũ Khúc gặp tứ sát tinh thì cuộc đời thị phi, trở ngại, rơi vào tình huống bối rối, khó xử, vất vả mà không thu hoạch được bao nhiêu, không có nhiều thành tựu.

Vũ Khúc – Thiên Phủ đồng cung ở cung Quan Lộc thì gặp nhiều thuận lợi trong ngành tài chính, kinh tế, kế toán. Những người này có năng lực bẩm sinh trong việc quản lý tài chính. Nếu có thêm cát tinh hội chiếu thì có thể đứng đầu, nắm quyền điều hành, quyết định về kinh tế. Nếu sát tinh hội chiếu thì giỏi trong thiết kế, nghệ thuật và có thể trở thành chuyên môn. Trong trường hợp có Xương – Khúc, Long – Phượng đồng cung hoặc hội chiếu thì công việc rất phát đạt.

Sao Văn Khúc – Tham Lang đồng cung ở cung Quan Lộc có thêm cát tinh thì phù hợp kinh doanh, buôn bán. Văn Khúc – Liêm Trinh đồng cung ở cung Quan Lộc có thêm Hóa Kỵ thì sự nghiệp, tiền bạc gặp nhiều trở ngại, làm gì cũng cần xem xét, tính toán kỹ lưỡng nếu không sẽ dễ phá sản, thất bại.

Vũ Khúc – Thiên Tướng đồng cung chủ về văn võ song toàn, phù hợp làm chính trị gia hay làm trong ngành quân đội, công an, cảnh sát, công tác bảo an. Cần chú ý, cẩn trọng trong mọi hành động nếu kinh doanh, buôn bán.

Vũ Khúc – Thất Sát đồng cung tại cung Quan Lộc có thêm các sao Khôi – Việt, Tả – Hữu, Thai – Tọa, Phong Cáo thì hợp theo đuổi công việc trong quân đội hay cảnh sát và sẽ đạt được công danh. Nếu Sao Vũ Khúc đồng cung hoặc hội chiếu với Thiên Phủ thì có thể phát triển sự nghiệp trong ngành ẩm thực.

Vũ Khúc – Phá Quân đồng cung thì hợp với ngành công – thương nghiệp. Nếu có Thiên Phủ hội chiếu thì có thể kinh doanh về thực phẩm. Tuy nhiên, đây là cách cục phải trải qua nhiều sóng gió, thử thách và khó khăn, nếu có sát tinh thì không nên đầu tư lớn.

Sao Vũ Khúc ở Cung Tài Bạch

“Tài bạch buôn bán đa thành

Vương cung thời cũng tung hoành ăn chơi

Thiên tướng chiếu có đủ sài

Lại thêm hóa kỵ được nơi sinh tài

Phá quân tây khứ đông lai

Thát sát bạch thủ sinh tài thành gia

Tham lang mộ địa văn hoa

Ngoài 30 tuổi tài hòa đầu thay

Kiếp không đói khó đã cháy”

Sao Vũ Khúc là sao chủ quản về tiền bạc, nếu miếu vượng ở cung Tài Bạch thì chủ về tiền bạc dồi dào, có năng lực quản lý tiền bạc. Vũ Khúc miếu vượng có thêm Hóa Lộc, Lộc Tồn, Thiên Mã là cách cục rất giàu có. Tuy nhiên, nếu chỉ có Hóa Lộc, Lộc Tồn mà không có cát tinh đồng cung hoặc hội chiếu thì gặp khó khăn trong việc kiếm tiền, phải lao tâm khổ tứ mới kiếm được tiền.

Vũ Khúc không thích hội chiếu với Phá Quân, cách cục này dù có cát tinh thì cũng chủ về tiền bạc tụ tán bất thường, tiền đến rồi lại đi, không tích lũy được. Nếu có sát tinh tụ về thì càng chủ về hao tán tiền của. Sao Vũ Khúc ưa đồng cung hoặc hội chiếu với Tử Vi, Thiên Tướng, thịnh vượng, dồi dào về tiền tài, vật chất.

