SAO BỆNH

Sao: Bệnh – Bệnh phù Hành: Hỏa – Thổ Hung tinh, bệnh tật, khù khờ, nhầm…

Continue Reading

SAO ĐÀO HOA

Mỗi khi coi Tử-vi cho ai mà thấy sao Đào Hoa cư Mạng là tôi nhớ…

Continue Reading

SAO DƯƠNG SÁT

Sao Dương Sát có đặc tính là nhanh nhẹn, quyết đoán nhưng thích sát phạt. Người…

Continue Reading

SAO VĂN KHÚC

VĂN KHÚC – Thủy VĂN XƯƠNG – Kim V: Tí, Sửu, Tị, Hợi Đ: Mão, Thìn, Mùi, Thân,…

Continue Reading

SAO VĂN XƯƠNG

VĂN KHÚC – Thủy VĂN XƯƠNG – Kim V: Tí, Sửu, Tị, Hợi Đ: Mão, Thìn, Mùi, Thân,…

Continue Reading

SAO TƯỚNG QUÂN

TƯỚNG QUÂN Mộc Vũ tinh. Chủ sự binh quy 1. Ý nghĩa của tướng quân và…

Continue Reading

SAO TUẾ PHÁ

TUẾ PHÁ Hỏa 1. Ý nghĩa của tuế phá: a. Về cơ thể: Tuế Phá là…

Continue Reading

SAO TỬ

TỬ Hỏa Hung tinh. Chỉ sự chết 1. Ý nghĩa của Tử: – thâm trầm, kín…

Continue Reading

SAO TRỰC PHÙ

TRỰC PHÙ Kim Gian tinh. gian tà, nhỏ mọn 1. Ý nghĩa của trực phù: –…

Continue Reading

SAO TRƯỜNG SINH

TRÀNG SINH Thủy Quý tinh. từ thiện, độ lượng, chủ th 1. Ý nghĩa tính tình,…

Continue Reading

SAO THIẾU DƯƠNG

Thiếu Dương Hỏa Đ: Dần đến Ngọ Thiếu Âm Thủy Đ: Thân đến Tý Cát tinh.…

Continue Reading

SAO THIẾU ÂM

Thiếu Âm Hỏa Đ: Dần đến Ngọ Thiếu Âm Thủy Đ: Thân đến Tý Cát tinh.…

Continue Reading
error: Content is protected !!