Sao Vũ Khúc hội chiếu với Tham Lang, Hỏa Tinh hoặc Tham Lang, Linh Tinh thì dễ có tiền của bất ngờ. Vũ Khúc đồng cung với Kình Dương, Đà La thì dễ vì tiền bạc mà nảy sinh tai họa. Vũ Khúc gặp Hóa Kỵ thì gặp nhiều khó khăn về tài chính, tiền bạc; gặp Không – Kiếp thì vất vả kiếm tiền nhưng hao tán nhiều, ít thành tựu.

Cách cục Vũ Khúc đồng cung với Thiên Phủ có thêm Tả Phù, Hữu Bật, Lộc Tồn, Hóa Lộc hội chiếu là cách cục đại phú đại quý. Nếu gặp sát tinh thì vẫn có cuộc sống ấm no, đủ đầy, còn nếu chỉ có Vũ Khúc – Thiên Phủ thì cuộc sống giàu có, sung túc. Sao Vũ Khúc đồng cung với Tham lang, có Lộc Tồn, Hóa Lộc, hội chiếu với Hỏa Tinh, Linh Tinh thì sự nghiệp, tiền bạc phát triển nhanh chóng.

Nếu hội chiếu với các sao đào hoa thì chủ về phát tài nhờ sắc. Nếu gặp Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao thì chủ về phá sản vì cờ bạc. Người có “Vũ Khúc – Tham Lang” thì khí phát đạt khi còn trẻ, phải đến tuổi trung niên mới mong đạt được thành tựu, giàu có.

Cách cục Vũ Khúc đồng cung với Thiên Tướng, hội với Tử Vi chủ về sự thịnh vượng, dồi dào tiền bạc, của cải. Nếu gặp sát tinh thì dựa tay nghề khéo léo, kỹ năng chuyên môn giỏi giang để kiếm tiền. Sao Vũ Khúc – Thất Sát không có sát tinh thì có thể gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Nếu có Hóa Lộc, Lộc Tồn thì cuộc sống dư giả, sung túc, hậu vận có của ăn của để, có tiền tích lũy.

Nếu gặp sát tinh thì tiền bạc, của cái tụ tán bất thường, phát lên nhanh, mất đi đột ngột. Nếu có cả Thiên Hình hội chiếu thì dễ vì tiền mà sinh tai vạ. Nếu đồng cung với Kình Dương hoặc Hỏa Tinh thì dễ nảy sinh tranh giành, cướp đoạt; nếu gặp Âm Sát hoặc Kiếp Sát thì càng xấu.

Sao Vũ Khúc ở Cung Thiên Di

“Thiên di mã ở vương cung

Bắt nghi tích thử thị trong tiếng hành

Tham phủ thương mại hữu danh

Phá quân thất sát công mình chẳng an

Dương đà không khiếp khôn toàn

Chẳng đeo bệnh tật thì liền thị phi”

Sao Vũ Khúc tọa ở cung Thiên Di thường mang ý nghĩa bất lợi khi đi xa hoặc không nên di dời đến nơi khác. Vì vậy, những người có Vũ Khúc ở cung Thiên Di sẽ rất tốn công phí sức, lao tâm khổ tứ khi xuất ngoại. Cho dù có cát tinh thì cũng phải bươn chải, chịu nhiều khổ cực, vất vả rồi mới phát tài.

Ở cung này, nếu Vũ Khúc đồng cung hoặc hội chiếu với Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Thiên Hư thì không đạt được thành tựu dù phải trải qua nhiều phong ba bão táp. Điều đó khiến những người này dễ suy nghĩ bi quan, tiêu cực.

Vũ Khúc – Thiên Phủ đồng cung ở cung Thiên Di thì sẽ giàu có nếu xuất ngoại, đi xa sẽ phát tài. Nếu có Đà La, Hỏa Tinh, Kiếp Sát thì cần chú ý đề phòng bị kẻ tiểu nhân hãm hại. Nếu có Kình Dương thì dễ liên quan, dính dáng đến kiện tụng, pháp luật. Sao Vũ Khúc – Tham Lang đồng cung, nếu không có Hỏa Tinh và Linh Tinh thì cũng chủ về đi xa phát tài. Nếu có Hỏa Tinh, Linh Tinh thì chủ về thị phi, tranh chấp. Nếu gặp Lộc Tồn, Hóa Lộc, Hóa Khoa thì vừa có danh tiếng vừa có tiền tài.

Sao Vũ Khúc đồng cung với sao Thất Sát thuộc về những người quen biết rộng rãi, nhiều mối quan hệ, nhờ đó mà có tài lộc, tiền của. Nếu gặp nhiều sát tinh, kỵ tinh thì dễ bị tai họa, dễ dính dáng đến ngục tù, pháp luật.

Sao Vũ Khúc ở Cung Điền Trạch

“Điền trạch ấy của tiền nhân

Hãm thời thái tổ lập thân chẳng thành

Phá quân quả đắng tan tành

Tương thời tiêu phá hậu thành điều ra

Tham lang vân tuế vinh hoa

Hỏa linh càng vượng trong nhà tỏa tai

Tả hữu lại địa thịnh tài

Không kiếp tiếng thoái chẳng phai chẳng toàn”

Sao Vũ Khúc có Hỏa Tinh đồng cung hoặc hội chiếu chủ về có thêm đất đai, tài sản. Nếu Vũ Khúc gặp Hóa Kỵ thì dễ vì đất cát mà hao tán tiền tài, chủ về cuộc đời thường ở nhà cũ, khi kinh doanh bất động sản sẽ dẫn đến khó khăn về tài chính. Sao Vũ Khúc hội chiếu Phá Quân có Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao, Hóa Kỵ thì có nguy cơ cao tán gia bại sản.

Vũ Khúc và Thiên Phủ đồng cung thì vừa có nhà cửa, đất đai ông bà, bố mẹ để lại, vừa tự mua thêm được. Vũ Khúc – Tham Lang đồng cung thì có khả năng có thêm điền sản sau tuổi trung niên. Sao Vũ Khúc gặp Hóa Kỵ thì dễ liên quan đến pháp luật, tù tội vì nhà cửa, đất cát. Nếu có các sao đào hoa hội chiếu thì chủ về hào nhoáng, sáo rỗng, không có năng lực bên trong. Những người này cần cẩn trọng khi mua nhà, mua đất.

Sao Vũ Khúc đồng cung với Phá Quân chủ về rời khỏi nơi ở cũ và chủ về tán gia bại sản, mất hết đất đai. Vũ Khúc – Thất Sát cũng mang ý nghĩa tương tự, tiêu tán hết điền sản được thừa kế, cố gắng đến tuổi trung niên mới mua thêm được đất đai. Cung Điền Trạch có Vũ Khúc, Thiên Tướng, cung kế cận có Cự Môn, Hóa Lộc hoặc Thiên Đồng, Hóa Lộc là cách cục đẹp, “tài ấm giáp ấn” có rất nhiều bất động sản, chủ về gia trạch hưng thịnh. Nhưng nếu cung kế cận vừa có Kình Dương, vừa có Hóa Kỵ là cách “hình kỵ giáp ấn”, gia trạch dễ có chuyện kiện tụng, chuyện không lành, phá tán tài sản.

Sao Vũ Khúc ở Cung Phu Thê

“Thê thiếp khó lên vợ chồng

Vi bàng sớm lấy chẳng toàn được em đâu

Vương cung vì vợ lên giàu

Ãm cung vì vợ âu sầu xót xa

Thát sát có thể khác ba

Dương kiếp không đà có thể khắc hai”

Sao Vũ Khúc ở cung Phu Thê thì chủ về kết hôn muộn. Nếu có thêm Thất Sát, Phá Quân thì chủ về ba lần kết hôn. Vũ Khúc gặp Xương – Khúc, Hóa Khoa thì vợ/chồng là người có tài, có đức. Nếu có Lộc Tồn, Thiên Mã thì nhờ người phối ngẫu mà có tiền bạc. Nếu gặp sát tinh, kỵ tinh thì vì vợ/chồng mà phá sản. Sao Vũ Khúc rất sợ gặp Hóa Kỵ, dễ ly tán vì thiếu thốn vật chất, nghèo khổ. Nếu Vũ Khúc gặp Thiêu Diêu thì nên cưới người mình yêu, nếu cưới vì mai mối thì sẽ chia ly.

Nữ mệnh có sao Vũ Khúc hội với Thất Sát, Phá Quân, Hóa Kỵ dễ gặp đổ vỡ trong hôn nhân, dễ làm vợ lẽ hoặc chồng bị yếu sinh lý. Cách cục này cũng chủ về hữu danh vô thực. Vũ Khúc gặp Hỏa Tinh hoặc Hóa Kỵ thì chủ về cuộc đời cô độc, lẻ loi. Sao Vũ Khúc có Hóa Lộc đồng cung thì chồng rất giỏi kinh doanh. Vũ Khúc gặp Hóa Quyền thì chồng là người có quyền, có địa vị, giỏi giang, có danh vọng. Vũ Khúc gặp Hóa Khoa, không có sát tinh thì chồng là người có danh lợi. Vũ Khúc – Thiên Phủ đồng cung dễ làm tiểu tam, yêu người đã có vợ.

Vũ Khúc – Tham Lang đồng cung, nữ mệnh, chủ về vợ là người có quyền hành, lấn lướt chồng, có tính đào hoa. Những người này nên kết hôn muộn hoặc lấy chồng lớn hơn nhiều tuổi, nên lấy chồng làm những công việc liên quan đến nghệ thuật, giải trí. Sao Vũ Khúc đồng cung với Thiên Tướng thì số mệnh nhiều khó khăn, trở ngại. Nam mệnh sẽ lấy được vợ đẹp nhưng phải tranh giành nhiều, nữ mệnh nếu lấy chồng ngang tuổi thì thường phải chịu cảnh xa cách,

Vũ Khúc – Thất Sát đồng cung, có thêm lục cát tinh thì dễ nảy sinh chuyện tình cảm hoặc có sự tranh chấp trong tình yêu. Vũ Khúc – Thất Sát gặp Đà La thì chuyện hôn nhân không được êm đềm mà gặp nhiều sóng gió. Hội thêm các sát tinh thì người phối ngẫu dễ gặp chuyện thương tâm đột ngột. Nam mệnh có Vũ Khúc – Phá Quân thì chủ về sợ vợ. Nếu có thêm Hóa Kỵ và một trong các sao như Địa Không, Địa Kiếp, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Tả Phù, Hữu Bật thì dễ rơi vào trường hợp vợ lừa dối, thiếu chung thủy.

Sao Vũ Khúc ở Cung Tử Tức

“Tử tức chỉ có một giai

Hoặc là vợ thứ có ai sinh nhiều

Phá quân hình khắc chẳng yên

Khối hư hãm địa thời nhiều chút cao

Hỏa linh không kiếp không sao

Dương đà hư khốn ra vào con tinh”

Sao Vũ Khúc tọa cung Tử Tức chủ về khắc, con cái thẳng thắn, chính trực nhưng cư xử không khéo léo, thiếu sự hòa hợp. Đối với nam mệnh, thường hai vợ, chính thất thường chỉ sinh con gái, vợ lẽ sinh con trai. Cung Tử Tức có Vũ Khúc, Thất Sát, Hóa Kỵ thì con cái sinh ra dễ bị thiếu tháng. Sao Vũ Khúc có Thất Sát hội chiếu thì phải đụng chạm đến dao kéo khi sinh con. Vũ Khúc nhập cung Tử Tức còn chủ về có con rể tốt, trợ giúp được cho bố mẹ vợ. Vũ Khúc gặp đủ tứ sát thì chủ về tuyệt tự, không có con cái nối dõi.

Sao Vũ Khúc độc tọa gặp các lục cát tinh thì con cái lanh lợi, thông minh nhưng ít con. Nếu có Hồng Loan, Thiên Hỷ thì thường có con gái. Vũ Khúc đồng cung Thiên Phủ mà gặp sát tinh thì thường chỉ có một con. Vũ Khúc gặp Tham Lang thì thường sau bốn mươi tuổi mới có con trai. Vũ Khúc – Thiên Tướng ở cung Tử Tức thì chủ về có con rể trước rồi mới sinh con trai.

Sao Vũ Khúc ở Cung Phụ Mẫu

“Phụ cung miếu vượng bất nghi

Trung thân khoái lạc tăng thì dám đương

Lại thêm thọ khảo vệ cương

Tiền nhân phúc thọ ấy càng vượng đa

Phụ mẫu hiền hậu đôi chày

Tính người hiền hậu tướng dày phương niên”

Sao Vũ Khúc tọa ở cung Phụ Mẫu thì chủ về hình khắc, gây đến những điều bất lợi, không may cho cha mẹ. Vũ Khúc miếu vượng có cát tinh hội chiếu thì nên làm con nuôi của bác hoặc chú hay sống xa cha mẹ để giảm bớt sự hình khắc đối với cha mẹ. Nếu lúc bé hay khi còn trẻ làm cha mẹ hao tán tiền bạc, điền sản vì bị tai nạn hay bệnh tật thì sẽ không còn khắc cha mẹ nữa.

Ở cung Phụ Mẫu, sao Vũ Khúc gặp Thiên Phủ, Thiên Thọ có thể tránh khắc cha mẹ nhưng vẫn chủ về thiếu tình yêu thương của cha mẹ, không được cha mẹ yêu thương. Nếu có tứ sát tinh hội chiếu thì chủ về cha mẹ mất, mắc bệnh hiểm nghèo hay kinh tế khó khăn. Sao Vũ Khúc đồng cung hoặc hội chiếu với Thất Sát, Phá Quân thì chủ về xung khắc, gây hại cho cha mẹ. Vũ Khúc đồng cung với Thiên Tướng, hội chiếu với cát tinh thì giảm bớt được sự xung khắc.

Sao Vũ Khúc ở Cung Huynh Đệ

“Miếu thời 2 người được cả hãm thì 1 người

Khúc xương tả hữu sáng

Thiến tướng là kẻ tốt tươi thay là

Hóa linh không kiếp dương đà

Ấy là cô đơn ắt là chẳng yên”

Sao Vũ Khúc tọa thủ ở cung Huynh Đệ chủ về sự không hòa thuận, không giúp đỡ, trợ thủ cho nhau. Vũ Khúc miếu vượng thì có hai người anh em, hãm thì có một người. Vũ Khúc có Văn Xương, Văn Khúc hoặc Tả Phù, Hữu Bật đồng cung thì có ba người anh em. Vũ Khúc gặp Thất Sát, Phá Quân cũng chủ về có một người anh em, nếu gặp sát tinh, Địa Không, Địa Kiếp thì không có anh em.

Sao Vũ Khúc ở Cung Tật Ách

“Tật bệnh mới lại kể ra

Chẳng đau thời yếu mới hẵng chay là

Dương đà không kiếp kể chi

Xương đàu tật bệnh ắt là chẳng không”

Vũ Khúc tọa cung Tật Ách thường chủ về bệnh phổi, bệnh đường hô hấp. Nếu sao Vũ Khúc gặp thêm các sao có hỏa khí như Thiên Mã, Hỏa Tinh, Linh Tinh thì chủ về thổ huyết, ho, lao phổi; nếu có thêm Thiên Hình, Họa Kỵ thì có nguy cơ cao bị ung thư phổi.

Vũ Khúc cũng chủ về các bệnh như chảy máu mũi, viêm khí quản, bệnh đường ruột, táo bón, đau họng. Sao Vũ Khúc gặp các sao phụ như Văn Khúc, Hỏa Tinh, Linh Tinh thì dễ bị viêm họng, bệnh bạch hầu. Vũ Khúc đồng cung hoặc hội chiếu với Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kình Dương, Đà La, Địa Không. Địa Kiếp, Thiên Hình thì chủ về cuộc đời gặp nhiều bệnh tật, tai nạn và phải động chạm dao kéo, trải qua các cuộc phẫu thuật.

Sao Vũ Khúc đồng cung với Thiên Phủ thông thường chỉ liên quan đến tai nạn, bệnh tật nhẹ. Nhưng nếu có thêm Hóa Kỵ, sát tinh thì nên cẩn trọng bệnh dạ dày, ung thư dạ dày, ung thư phổi. Vũ Khúc và Tham Lang nếu đồng cung hoặc hội chiếu thì chân tay dễ bị thương, trường hợp có các sát tinh, kỵ tinh hội chiếu thì có nguy cơ bị ung thư gan, xơ gan.

Vũ Khúc và Thiên Tướng đồng cung có Phá Quân hội chiếu thì chủ về bị phá tướng, trên mặt có sẹo. Nếu có thêm Hóa Lộc hội chiếu thì chủ về phẫu thuật thẩm mỹ. Nếu có thêm sát tinh thì dễ mắc bệnh kín hoặc bị thương phải phẫu thuật. Sao Vũ Khúc gặp Thất Sát có thêm Đà La thì chủ về chân tay bị thương, còn nếu gặp Không – Kiếp thì chủ về các bệnh đường hô hấp. Vũ Khúc – Phá Quân đồng cung thường chủ về các bệnh liên quan đến răng miệng như đau răng, nhổ răng, hàn răng, trồng răng, nha chu.

Sao Vũ Khúc ở Cung Nô Bộc

“Nô bộc Miếu vượng chẳng nghi

Nhất hô bách mặc tùy nghi thành hành

Tham phủ thương mại hữu danh

Phá quân thất sát công mình chẳng an

Dương đà không kiếp khôn toàn

Chẳng đeo tật bệnh thì liền thị phi”

Do tính chất cô độc nên người có sao Vũ Khúc tọa thủ cung Nô Bộc thì thường không có nhiều bạn bè, không có nhiều cấp dưới và hơi kém duyên. Nếu có Tả – Hữu, Xương – Khúc, Hóa Lộc – Quyền – Khoa hội chiếu thì có thể hóa giải tuy nhiên vẫn chủ về có nhiều bạn bè nhưng không được lòng.

Vũ Khúc ở cung nô bộc kỵ gặp các sao đào hoa. Nếu sao Vũ Khúc hội với Tham Lang thì cuộc đời nhiều bạn ham mê rượu chè, sắc dục. Nếu hội với Phá Quân, Hóa Kỵ, Đại Hao thì chủ về bị người khác lấy oán báo ân, vì bạn mà hao tán tài sản. Vũ Khúc hội với Thất Sát và các sát tinh thì chủ về bị bạn bè, cấp dưới bán đứng.

Vũ Khúc ưa gặp Thiên Phủ, nếu có thêm cát tinh thì tình cách hào sảng, vừa có nhiều bạn bè, vừa được bạn bè ủng hộ. Đây là cách cục đẹp nhất của sao Vũ Khúc ở cung Nô Bộc. Vũ Khúc gặp Hóa Kỵ, có thêm Kình Dương, Đà La, Thiên Hình thì dễ có tranh chấp lớn về tiền bạc, của cải.

Vũ Khúc đồng cung với Thiên Tướng thì chủ về bạn bè, cấp dưới bất trung, bất nghĩa. Nếu có sát tinh thì chủ về bị bán đứng vào những lúc nguy cấp, quan trọng. Nếu có cát tinh thì chủ về tranh chấp tiền bạc với bạn bè. Người có cách cục này không nên kết giao thâm tình với những người thảo mai, xu nịnh.

Tóm lại, sao Vũ Khúc là sao nổi bật với hai thuộc tính là tài tinh và cô tinh. Vũ Khúc khi hội chiếu hoặc đồng cung với các sao tốt thì sẽ giảm được tính hà khắc, còn nếu gặp các sao xấu thì sẽ càng tăng tính cô độc và lẻ loi.

Chi tiết 14 Sao chính tinh vô cùng quan trọng trong tử vi

 1. Sao Tử Vi

 2. Sao Âm Sát

 3. Sao treo sao rung

 4. Sao Văn Xương

 5. Sao Văn Khúc

 6. Sao Cự Môn

 7. Sao Liêm Trinh

 8. Sao Thái Âm

 9. Sao Thái Dương

 10. Sao Thiên Cơ

 11. Sao Thiên Đồng

 12. Sao Thiên Lương

 13. Sao Thiên Phủ

 14. Sao Thiên Tướng

 15. Sao Vũ Khúc

 16. Sao không phải là sao – Tinh, Diệu

 17. Sao không phải là sao: tiền kình hậu đà; lộc tiền nhất vị, thị kình dương?

 18. Sao nào chiếu mạng thì được làm vua?

 19. Sao Phá Quân

 20. Sao Tham Lang

 21. Sao Thất Sát

 22. Sao Ân Quang

 23. Sao Bạch Hổ

 24. Sao Bác Sỹ

 25. Sao Bát Tọa

 26. Sao Bệnh

 27. Sao Bệnh Phù

 28. Sao Cô Thần

 29. Sao Dưỡng

 30. Sao Đà La

 31. Sao Đại Hao

 32. Sao Đào Hoa

 33. Sao Đẩu Quân

 34. Sao Đế Vượng

 35. Sao Địa Không

 36. Sao Địa Kiếp

 37. Sao Địa Võng

 38. Sao Điếu Khách

 39. Sao Đường Phù

 40. Sao Giải Thần

 41. Sao Hoa Cái

 42. Sao Hóa Khoa

 43. Sao Hóa Kỵ

 44. Sao Hóa Lộc

 45. Sao Hóa Quyền

 46. Sao Hỏa Tinh

 47. Sao Hồng Loan

 48. Sao Hữu Bật

 49. Sao Hỷ Thần

 50. Sao Kiếp Sát

 51. Sao Kình Dương

 52. Sao Lâm Quan

 53. Sao Linh Tinh

 54. Sao Lộc Tồn

 55. Sao Long Trì

 56. Sao Lực Sỹ

 57. Sao Lưu Hà

 58. Sao Mộ

 59. Sao Mộc Dục

 60. Sao Nguyệt Đức

 61. Sao Long Đức

 62. Sao Phá Toái

 63. Sao Phong Cáo

 64. Sao Phục Binh

 65. Sao Phúc Đức

 66. Sao Thiên Đức

 67. Sao Phượng Các

 68. Sao Quan Phù

 69. Sao Quả Tú

 70. Sao Quốc Ấn

 71. Sao Suy

 72. Sao Tam Thai

 73. Sao Tang Môn

 74. Sao Tả Phù

 75. Sao Tấu Thư

 76. Sao Thai

 77. Sao Thai Phụ

 78. Sao Thanh Long

 79. Sao Thiên Hình

 80. Sao Thiên Hư

 81. Sao Thiên Khôi

 82. Sao Thiên Việt

 83. Sao Thiên Không

 84. Sao Thiên La

 85. Sao Thiên Mã

 86. Sao Thiên Quan

 87. Sao Thiên Phúc

 88. Sao Thiên Diêu

 89. Sao Thiên Sứ

 90. Sao Thiên Thương

 91. Sao Thiên Tài

 92. Sao Thiên Thọ

 93. Sao Thiên Trù

 94. Sao Thiếu Âm

 95. Sao Thiếu Dương

 96. Sao Trường Sinh

 97. Sao Trực Phù

 98. Sao Tử

 99. Sao Tuế Phá

 100. SAO ĐÀO HOA

 101. Sao Dương Sát

 102. Sao Tướng Quân

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!